DANMAP indbyder til seminar om antibiotikaforbrug og -resistens

MRSAKom til seminar om antibiotikaforbrug og –resistens i Danmark, som DTU Fødevareinstituttet, Statens Serum Institut og DTU Veterinærinstituttet holder den 15. november 2016 i anledning af den internationale antibiotikauge.

Oplægsholderne vil fremlægge de seneste resultater fra den danske overvågning af forbruget i dyr og mennesker samt forekomsten af resistente bakterier i dyr, fødevarer og mennesker (DANMAP). En ny national antibiotikakampagne vil også blive introduceret. Årets DANMAP-rapport er den tyvende, siden overvågningsprogrammet blev lanceret.

I uge 46 løber den internationale antibiotikauge af stablen for at øge kendskabet til de risici, der er forbundet med uhensigtsmæssig og unødig brug af antibiotika. I den forbindelse inviterer parterne bag det danske overvågningsprogram DANMAP til et seminar om antibiotikaforbrug og – resistens i Danmark, hvor også en ny national antibiotikakampagne bliver præsenteret.

Program
Forskere fra DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut præsenterer på seminaret årets overvågningsresultater i DANMAP-rapporten, som opgør forbrug af antibiotika til dyr og mennesker samt forekomsten af antibiotikaresistente bakterier i dyr, fødevarer og mennesker i Danmark. Der vil også være fokus på MRSA, og oplægsholderne vil bl.a. fremlægge nye forskningsresultater fra udlandet og fortælle om spredning af forskellige MRSA-typer i Danmark.

antibiotika-frit

Forbrugerkrav presser svineindustrien i disse år – hvad er op og ned på debatten?

Årets DANMAP-rapport er den 20. årsrapport, der er udgivet siden overvågningsprogrammet blev startet i 1995. I den anledning vil oplægsholdere både skitsere de vigtigste milepæle i DANMAP’s historie og give et indblik i, hvordan nye teknologier har potentialet for at revolutionere den måde, vi diagnosticerer og overvåger resistens i fremtiden.

Der vil være en pause med let servering undervejs. Efter seminaret er deltagerne inviteret til at fejre DANMAP jubilæet ved en lille reception.

Endeligt program foreligger fredag den 31. oktober 2016.

Tid
Tirsdag den 15. november 2016 kl. 13.00–16.00

Sted
DTU Veterinærinstituttet
Auditoriet
Bülowsvej 27
1870 Frederiksberg C

Tilmelding
Det er gratis at deltage i seminaret. På grund af begrænset deltagerantal er tilmelding dog nødvendig. Tilmeld dig seminaret senest torsdag den 10. november 2016.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.