Stop tvangsmodning af korn med sprøjtegift

rent-drikkevand

Især hensynet til det rene drikkevand bør begrænse enhver brug af sprøjtegifte til “kosmetiske” formål.

I disse dage sprøjter landmænd over hele landet med sprøjtegiften Roundup for at få en lettere og billigere høst. Udover at dræbe en masse planteliv, der kunne tjene til føde for markens dyr og fuglevildt, kan det også få store konsekvenser for drikkevandet, hvis pesticiderne siver ned i et vandmagasin. Derfor ønsker Danmarks Naturfredningsforening et stop for denne overflødige sprøjtning af op mod 50 procent af landbrugsarealet, ifølge en pressemeddelelse 19. august 2015.

I Sverige er det forbudt, men i Danmark sprøjter landmændene deres afgrøder med sprøjtegiften Round Up helt frem til høsttidspunktet:

ThygeNygaard

Agronom Thyge Nygaard, DN.

– Det er etisk og miljømæssigt uforsvarligt at sprøjte markerne før høst. Vi ønsker et forbud, akkurat som de har i Sverige. Et forbud vil være et skridt på vejen til i det hele taget at få nedbragt mængden af de sprøjtegifte, som belaster natur og miljø og ikke mindst vores drikkevand, siger Thyge Nygaard, agronom i Danmarks Naturfredningsforening.

Han henviser til, at dansk brødkorn – avlet på kontrakt – ikke må sprøjtes før høst. Ikke fordi det er ulovligt, men fordi møllerne ikke vil stå inde for at skulle sælge det.

Stigende brug af mere belastende sprøjtegifte
Danmark har i flere år kæmpet med et stadigt stigende overforbrug af sprøjtegifte i forhold til, hvad der er sat som naturens tålegrænse.

Sprøjtegifte går ikke alene i grundvandet, men betyder også, at agerlandets vildt har svært ved at finde føde til ungerne.

RoundUp1

Roundup markedsføres aggressivt af landbrugets salgsorganisationer.

Der ikke bare sprøjtes mere. De seneste fem år er sprøjtemidlernes belastning på miljøet steget med mere end en tredjedel. Her tæller det med, at det økologiske areal sammen med randzonerne også medregnes i det areal, der sprøjtes, hvilket naturligvis vil få sprøjtegifttallene fremover til at se noget kønnere ud.

En helt ny risikofaktor er  påvist af FN-organisationen WHO, der i dag klassificerer den aktive bestanddel i Roundup som “sandsynligvis kræftfremkaldende”. Hvorvidt risikoen kun er til stede for traktorførerne, der udsprøjter midlerne, eller den gælder bredere, er endnu ikke klarlagt.

Læs mere på dn.dk/landbrug

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.