Når det kommer til at nedbringe emissionerne af klimagasser, sigter nogle lande højt, men rammer ikke målet med et langt skud, mens andre afviser store forpligtelser på den internationale scene, men får alligevel gode karakterer for deres drivhusgasrekorder. Desværre er historien for de fleste nationer et tilfælde af “for lidt, for sent”. Tilstrækkelige mål, som dem der er forbundet med at begrænse den globale opvarmning til maksimalt 2° C, bliver ofte overset, og selv de utilstrækkelige mål om at begrænse opvarmningen til 3° C bliver ofte ikke opfyldt.

Det skriver Katharina Buchholz, den 2. november 202, for statista.com.

Forskere mener, at en global opvarmning på 2° C i alt allerede ville hæve havniveauet med 56 centimeter, øge varmedagene med 25 procent og true med tørkeperioder på fire måneder. En opvarmning på 3° C menes at føre til massive forstyrrelser af økosystemer, fødevareproduktion og vejrmønstre, mens en opvarmning med ​​4° C alvorligt kan begrænse de beboelige zoner på planeten.

Lykkes det ikke at begrænse temperaturstigningerne i verden, så truer uvejr og langvarige tørkeperioder. Foto: Lucy Chian/Unsplash

Climate Action Tracker offentliggør målene og de forventede resultater baseret på konkrete politikker og handlinger, der allerede er på plads frem til 2030. Ifølge hjemmesiden er Indien og Kenya to lande, som har afvist ansvarligheden forbundet med klimamål, men som stadig er på vej til at nå mål forbundet med at begrænse den globale opvarmning til 1,5 eller 2° C. I den anden ende af spektret ligger Canada, som forpligtede sig til 2° C-målet, men hvis handlinger og politikker frem til 2030 kun ville række til en udvikling på linje med en 4° C-opvarmning.

Ud af større industrialiserede lande er EU og Storbritannien samt Sydafrika i øjeblikket de eneste steder, hvor 2° C-målet forventes at blive opfyldt, mens det ikke forventes opnået i USA, Japan og Canada. Afrikanske nationer som Nigeria, Etiopien, Marokko, Gambia og Kenya samt Costa Rica og Nepal er udnævnt af Climate Action Tracker til at være på vej til at nå 1,5° C-målet. Hjemmesiden analyserede klimapolitikkerne i 36 lande og EU.

Bannerfoto: Dikaseva/Unsplash

Skriv en kommentar