“En nation af kødhoveder”

koedhoved

“Ni myter og en løgn om norsk landbrugspolitik” lyder undertitlen på denne ramsaltede gennemhegling af de norske landmænd. Myterne handler om landmændene som ulønsomme parasitter og som årsag til de høje madpriser, om påståede stordriftsfordele, det liberale markeds velsignelser, nødvendigheden af selvforsyning, osv.

Og så er der selve løgnen: “Der findes ikke noget alternativ” til landbruget af i dag…

svennarnelie

Svenn Arne Lie.

Selv om bogen er udgivet første gang i 2012 – og siden da i fire oplag – er den absolut værd at læse. Vi kunne sagtens bruge en tilsvarende veldokumenteret gennemgang af dansk landbrugs elendigheder.

Forfatterne hedder Espen Løkeland-Stai – han er journalist – og Svenn Arne Lie, der er politolog og tidligere landbrugsforsker. Lie skriver også en landbrugsblog.

Bogen er udgivet på forlaget Manifest, hvor den kan bestilles. Den koster 149 N. kr.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.