Miljøminister Magnus Heunicke (S) har sans for slagkraftige slogans, hvorimod det kniber mere med at holde de løfter, han stikker ud om forbud mod PFAS-sprøjtegifte. Foto: Frederik Marcher Hansen

Trods alarmerende fund af godkendte sprøjtegifte i grundvandet agter hverken Miljøstyrelsen eller miljøminister Magnus Heunicke (S) at gribe ind med forbud mod de konstaterede forureninger. De henviser til et nyt princip om en ’kravværdi’, der tillader landbruget at sprøjte videre, så længe ”det årlige gennemsnit for de testede stoffer ikke vurderes at overstige kravværdien for pesticider i grundvand”. Med den forklaring ’reddes’ PFAS-giften Propulse SE 250, der er dansk agroindustris mest anvendte sprøjtegift

Kommende generationer vil med stor sandsynlighed forbande de politikere, embedsmænd og landbrugslobbyister, der bærer skylden for forureningen af drikkevandet gennem især de seneste 25 år. Brugerne af de giftige kemikalier bør ikke glemmes, men nogle landmænd har vel været i god tro, mens andre har været ligeglade med at sprøjte giftige kemikalier ud over de kildepladser, hvor drikkevandet fødes.

Læs rapporten her

Set fra befolkningens side er det store svigt imidlertid sket i Miljøstyrelsen, hvor man stiltiende har accepteret glidebanen mod de stadig større koncentrationer af giftstoffer i grundvandet. Nu er det så kommet dertil, at man ikke længere agter at redde det rene vand. Det viser den seneste VAP-rapport fra Miljøstyrelsen.

Til trods for at en stribe godkendte sprøjtegifte konstateres gentagne gange i grundvandet ifølge de nyeste resultater fra varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP), giver det ikke miljømyndighederne anledning til at ændre i de danske godkendelser af pesticidgifte.

Heunicke vildleder MF-politikerne

Blandt de konstaterede forureninger af grundvandet er der for 2. periode i træk gjort fund af PFAS-giften fluopyram (et svampemiddel) og dets nedbrydningsprodukt fluopyram-7-hydroxy i koncentrationer, der overskrider kravværdien for pesticider i grundvand. Alligevel kan landbruget fortsætte med at bruge den populære sprøjtegift, så længe ”de årlige gennemsnit af målingerne vurderes ikke at overskride kravværdien,” skriver Miljøstyrelsen i sin pressemeddelelse 30. maj 2024.

Denne beslutning er i klar modstrid med miljøminister Magnus Heunickes forsikring i et skriftligt svar til MF Mai Villadsen 28. marts 2023. I svaret hævdede Heunicke, at PFAS-sprøjtegifte, der rammer grundvandet, ville blive forbudt. Med hans egne ord lød forsikringen således:

”Det er muligt at indføre et nationalt forbud mod et sprøjtemiddel, hvis et sprøjtemiddel viser sig ikke at være sikkert at anvende pga. risiko for overskridelse af kravværdier for fx indhold af PFAS i fødevarer, grundvand eller vandmiljøet, så bliver det forbudt at markedsføre og anvende.”

Hvad afslører rapporten?

Den nye VAP-rapport 2024 viser resultater for perioden juli 2021 – juni 2023, da man har besluttet, at en test typisk skal vare mindst to år. I den periode har man testet to pesticider og 17 nedbrydningsprodukter.

Dansk landbrugs mest populære sprøjtegift er PFAS-baseret og gentagne gange konstateret i grundvandet. Alligevel ‘freder’ Miljøstyrelsen giften. Etiketten er hentet fra Middeldatabasen

Som allerede nævnt er der gjort fund af PFAS-giften fluopyram (svampemiddel) og dets nedbrydningsprodukt fluopyram-7-hydroxy i koncentrationer over kravværdien for pesticider i grundvand. Imidlertid skriver styrelsen, at ”de årlige gennemsnit af målingerne vurderes ikke at overskride kravværdien”.

