Kornhost2Den største kornhøst på verdensplan nogensinde er i hus. Det fremgår af en dugfrisk rapport fra International Grains Council (IGC), skriver landbrugsavisen.dk. Trods 9 mio. tons fra de danske agroproducenter udgør dette bidrag kun en dråbe i havet.

Ifølge rapporten tegner verdens kornhøst til at blive 1964 mio. ton. Det er 18 mio. ton mere, end IGC skønnede for to måneder siden.

Imidlertid udgør den danske høst på 9 mio. tons kun 0,46 procent af verdenshøsten på 1964 tons, og bidraget til den globale fødevareforsyning skrumper yderligere ind, fordi den danske svineindustri sluger 85 procent af kornhøsten som svinefoder. Det betyder, at det reelle bidrag til verdens kornlagre fra Danmark kun udgør mikroskopiske 0,05 procent.

Disse tal afslører en hel anden virkelighed end den, landbrugslobbyister og politikere ofte søger at skabe med Danmark som omdrejningspunkt for fødevareforsyningen til verdens sultne masser.

Samtidig med, at produktionen forventes at stige, venter IGC at efterspørgslen vil stige. Dog kun med 6 mio. ton til 1910 mio. ton. Dermed kan »verden« lægge 54 mio. ton på lager, og dermed kommer lagrene op på 387 mio. ton, hvilket svarer til 74 dages forbrug. Efter høsten 2012/13 var der efter IGC’s skøn korn på lager til 67 dages forbrug.

Comments are closed.