Californien kategoriserer Monsantos Roundup som kræftfremkaldende

Glyphosat, der et herbicid og den aktive ingrediens i Monsantos populære Roundup ukrudtsmiddel, blev 7. juli i år tilføjet på den amerikanske delstat Californiens liste over kemikalier, der er kendt for at være kræftfremkaldende, meddelte en afdeling af delstatens miljøstyrelse, Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA), i juni i år. Det skrev nyhedsbureauet Reuters 26. juni 2017.

Monsanto har besluttet at fortsætte koncernens juridiske kamp mod denne beslutning, som Monsanto kalder for ”uberettiget på grundlag af videnskab og loven.”

Verden over protesterer miljøgrupper mod Monsantos produkter.

Kategoriseringen er det seneste juridiske tilbageslag for frø- og kemikalievirksomheden, som er blevet mødt med et stigende antal retssager omhandlende glyphosat, siden WHOs internationale agentur for kræftforskning (IARC) i en kontroversiel afgørelse i 2015 udtalte, at glyphosat ”sandsynligvis er kræftfremkaldende.”

Dicamba, et ukrudtsmiddel, der er designet til at blive brugt sammen med Monsantos næste generation af bioteknologiske afgrøder, er under beskydning i Arkansas, efter at delstatens plantetilsyn i juni i år forbød kemikaliet.

Efter et mislykket forsøg fra Monsanto på at blokere kategoriseringen gennem en retssag, og efter at anmodninger om udsættelse af beslutningen blev afvist af den statslige appelret, såvel som højesteret, sagde Californiens miljømyndighed, OEHHA, at betegnelsen af glyphosat som kræftfremkaldende fortsat vil gælde.

Scott Partridge, Monsanto.

Monsantos appel af afgørelsen er under behandling. ”Dette er ikke det sidste trin i processen, og det har ingen betydning for sagens realiteter. Vi vil fortsat aggressivt udfordre denne ukorrekte beslutning,” udtalte Scott Partridge, Monsantos vicepræsident for global strategi.

Nathan Donley, CBD.

Når glyphosat kategoriseres som et kendt kræftfremkaldende kemikalie under Californiens lovgivning, vil det medføre, at de firmaer, der sælger kemikaliet i delstaten, skal sætte advarselsmærkater på indpakningen. Advarsler ville også være nødvendige, hvis glyphosat bruges i mængder, der af de tilsynsførende miljømyndigheder anses for farlige. Forbrugere af kemikaliet inkluderer anlægsgartnere, golfbaner, frugthaver, vingårde og landbrug.

Monsanto og andre producenter af glyphosat har ca. et år fra kategoriseringsdatoen til at sætte nye etiketter på deres produkter eller fjerne dem fra butikshylderne, såfremt yderligere juridiske sager tabes.

Miljøgrupper jubler over OEHHAs kategorisering af kemikaliet. “Californiens beslutning gør staten til den nationale anfører i beskyttelsen af folk mod kræftfremkaldende pesticider,” sagde Nathan Donley, seniorforsker ved Center for Biological Diversity. Monsanto har tidligere tabt en ganske  spektakulær retssag om kræftfremkaldende PCB; se nedenfor.

Oversættelse og bearbejdning: Addie Hansen.

 

Miljøsiden EcoWatch fortalte i maj 2016, at Monsanto havde tabt en retssag om ansvaret for virksomhedens PCB-produkter.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.