Traktordemonstranterne hyldede angiveligt Grundloven i november 2020, men de gjorde det med økonomisk støtte fra skatteyderne til deres afgiftsfri diesel. Foto: Kristian Ørsted Pedersen

Truslerne om at sende traktorer ind i byernes gader har sat fornyet fokus på landbrugets favorable støtteordning med afgiftsfri diesel til arbejdskørsel, men skatteministeren er uklar i mælet, når han skal svare på, om han agter at håndhæve lovgivningen

Står det til Enhedslistens landbrugsordfører MF Søren Egge Rasmussen, så skal der gribes ind overfor agroproducenternes misbrug af afgiftsfri diesel, når de sender hundredvis af traktorer ind i byerne for at intimidere politikere og befolkning. Folketingsmedlemmet har derfor bedt skatteminister Jeppe Bruus (S) om at tage affære.

MF Søren Egge Rasmussen (EL)

På vegne af skatteudvalget afleverede Søren Egge Rasmussen den 7. marts i år dette spørgsmål til skatteministeren:

”Hvis landbruget arrangerer traktordemonstrationer som varslet af organisationerne Bæredygtigt Landbrug og Agerskovgruppen, vil ministeren så sørge for, at det bliver undersøgt, hvorvidt traktorer og andre landbrugsmaskiner, der anvendes i demonstrationer eller blokader af trafikken, er tanket med landbrugsdiesel, som er omfattet af afgiftsgodtgørelse?

Ministeren bedes også oplyse, om ministeren vil sørge for, at landmænd, der anvender landbrugsdiesel ulovligt, bliver sanktioneret. Der henvises til artiklen https://www.tv2east.dk/sjaelland-og-oeerne/landmaend-klar-til-protester.”

”Afgiftsfritagelsen betyder, at landbruget årligt (2008) får godtgjort olieafgifter for ca. en mia. kr.”

Landbrug og fiskeri kører på frihjul

Danmark har siden 1. november 2003 haft en favorabel ordning med brug af afgiftsfri farvet dieselolie i landbruget og i fiskeriet. Olieselskaberne farver olien med et usynligt mærkestof og et blåt synligt farvestof. Da dieselolien i sig selv har en gylden farve, bliver farvet olie grøn. Det blå farvestof tilsættes, for at man kan se, om olien er afgiftsmærket.

Afgiftsfritagelsen betyder, at landbruget årligt (2008) får godtgjort olieafgifter for ca. en mia. kr. blandt andet for diesel til traktorer og mejetærskere, men også for afgifter på fyringsolie til opvarmning af stalde.

Derimod er det ulovligt at bruge afgiftsfri diesel i personbiler samt vare- og lastvogne, men det er der åbenbart en del, der gør alligevel. Ved stikprøvekontroller rundt om i landet har Skat konstateret, at op mod halvdelen af de kontrollerede private køretøjer har haft farvet landbrugsdiesel i tanken.

Skatteminister Jeppe Bruus (S) vil – måske, måske ikke – håndhæve loven om afgiftsfri diesel til landbruget. Hans svar til Skatteudvalget er uklart og ganske tvetydigt. Pressefoto

Skatteministeren tøver

Søren Egge Rasmussen fik svar på sit og skatteudvalgets spørgsmål den 22. marts. Skatteminister Jeppe Bruus henholdt sig til en tekst, han havde modtaget fra Skattestyrelsen, hvor han indledningsvis redegjorde for kravene til selve afgiftsfritagelsen, som for agroproducenter kun gælder, hvis ”olien anvendes som motorbrændstof til drift af traktorer og arbejds- og motorredskaber, når disse anvendes til landbrugsformål.”

Heraf fremgår det klart, at en traktordemo ikke kan finde sted på basis af afgiftsfri diesel, da en sådan manifestation næppe kan betegnes som et ”landbrugsformål”.

Ministeren svarede også, at Skattestyrelsen gennemfører kontrol af virksomheder med landbrugsaktivitet som en del af den almindelige kontrolindsats. Ved kontrollen har Skattestyrelsen fokus på landbrugsvirksomhedens aktiviteter, og det vurderes, om aktiviteterne falder ind under landbrugsformål, som giver adgang til godtgørelse.

Det fremgår dog ikke af svaret, hvor hyppigt disse kontroller finder sted, og der meddeles heller ingen resultater. Noget tyder på, at 2008-undersøgelsen, som er omtalt ovenfor, er den seneste kontrol, der er udført.

Både og – eller slet ikke

Endelig er der spørgsmålet om ministeren vil beordre kontrol med eventuel afgiftssvindel ved de kommende traktordemonstrationer, og om han vil drage omsorg for at lovgivningens straffeforanstaltninger tages i anvendelse.

Jeppe Bruus kryber udenom det første spørgsmål om kontrol, og svarer uklart på det andet spørgsmål om at håndhæve lovgivningen:

”Hvis forholdet omkring den uberettigede afgiftsgodtgørelse vurderes at være mindst groft uagtsomt, sendes sagen til vurdering af eventuelt strafansvar hos Skattestyrelsens straffesagsenheder.”

Ulovligt er det at lade skatteyderne betale for agroproducenternes traktordemonstrationer, men måske – eller måske ikke – vil loven blive håndhævet.

