Tøj udgør en forsvindende lille andel af årsagerne til vores CO2-udslip ifølge denne undersøgelse. Foto: Piqsels

På globalt plan svarer husholdningernes forbrug til 60 procent af alle CO₂-ækvivalente udslip og mellem 50-80 procent af forbruget af jord, vand og materialer

Midt i de forbrugsfristelser som Black Friday og Cyber Monday lokker med, fortæller andre os, at vi skal nedtone forbruget, købe anderledes eller slet ikke. Det kan være både Buy Nothing Day og Small Business Saturday. Mens sidstnævnte kan tilskynde forbrugerne til at handle lokalt og mere selektivt, går Buy Nothing Day endnu et skridt videre og fremhæver den store indflydelse, alle familiers forbrugsmønstre har på udslip, jord, vand og materialeforbrug.

Det skriver Katharina Buchholz, 24. november 2023, for statista.com.

En skelsættende undersøgelse af Ivanova et al. offentliggjort i 2015 påviser, at det årlige amerikanske husholdningsforbrug resulterer i 5,6 milliarder tons CO₂-ækvivalentemissioner samt forbruger 6,9 millioner km² jord, 196.000 kubikmegameter vand og 5,5 billioner tons indenlandsk udvundne materialer. På globalt plan svarer husholdningernes forbrug til 60 procent af alle CO₂-ækvivalente emissioner og mellem 50-80 procent af al forbrug af jord, vand og materialer.

Ser man nærmere på, hvilken type forbrug der skaber hvilket fodaftryk i USA, skiller fødevarer sig ud som værende ansvarlig for en stor del af husholdningernes jord- og vandforbrug – mellem 45 og 65 procent, i overensstemmelse med globale resultater. Selvom mad er et grundlæggende behov, bliver store mængder af fødevarer spildt rundt om i verden, før og efter de kommer på markedet, med varierende skøn over hvor meget.

Tjenstydelser (’service’) fra brancher, der anvendes af husholdninger, overgår imidlertid CO₂-emissionerne fra både bolig og forsyningsselskaber og mobilitetskategorien, mens de er forbundet med den næsthøjeste andel af jord- og vandforbrug som en del af husholdningernes forbrug. De anvender også de fleste materialer, forud for fødevarer og fremstillede produkter.

Sidstnævnte kategori, hvor mange valgfrie køb falder ind under, bruger også mere vand end husstandene selv. Tjenestydelser og fremstillede varer tilsammen skaber kun lidt mindre udslip end dem, der er forbundet med hele en gennemsnitlig husstands mobilitets- og varme-/forsyningsbudget, på 42 procent mod 49 procent. Tøj har samlet set en mindre påvirkning, men i betragtning af, at det er en lille andel af al den energi, husly, mad, varer og tjenestydelser en husstand forbruger, har det stadig en væsentlig påvirkning på 2-4 procent på tværs af kategorier.

Bannerbillede: Madvarer udgør en meget stor andel af vores forbrug. Foto: Piqsels

Visited 9 times, 9 visit(s) today

Skriv en kommentar