Anklagemyndigheden havde krævet 191 mio. kr. konfiskeret som ulovlig fortjeneste, men beløbet blev af en enig domsmandsret nedsat til 125 mio. kr. De 66 mio. kr. i rabat skyldes efter alt at dømme, at der under sagen forsvandt 77 ringbind – svarende til 4,5 reolmeter – med bevismateriale, som var i politiets varetægt. Ringbindene er aldrig fundet, og netop det fik i sin tid retssagen udsat

Siden 2021 har www.gylle.dk flere gange søgt aktindsigt i sagen om de 77 forsvundne ringbind i straffesagen mod Hjarnø Havbrug. Nu er politiets begrundelse for et nej, at der var tale om ”minister-betjening”

Hjarnø Havbrug blev den 7. december sidste år ved retten i Horsens idømt en bøde på 21 mio. kr. og konfiskation af 125 mio. kr. Dommen udmålte denne straf for at have opdrættet alt for mange og dermed ulovlige fisk i havburene og den deraf følgende langt større forurening. Retten sagde, at Hjarnø Havbrug dermed ulovligt havde tjent 125 mio. kr.

Et omstridt punkt tidligt i sagen i 2021 var, at 77 ringbind med bevismateriale – konfiskeret fra Hjarnø Havbrug – pludselig forsvandt fra politiets varetægt i Horsens.

Lige siden har det store spørgsmål været: Hvordan kunne politiet miste dette bevismateriale? Lige så længe har politiet nægtet at svare på det spørgsmål.

Derfor har redaktionen flere gange søgt aktindsigt i sagen, men er hver gang blevet afvist af både Sydøstjyllands Politi og klageinstansen, Statsadvokaten i Viborg. Der har været skiftende begrundelser for afvisningerne:

 • at ringbindene var en del af en igangværende straffesag og der dermed ikke kunne gives aktindsigt
 • at gylle.dk ikke er medlem af pressenævnet
 • at gylle.dk ikke – på offentlighedens vegne – har en legitim interesse i sagen
 • at sagen efter domfældelsen – nu som noget helt nyt – er omfattet af ministerbetjening og derfor ifølge offentlighedsloven er fortrolig

Især den fjerde argumentation i den seneste afvisning af aktindsigt fra Sydøstjyllands Politi fra den 12. april i år er overraskende og  interessant.

Folketingsmedlem og medlem af Miljø- og Fødevareudvalg, Carl Valentin, SF, spurgte for over et år siden justitsministeren om, hvordan de 77 ringbind kunne forsvinde. Svaret kom for et år siden den 3. april 2023. Det var stemplet fortroligt, så teksten kan gylle.dk desværre ikke lægge frem, men begrundelsen bliver nu over et år efter brugt som argument for afvisningen af aktindsigt.

Ordret lyder det nu i afvisningen på grund af ministerbetjeningen:

”Sydøstjyllands Politis bidrag blev afgivet i fortrolig form, ligesom Justitsministeriets svar til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg blev afgivet i fortrolig form”

og videre i afslaget:

”Henset til Sydøstjyllands Politis fortrolige bidrag er blevet afgivet som led i ministerbetjening, således at Justitsministeriet kunne besvare folketingsspørgsmål nr. 273 fra 2023 stillet til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, må Sydøstjyllands Politis bidrag anses som værende et internt dokument, der er undtaget fra retten til aktindsigt efter offentlighedslovens § 24, stk. 1, nr. 1”.

Hjarnø Havbrug dømt: Fik rabat på 66 mio. kr. på grund af de 77 forsvundne ringbind

Seniorreporter Flemming Seiersen

Seniorreporter Flemming Seiersen har denne kommentar til den langvarige sag:

Det er jo mageløst.

Læg mærke til, at www.gylle.dk ikke har bedt om aktindsigt i politiets besvarelse til Miljø –  og Fødevareudvalget eller Justitsministeriet. Vi har med otte spørgsmål til Sydøstjyllands Politi spurgt om. hvordan de 77 ringbind er forsvundet fra politiets varetægt. I spørgsmålene angiver vi samtidig nogle muligheder.

De skiftende begrundelser for at afvise vores anmodning om aktindsigt er jo også interessante. En af dem var, at der ikke kunne gives aktindsigt i verserende straffesager. Da sagen så sluttede med dom ved retten i Horsens sidste år, spurgte vi selvfølgelig igen, nu da straffesagen var sluttet. Allerede da havde politiet jo afgivet det fortrolige svar til Miljø- og Fødevareudvalget, men dengang blev det ikke nævnt som begrundelse for afslaget. Det sker først nu over et år efter vores anmodning om en ny aktindsigt.

Det virker hverken overbevisende eller tillidsskabende vedrørende politiets evner til at håndtere bevismaterialer.

Bannerbillede: Hjarnø Havbrug. Foto: Holger Øster Mortensen

Visited 386 times, 25 visit(s) today

Kommentarer

 1. Henrik Kofod Fleischer

  Tøhø…jeg søgte også aktindsigt for et par år siden. Fik et meget langt afslag med paragraftegn over det hele.
  Mon ikke der er tale om røde ører der skjules bag politikasketten?

 2. Jan Stampe Nielsen

  Vi bør huske at vi er et af verdens mindst korrupte lande! Hvem der har udarbejdet dette “facit” vides ikke. Måske er det gemt i miljøstyrelsen eller på Rudkøbing politistation.

 3. Politiets ulyst til, at gi’ offentligheden aktindsigt i, hvordan de 77 ringbind, der var i politiet varetægt er forsvundet, giver jo masser af plads til, alskens konspiratoriske teorier omkring politiets rolle i forbindelse med dette forsvindingsnummer.

 4. Pingback: Nej til aktindsigt, fordi sagen er meldt til politiet | Gylle.dk

 5. Niels Jørgen Martins da Costa Santos Langkilde

  Hold u d i denne slemme sag

Skriv en kommentar