Verdenskort over område uden veje. Rød angiver områder, hvor mindste afstand til nærmeste vej er under en kilometer. Dette kort, som er baseret på data OpenStreetMap, overestimerer de vejløse områder, bemærker forskerne. Det skyldes, at i troperne er kortlægningen af veje mangelfuld. (Grafik:P. Ibisch et al., Science (2016).

Jordens overflade består af ca. 600.000 områder, der ligger mere end en kilometer fra nærmeste vej. Det bekymrer økologer, at kun 7 pct. af disse er større end 100 kvadratkilometer. Det skriver Jens Ramskov, 15. dec 2016, i Ingeniøren.dk med Science som kilde.

Veje forbinder det meste af kloden til glæde for fremkommelighed og vækst, men er samtidig et problem for biodiversiteten, advarer en international forskergruppe anført af Pierre L. Ibisich fra Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde i Tyskland om en i artikel i Science.

Professor, dr. Pierre L. Ibisch.

Ud fra to forskellige globale datasæt og 282 videnskabelige publikationer har de dels kortlagt antallet og størrelsen af de områder, der ligger henholdsvis én eller fem kilometer fra nærmeste vej, og den betydning, det har for biodiversitet og de økologiske systemer.

Tager man en kilometer som grænseværdien, er 80 pct. af jordens samlede overflade (fraregnet Grønland og Antarktis som ikke er medregnet) områder uden veje. I Europa er det dog kun 42 pct.

De vejløse områder består af næsten 600.000 fragmenter, hvor kun 7 pct. har et areal på over 100 kvadratkilometer, mens cirka halvdelen har et areal under en kvadratkilometer. 80 pct. af områderne er mindre end fem kvadratkilometer. Det har stor betydning for biodiversiteten.

Læs hele artiklen.

Comments are closed.