Bannerfoto: Også i udlandet har borgerne fået nok, men i Berlin er det de landbrugskritiske demonstranter, der har fået nok og kører i traktor mod systemet. Foto: Bund

Visited 31 times, 12 visit(s) today

Kommentarer

 1. ole nielsen bach

  Da der er tale om privat benyttelse af traktor bliver det endvidere spændende om de skattemæssige og momsmæssige regler for privat benyttelse bliver overholdt, herunder privatbenyttelsesafgift.
  Skat må have kameraet frem så de kan tage billeder af de privat benyttede traktorer :-)

 2. Tove Rump

  Nu er vi så langt ude i fremmedgørelsen og overgrebet som overhovedet muligt. Først finder vi os i at blive udsat for nogle helt og aldeles meningsløse overgreb fra regeringens side, overgreb som indebar tvangslignende tilstande med vaccination af befolkningen. Vaccination, som nu viser sig at have dybt skadelige effekter og død til følge. Og alt dette skete med hele den danske presses billigelse. Selv nu, hvor det kommer frem over hele verden via frie kommunikationsplatforme, at disse indsprøjtninger aldrig var tænkt til at hindre eller mildne sygdomsforløb, men er fremstillet som patenteret biovåben med den hensigt at skade, er mainstreampressen HELT tavs. – Og nu, hvor de danske landmænd endelig er kommet på banen for at demonstrere imod de fuldstændigt meningsløse CO2-afgifter, så undersøger journalisterne overhovedet ikke den egentlige årsag, men spiller skandaløst rollen som regeringens håndlangere. – Der var – og er – INGEN pandemi. Der er INGEN menneskeskabt klimatrussel på grund af CO2. Og krigene i både Ukraine og Gaza føres af helt andre grunde, end vi får fortalt. Vi er viklet ind i verdens største løgnehistorie, som det er lykkedes en lille magtfuld og pengestærk elite at skræmme verden til at tro på, NETOP FORDI MAINSTREAMMEDIERNE har solgt ud af arvegodset – deres allerfornemmeste opgave – at udfylde rollen som ‘den 4. statsmagt’, der skulle sørge for at holde regeringen på dydens smalle sti. MEN NEJ. alle de danske gængse medier fortæller uden blusel med på denne dybt, dybt skadelige løgnehistorie. – Heldigvis er der stærke kræfter i gang udenfor løgnehistoriefortællernes giftige arbejdsrum. Og der bliver netop i disse dage rundsendt til hele verden en tale i den tyske rigsdag, hvor der bliver lagt data – uigendrivelige data – frem, hvoraf det fremgår, at hele covidpandemien var – og er – et overgreb – en løgnehistorie. Så det kan ikke vare længe, før den danske forløjede medieverden også vil blive væltet omkuld. – Måtte der snart være danske journalister, der ville finde MOD og TROVÆRDIGHED og VILJEKRAFT til at gå lige ud i det åbne og fortælle SANDHEDEN om denne grumme OVERGREBETS LØGNEHISTORIE. – For mennesker lider og dør, netop FORDI journalisterne ikke vover at afsløre løgnehistorien. DET ER EN SKANDALE.

 3. Jan Stampe Nielsen

  Joee – CO2 afgift er da meningsløs – HVIS der IKKE udledes CO2.
  Ellers skal der være en afgift og den skal være MEGET STOR og betales af dem som udleder CO2.
  Der er regnet på sagen og det er alle vel undt (også Tove Rump) at se på de tal.
  God fornøjelse.

 4. Hvis roekuleklapperne endnu en gang arrangerer en traktordemonstration, så bør politiet tjekke alle de traktorer som deltager i demonstrationen, og så kan der passende uddeles bøder til ejerne af de traktorer, som ikke er har en nummerplade, så de er indregistreret til kørsel på offentlig vej.

  Der står nemlig i lovgivningen, at en ikke indregisteret traktor kun må køre på offentlig vej, hvis det er i forbindelse med arbejdeskørsel, f.eks. mellem bedriften og de tilhørende marker, eller hvis der køres korn eller hentes foderstoffer.

  Jeg kunne også forestille mig, at Told og Skat kunne ta’ et kig på, at landbrugsredskaber, som der ikke er svaret moms for, anvendes til en privat køretur til f.eks. København, og de har helt sikkert afgiftsfri diesel i tanken, og det må heller ikke bruges til privat kørsel.

  Og nej roekuleklapperne kan ikke påstå, at deltagelse i en demonstration er arbejdeskørsel.

 5. Mikael Junker

  Spot on! Landbrugslobbyen skal uskadeliggøres gennem lovgivning.
  At et erhverv der bidrager med 2% til BNP, tjener det samme som de får i støtte, ødelægger biodiversiteten med pesticider, ødelægger grundvandet og indre farvande, er fakta resistente og visionsløse som f.eks Agerskovgruppen eller “bæredygtigt” landbrug og LF, viser hvor langt ud dansk landbrug er kommet. Med 2% bidrag til BNP kan erhvervet stort set nedlægges, og der kan plantes skov og skabes vild natur til gavn for de fleste danskere. Eller hvis der skal være landbrug, så gøre det ordentligt uden dyrplageri m.m.

Skriv en kommentar