Dan J. vil både sprøjte og gødske miljøfokusarealer

DanJorgensen3

Dan Jørgensen accepterer udvanding af miljøfokusarealerne, påstår landbruget.

Fra 2015 bliver 30 pct. af landbrugsstøtten støtten betinget af, at landmændene overholder tre “grønne” krav. De grønne krav betyder, at man på den enkelte bedrift skal dyrke flere afgrøder og have et areal med miljøfokusområder, men dele af agroindustrien er gået til modangreb, og tilsyneladende har fødevareminister Dan Jørgensen bøjet sig for to krav, der gør udlægningen af miljøfokusarelerne meningsløs.

Ifølge Maskinbladet 31. januar har Dan Jørgensen accepteret, at der kan bruges både sprøjtegifte og handelsgødning på de såkaldte miljøfokusarealer.

Reglerne om de grønne krav gælder ikke for økologiske bedrifter. Disse bedrifter får udbetalt den grønne støtte automatisk. Det samme gælder for mindre landbrug, jvf. nedenfor.

Kravet om fem procent miljøfokusområder stammer fra EU, og formålet er at tvinge agroindustrien til at bidrage til øget biodiversitet, forbedring af jord- og vandkvalitet, bevarelse af landskabet og opfyldelse af de politiske mål om modvirkning af klimaændringer.

Bedrifter med mere end 15 hektar i omdrift skal i 2015 have miljøfokusområder, der svarer til mindst fem pct. af omdriftsarealet. I Danmark kan man bruge følgende arealtyper som miljøfokusområder:

* Braklagte omdriftsarealer.

* Bræmmer/randzoner langs vandløb, når de støder op til bedriftens omdriftsareal.

* Efterafgrøder, der er udsået som en blanding af afgrøder eller som græsudlæg.

* Lavskov, f.eks. energipil.

* Landskabselementer, der allerede er udtaget af dyrkning, f.eks. fortidsminder.

Hvis disse arealer kan giftsprøjtes og gødskes som sædvanligt, mister de stort set deres positive virkning i forhold til det erklærede formål, men ifølge Maskinbladet har fødevareministeren accepteret dette i en mailkorrespondance med bladet.

Miljofokus001

Her er artiklen fra Maskinbladet 31. januar, der citerer fødevareministeren for at acceptere både gift og handelsgødning på de nye miljøfokusarealer.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.