Sådan kan der også argumenteres for den stærkt forurenende havbrugsindustri. Privatfoto

Der sker hele tiden noget i den langstrakte straffesag mod havbrugsejer Anders Østergaard Pedersen, Hjarnø Havbrug og Havbruget Hundshage. På det seneste retsmøde, inden dommen falder den 7. december, forhøjede anklagemyndigheden det økonomiske krav. Nemlig fra konfiskation af 191 mill. i ulovlig fortjeneste til 240 mill. kr. De sidste 48 mill. kr. er en tillægsbøde plus endnu en bøde på op mod 100.000 kr. Havbrugsejerens advokater kræver total frifindelse.

Det rapporterer hjemmesiden ”Kaninen Katrine” fra Endelave, der har fulgt hele sagen tæt, fra retsmødet. Til gengæld frafalder anklagemyndigheden kravet om fængsling af havbrugsejeren, fordi han er erklæret syg efter en blodprop i hjernen i 2012. Efter en mentalundersøgelse anbefaler Retslægerådet en psykiatrisk ambulant behandling.

Forsvarernes krav om frifindelse af havbrugsejeren bygger bl.a. på – som de sagde – at Anders Østergaard Pedersen har været en  innovativ fiskeopdrætter. Drevet af ambitioner om at lave noget nyt og godt for miljøet ved at fjerne forurening fra havbrugene med muslinger.

Men muslinger som kompensation for udledning af kvælstof blev totalt skudt ned af anklager Pernille Moesborg på retsmødet:

– Havbrugsejeren har i seks år overskredet sine miljøtilladelser med 250-400 procent. Der er tale om systematisk, organiseret overproduktion og forurening for at opnå økonomisk vinding.

Sådan ser 13 ringbind ud – politiet har forlagt seks gange så mange men ønsker ikke at forklare, hvordan det kan være sket

Redaktionens kommentar: Et mislykket forsøg med muslingeopdræt ved havbrugene var årsag til, at Anders Østergaard Pedersen indsendte 31 falske og altså forkerte indberetninger til myndighederne om produktionen på sine havbrug. Det erkendte han på det første retsmøde i straffesagen. Han mente, at muslingerne var med til at lovliggøre overproduktionen.

Anders Østergaard Pedersens og havbrugenes advokater krævede som nævnt frifindelse. Advokaterne Thomas Andreas Mikkelsen og Linda Saugmann Dollerup sagde i retten, at havbrugsejeren og havbrugene naturligvis ikke kunne dømmes, når beviserne er smidt væk.

Der er tale om de 77 ringbind, som politiet konfiskerede på havbrugene men som på mystisk vis forsvandt fra politiets varetægt under retssagen. Anklagemyndigheden havde dog inden lavet et koncentrat på 11 ringbind af materialet. Både retten i Horsens og Vestre Landsret besluttede, at retssagen kunne fortsætte, selv om forsvarerne krævede sagen stoppet på grund af de forsvundne ringbind.

www.gylle.dk  bad allerede i november 2021 om aktindsigt i, hvordan de 77 ringbind kunne forsvinde. Både Sydøstjyllands Politi og Statsadvokaten i Viborg afviste kravet. Bl.a. med henvisning til, at ringbindene var en del af den verserende straffesag mod havbrugsejeren. Når sagen er afsluttet, vil vi naturligvis gentage kravet om aktindsigt. Om sagen så slutter med dommen i retten i Horsens den 7. december, ved vi ikke. Det er dog ikke svært at forestille sig, at dommen her under alle omstændigheder vil blive anket til landsretten. Hvis havbrugsejeren bliver dømt skyldig, vil han anke. Hvis han bliver frifundet, vil anklagemyndigheden anke.

Breaking: Straffesagen mod Hjarnø Havbrug kan fortsætte – uden de 77 ringbind

Bannerbillede: Muslingeopdræt spiller en rolle i straffesagen mod Hjarnø Havbrug. Foto: Andy Castille/Unsplash

Visited 11 times, 3 visit(s) today

One Comment

  1. Stop bundtrawl NU
    Stop ødelæggelse af havmiljøet NU

Skriv en kommentar