Så direkte forurener alle landmænd, der benytter de tilladte PFAS-sprøjtegifte, miljøet og drikkevandet. Grafik fra rapporten

Pesticide Action Network afslører tilstedeværelsen af evigt forurenende stoffer (PFAS) blandt de tilladte pesticider. Disse farlige stoffer er undtaget fra den kommende europæiske begrænsning, alt imens deres anvendelse i landbruget stiger. Der er behov for øjeblikkelig handling for at få dem forbudt

Ny rapport – Executive Summary

I den seneste tid er offentlighedens bekymring vedrørende per- og polyfluoralkylstoffer (PFAS) øget, primært på grund af deres udbredte forurening og giftige egenskaber. PFAS er farlige og persistente forurenende stoffer, der truer vores sundhed og miljø. Kendt som “evighedskemikalier”, når de først er frigivet, består de i generationer.

Mens PFAS-forurening ofte tilskrives ‘utilsigtede’ industrielle emissioner eller uagtsom forurening’, afslører PAN-rapporten en bevidst og udbredt kilde til PFAS-forurening: PFAS-pesticiderne.

Specifikt er i øjeblikket 12 % (37) af de syntetiske aktive ingredienser, der er godkendt til brug af pesticider i EU, PFAS, som alle indeholder stærke kulstof-fluorid-bindinger, hvilket øger deres persistens i miljøet, eller af deres nedbrydningsprodukter (dvs. metabolitter). Disse 37 aktive stoffer sprøjtes bevidst hen over EU’s landbrugsmarker og forurener vores fødevarer, vand og miljøet. Europa giver sit samtykke, og pesticidindustrien indkasserer sine overskud.

En analyse af de franske salgsdata for disse stoffer vækker alarmer om den stigende popularitet af PFAS-pesticider. Mellem 2008 og 2021 steg deres salg i Frankrig dramatisk og tredobledes i størrelsesorden. Dette indikerer massiv sprøjtning med PFAS-pesticider på åbne marker, hvilket fører til betydelig eksponering af franske borgere og miljøet.

Kemivirksomheder er godt klar over PFAS-problemet, men pesticidproducenterne som Bayer, Syngenta og BASF skjuler deres ansvar bag manglende regulering.

På trods af EU’s hensigt om at forbyde alle PFAS-kemikalier gennem en EU-dækkende begrænsning, er PFAS-pesticider blevet fritaget med den begrundelse, at disse er reguleret under EU’s pesticidforordning. PAN-rapporten afslører, at den nuværende pesticidvurdering ikke tager højde for tilstedeværelsen af PFAS i pesticidprodukter på grund af mangler i implementeringen af EU-forordningen. PFAS-pesticider glider gennem sprækkerne i et mangelfuldt pesticidvurderingssystem, mens de regulerende myndigheder vender det blinde øje til på bekostning af vores sundhed og vores miljø.

Pesticider er blandt de første kilder til PFAS-eksponering for borgere, hvad enten det er gennem rester i deres mad og vand eller via direkte eksponering, hvilket især påvirker landmænd, landarbejdere og naboer til sprøjtede arealer. Brugen af PFAS i pesticider udgør en helt uundgåelig trussel mod sundheden og miljøet for ikke kun den nuværende generation, men også de kommende. I en tid, hvor EU-tilsynsmyndigheder har lovet sine borgere i henhold til den europæiske grønne aftale at reducere pesticidafhængigheden drastisk, er hurtig handling ikke et valg, men en nødvendighed. PAN Europe og Generations Futures kræver et øjeblikkeligt forbud mod alle PFAS-pesticider.

En dramatisk forurening

Rapporten viser, at brugen af ​​pesticider er medvirkende til den dramatiske forurening af vores planet med PFAS, og at denne forurening er bevidst og direkte. Pesticider sprøjtes på åbne marker og frigives direkte på vores fødevarer og i miljøet, hvilket forurener jorden samt vand og levende organismer. Salgsdata fra Frankrig tyder på, at stofferne er blevet mere og mere populære gennem årene med en ny rekord på solgte tons hvert år. Derfor kan omfanget af denne bevidste forurening være større, end tilsynsmyndigheder tror.

En analyse af de 10 bedst sælgende stoffer i Frankrig giver anledning til alarmerende bekymringer. Disse PFAS stoffer er persistente og giftige, og alligevel falder de gennem reguleringens sprækker proces udført under pesticidforordningen, der afslører mangler i EU-lovgivningen implementering.

I Danmark er de to mest populære sprøjtegifte Propulse SE og DFF begge PFAS-gifte, og de tegner sig for 13 procent af det årlige forbrug. Der er ingen tegn på, at landbruget frivilligt vil opgive at anvende disse midler.

Forbyd PFAS-pesticider

Syntetiske pesticider er ikke afgørende for afgrødebeskyttelse, og inden for rammerne af EU Green Deal-aftalen er EU forpligtet til markant at reducere sin afhængighed af syntetiske pesticider i forhold til næste par år. Det er derfor uacceptabelt, at mens EU har besluttet at forbyde PFAS kemikalier i Europa, har den ikke truffet specifikke foranstaltninger for at reducere forureningen fra PFAS-baseret pesticider. Vi opfordrer til et presserende forbud mod denne let undgåelige kilde til PFAS-forurening.

Bannerbillede: Hele Harboøre Tange i Vestjylland er søbet ind i PFAS-kemikalier og overalt er der opsat advarselsskilte. Privatfoto

Visited 34 times, 25 visit(s) today

Kommentarer

  1. Hvad kan vi snart gøre? Bliver ked, frustreret, vred og føler at vores børnebørn kun overlades en planet der smadres😢 Hvorfor forstår de “voksne” ikke at alt det lort skal stoppes????

  2. Hej Kjeld, du forfalder stadig til, at bruge betegnelserne ‘pesticider’ og ‘pesticidproducenterne’, du er offer for industrilandbruget og kemiindustrien, som har greenwashet debatten med ordet ‘pesticid’, det lyder nemlig meget mindre farligt end ordet GIFT.

  3. Kan man dele artiklen ud på Facebook.

  4. Jan Stampe Nielsen

    Rolig nu. Lille Danmark er ved at løse problemet! PFAS udfases i Brandvæsenets slukningsmidler – en meget stor miljømæssig beslutning, som alverdens byfester må leve med. Og den danske verdenspresse i og omkring Christiansborg har tilsyneladende ikke yderlige kommentarer eller spørgsmål. Danmark er igen på forkant og det er snart jul.

Skriv en kommentar