Det er værd at bemærke, at fluopyram er hovedbestanddelen i sprøjtegiftproduktet Propulse SE 250 fra den tyske kemikoncern Bayer. Midlet er dansk landbrugs mest anvendte sprøjtegift, der sprøjtes ud over korn, raps, majs og kartofler for at forebygge svampesygdomme. Fluopyram tilhører som nævnt de svært nedbrydelige PFAS-stoffer, men alligevel blev der på et enkelt år i perioden 2021-2022 foretaget 26.448 indberetninger af sprøjtninger med dette kemikalie.

VAP-systemet har i en tidligere rapport påvist fluopyram i 19 vandprøver fra dræn og såkaldte sugeceller og i en prøve fra en grundvandsboring, mens hele fire påvisninger stammede fra selve grundvandet. Dermed er det fastslået, at PFAS-midlet Propulse SC 250 siver ned i grundvandet, men at miljømyndighederne vender det blinde øje til forekomsten.

Andre forureninger af det rene vand

Der er også gjort fund af 1,2,4-triazol (nedbrydningsprodukt fra en række azol-svampemidler) over kravværdien for pesticider i grundvand. Det er i tråd med målinger fra tidligere år. Fundene kan ikke relateres til tests af enkelte midler, men skyldes formentlig mange års anvendelse af azoler på markerne både som sprøjte- og bejdsemidler, hvilket har medført en ophobning af azoler i testmarkerne. Miljøstyrelsen har reguleret anvendelserne af midlerne flere gange, senest i 2021, for at nedsætte belastningen af grundvand.

Ligeledes er der gjort fund af DMS og DMSA i koncentrationer over kravværdien for pesticider i grundvand. DMS og DMSA, som begge er nedbrydningsprodukter fra cyazofamid (svampemiddel), blev håndteret sidste år, da man også fandt høje koncentrationer i grundvandet i en længere periode efter behandling med cyazofamid i en kartoffelafgrøde. På den baggrund blev godkendelserne af cyazofamidholdige midler tilbagekaldt i 2023.

I den nye rapport indgår desuden tre fund af CyPM (nedbrydningsprodukt fra svampemidlet azoxystrobin) over kravværdien. Disse fund er dog tilbage fra den foregående moniteringsperiode. Miljøstyrelsen vurderede sidste år, at det årlige gennemsnit af målingerne af CyPM ikke overstiger kravværdien for pesticider i grundvand.

Her ser målingsresultaterne for fluopyram fra seneste periode i VAP-programmet. Kilde: VAP-rapporten

Falsk tryghed

Det vil være fejlagtigt at tro, at VAP-systemet overvåger alle de mange forskellige sprøjteprodukter, der er godkendt på markedet. I planperioden 2021-22 benyttede de danske jordejere 433 forskellige sprøjteprodukter ud af 486 solgte, men i samme periode analyserede VAP-kemikerne kun for 39 stoffer fra fire pesticider og 35 nedbrydningsprodukter. Den nye VAP-rapport 2024 viser resultater fra tests af 2 pesticider og 17 nedbrydningsprodukter.

Sammenfattende finder Miljøstyrelsen ifølge styrelsens pressemeddelelse, at resultaterne ikke giver anledning til, at reguleringen af godkendte midler ændres. Landbruget kan bare sprøjte videre.

Bannerbillede: Landbrugets mest populære sprøjtegift er nu nået ned i grundvandet, men der sprøjtes bare videre. Privatfoto

Visited 911 times, 119 visit(s) today

Kommentarer

 1. aagesenbr176100

  Miljøminister Magnus Heunicke (S) minder mere og mere om en vis Esben Lunde Larsen. Det er utroligt at den slags foregår i miljøministeriet. og så betales de tilligemed af skattepenge. Fy for pokker.

 2. Torben Nebrot Jørgensen

  Luk konventionelt landbrug NU!

 3. Henning Madsen

  Det står rigtigt slemt til i det såkaldte Miljøministerium. Ikke bare sprøjter de videre med godkendte gifte, men så vidt jeg har læst mig til, vil kontrol af sprøjtegifte på den enkelte bedrift sættes markant ned – angiveligt for at spare penge!! Er det noget du vil tage op, Kjeld?

 4. Lars Søbæk Sørensen

  Enig

Skriv en kommentar