rent-drikkevand
Især hensynet til det rene drikkevand bør begrænse enhver brug af sprøjtegifte til “kosmetiske” formål.

I disse dage sprøjter landmænd over hele landet med sprøjtegiften Roundup for at få en lettere og billigere høst. Udover at dræbe en masse planteliv, der kunne tjene til føde for markens dyr og fuglevildt, kan det også få store konsekvenser for drikkevandet, hvis pesticiderne siver ned i et vandmagasin. Derfor ønsker Danmarks Naturfredningsforening et stop for denne overflødige sprøjtning af op mod 50 procent af landbrugsarealet, ifølge en pressemeddelelse 19. august 2015.

I Sverige er det forbudt, men i Danmark sprøjter landmændene deres afgrøder med sprøjtegiften Round Up helt frem til høsttidspunktet:

ThygeNygaard
Agronom Thyge Nygaard, DN.

– Det er etisk og miljømæssigt uforsvarligt at sprøjte markerne før høst. Vi ønsker et forbud, akkurat som de har i Sverige. Et forbud vil være et skridt på vejen til i det hele taget at få nedbragt mængden af de sprøjtegifte, som belaster natur og miljø og ikke mindst vores drikkevand, siger Thyge Nygaard, agronom i Danmarks Naturfredningsforening.

Han henviser til, at dansk brødkorn – avlet på kontrakt – ikke må sprøjtes før høst. Ikke fordi det er ulovligt, men fordi møllerne ikke vil stå inde for at skulle sælge det.

Stigende brug af mere belastende sprøjtegifte
Danmark har i flere år kæmpet med et stadigt stigende overforbrug af sprøjtegifte i forhold til, hvad der er sat som naturens tålegrænse.

Sprøjtegifte går ikke alene i grundvandet, men betyder også, at agerlandets vildt har svært ved at finde føde til ungerne.

RoundUp1
Roundup markedsføres aggressivt af landbrugets salgsorganisationer.

Der ikke bare sprøjtes mere. De seneste fem år er sprøjtemidlernes belastning på miljøet steget med mere end en tredjedel. Her tæller det med, at det økologiske areal sammen med randzonerne også medregnes i det areal, der sprøjtes, hvilket naturligvis vil få sprøjtegifttallene fremover til at se noget kønnere ud.

En helt ny risikofaktor er  påvist af FN-organisationen WHO, der i dag klassificerer den aktive bestanddel i Roundup som “sandsynligvis kræftfremkaldende”. Hvorvidt risikoen kun er til stede for traktorførerne, der udsprøjter midlerne, eller den gælder bredere, er endnu ikke klarlagt.

Læs mere på dn.dk/landbrug

Comments are closed.