Her er det en kornmark. der får en omgang sprøjtegift, men hvor skadelig den kan være for mennesker og miljø, er der ingen der ved. Miljøstyrelsens godkendelser er ingen garanti for ufarlighed – det afslører Asulox-sagen. Foto: Pqsels

Miljøstyrelsen indstævnes nu for retten i Roskilde, hvis styrelsen fastholder sin dispensation til at sprøjte med det stærkt giftige Asulox-produkt. Miljøstyrelsen har modtaget udkast til stævning i fredags (14.6) og har nu 14 dage til at ændre praksis. Ønsker styrelsen at undgå retslige skridt, bør Asulox-dispensationen annulleres, og den generelle praksis med dispensationer til EU-forbudte sprøjtegifte bringes til ophør.

Det er de fire foreninger Landsforeningen Praktisk Økologi, Frie Bønder – Levende Land, Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis og Foreningen Gylle.dk, der er gået sammen om at foretage retslige skridt mod Miljøstyrelsen, som anklages for at udstede dispensationer år efter år til brug af sundhedsskadelige sprøjtegifte i strid med EU-lovgivningen.

Styrelsens praksis er direkte ulovlig

Stævningen er rettet specifikt mod produktet Asulox, der indeholder det hormonforstyrrende og giftige aktivstof asulam. Det har aldrig opnået godkendelse i EU. Alligevel har Miljøstyrelsen årligt siden 1993 givet danske landmænd lov til at sprøjte deres spinatmarker med dette pesticid. Siden 2006 er dispensationerne opnået efter ansøgning fra lobbyorganisationen Landbrug & Fødevarer.

Senest har producenten af Asulox fået nej fra EU til godkendelse i februar i år, men Miljøstyrelsen har alligevel to måneder senere (3. april) udstedt dispensation til at bruge sprøjtegiften. Sidste år anvendtes Asulox i knap halvdelen (47) af landets kommuner, hvor der dyrkes spinatfrø.

Asulox indeholder sprøjtegiften asulam, der udgør en ganske alvorlig sundhedsrisiko for både mennesker og miljø. Asulam er kategoriseret som et hormonforstyrrende kemikalie, der efterligner eller blokerer naturlige hormoner. Kemikaliet kan have ødelæggende virkninger på den humane udvikling selv i ekstremt lave doser, bl.a. ved at påvirke skjoldbruskkirtlen hos mennesker, hvilket er den vægtigste begrundelse for EU-forbuddet. Stoffet kan også forårsage kræft eller hjerneskade på alle alderstrin

Selvom stævningen konkret er rettet mod Asulox, omfatter den generelt Miljøstyrelsens liberale praksis med dispensationer til EU-forbudte sprøjtegifte. Udover forgiftningstruslen mod mennesker og miljø betragter de fire foreninger styrelsens dispensationer som direkte ulovlige og stridende mod EU-forordningen, hvis artikel 53 forbyder medlemslandene at udstede dispensationer år efter år til forbudte sprøjtemidler.

Desuden kan Miljøstyrelsens ulovlige fremgangsmåde kun opfattes som undergravende for tilliden til Danmarks indsats i forhold til EU-samarbejdet om et renere miljø og udfasning af hormonforstyrrende kemikalier.

Giftigt for mennesker og miljø

Asulox indeholder sprøjtegiften asulam, der udgør en ganske alvorlig sundhedsrisiko for både mennesker og miljø.

Asulam er kategoriseret som et hormonforstyrrende kemikalie, der efterligner eller blokerer naturlige hormoner. Kemikaliet kan have ødelæggende virkninger på den humane udvikling selv i ekstremt lave doser, bl.a. ved at påvirke skjoldbruskkirtlen hos mennesker, hvilket er den vægtigste begrundelse for EU-forbuddet. Stoffet kan også forårsage kræft eller hjerneskade på alle alderstrin.

Miljøpåvirkningerne omfatter meget giftige og langvarige bivirkninger for vandlevende organismer. Det fremgår af godkendelsen, at sprøjtegiften ikke må anvendes nærmere end fem meter fra §3-naturområder for at beskytte vilde planter, og det må heller ikke anvendes nærmere end fem meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

Pattedyr og fugle påvirkes formentlig også, men effekten er ikke undersøgt.

En aktindsigt i de lovpligtige indberetninger af sprøjtemiddelforbrug fra den seneste planperiode 2022-23 viser, at 262 agrovirksomheder har rapporteret et forbrug af Asulox, der er det asulam-baserede sprøjtemiddel, som Miljøstyrelsen giver dispensation til. Tilsammen har de 262 virksomheder sprøjtet 5.832 hektar med asulam. Det svarer til arealet af Vadehavsøen Fanø, men forureningen er ikke koncentreret på en enkelt lokalitet. Tværtimod fordeler de sprøjtede marker sig på knap halvdelen (47) af alle de danske kommuner.

Dispensation er kun lovlig i nødsituationer

Ifølge EU-forordningen kan de nationale miljømyndigheder give dispensation til et ikke godkendt pesticidmiddel i indtil 120 dage, men kun hvis der foreligger alvorlig fare, der truer en afgrøde, og som ikke kan bekæmpes på anden rimelig måde. Det understreges i EU-forordningen, at dispensationer er en klar undtagelse fra reglerne, og at de kun kan gives til en begrænset og kontrolleret anvendelse i nødsituationer.

I alt har Miljøstyrelsen modtaget otte ansøgninger i 2024 om dispensation til forbudte sprøjtegifte. Der er givet dispensation til de syv, og kun en er blevet afvist. Alle har modtaget dispensation i mindst syv år eller længere.

Bannerbillede: Børnene er de hårdest ramte, fordi det er deres fremtid, der forgiftes. Foto: Leo Rivas/Unsplash

Visited 1.001 times, 574 visit(s) today

Kommentarer

 1. Miljøstyrelsen er en mødding!
  De strør om sig med dispensationer, forlængelser og sågar laver de ændringer i regler og love for at tækkes flere typer erhverv (Cheminova) – nedlæg lortet eller fyr alle ledere og få ansat nogen der ved hvad der skal til for at agere ukorrupt 😡

 2. -og tusind tak til alle jer der nu hiver dem i retten!
  Tænker der snart må oprettes et miljøpoliti….

 3. Det er desværre en kendsgerning, at så længe, at det Magnus Løgnicke, der skal forestille, at være miljøminister, så får industrilandbruget alle de dispensationer, som det beder om.

 4. Ole Ørsted

  Ministrene har da ikke nogen magt over embedsværket, det er jo det samme lobbyisme og djøfferi som de sidste årtier, ministre eller ej. Landets mest magtfulde hedder Barbera Berthelsen.

 5. Kirsten Birkedal

  Sprøjtegifte skal helt forbydes. For natur og havets og menneskers skyld.
  Der er lavet love i EU og de skal som det mindste overholdes.
  Vi skal have et miljøministerium der understøtter miljøet og ikke et der tillader at det ødelægges.

Skriv en kommentar