Protestbønder taber injuriesag for 2. gang i Østre Landsret

Det er tilladt at sige, at landbrugets forurening hvert år er skyld i hundredvis af lukkede drikkevandsboringer. Østre Landsret slår fast, at tidligere direktør i Danmarks Naturfred-ningsforening, René la Cour Sell, ikke kan dømmes for injurier efter udtalelser i 2010 om landbrugets rolle i lukningerne. […]

Landbrug med gift og gylle skal væk fra vandløbene

EU’s Vandrammedirektiv (VRD) fejrede sin 12 års fødselsdag i Danmark ved, at de afledte vandplaner blev erklæret ugyldige på grund af en for kort høringsfrist. Og det er ikke den eneste indvending, der kan rejses mod planerne, der utvivlsomt vil blive vedtaget efter en ny […]

Nyt fund af sprøjtegift i grundvandet skyldes Miljøstyrelsens slaphed

Miljøministeriet bør forbyde en sprøjtegift til kartoffeldyrkning en gang til. Nye fund viser nemlig, at stoffet Metalaxyl-M, der tidligere var sortlistet i Danmark, men som blev tilladt af Miljøstyrelsen på ny i 2005, alligevel er udvasket til grundvandet. Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, finder situationen alarmerende: ”DANVA […]

Trods millionkrav bør vandboringer beskyttes

Alle danske vandboringer bør beskyttes mod sprøjte-gift. Sådan lød forslaget fra både folketingspolitikere, eksperter og brancherepræ-sentanter, da DANVA og Danmarks Naturfrednings-forening holdt workshop 14. juni om rent drikkevand på Folkemødet på Bornholm. Workshoppens deltagere var enige på tværs af interesser om, at det ikke kan […]

Spildevand bliver dyrere

Store vandforbrugende virksom-heder som slagterier og mejerier får med regeringens vækstplan tilskud til udgifterne til rensning af spildevand. Målet er at sikre arbejdspladser ved at indføre priser, der subsideres af familie-hustande og småvirksomheder. Lavere udgifter til rensning af spildevand skal styrke store vandforbrugende virksomheders konkurrenceevne, […]

Betal, eller vi sprøjter!

Hvad har MekPek’s forældre og Danmarks næstrigeste familie til fælles med en pensioneret zoologilektor fra Naturhistorisk Museum samt Elsted Menighedsråd? De afkræver borgerne i Århus en fyrstelig betaling for at undlade at forgifte byens drikkevand. Nogle ville nok kalde det bestikkelse, andre pengeafpresning, men selv […]

Sprøjtegifte i 4 ud af 10 drikkevandsboringer

Der findes stadig en betydelig udbredelse af sprøjtegifte i grundvandet. I 2011 blev der i grundvandsovervågningen fundet pesticider i 39% af indtagene, mens kvalitetskravet for drikkevand var direkte overskredet i hver 10. boring (11% af indtagene). Det viser den seneste GEUS-rapport over kvaliteten af vores […]