Endelig – den europæiske landbrugspolitik skal revideres

Kom så, Europa – vis hvad du dur til!

“EU’s landbrugspolitik er ødelæggende for naturen og bidrager både til klimaforandringer og tab af naturens mangfoldighed. For at sikre en bæredygtig fremtid for landmænd, borgere og naturen skal vi have en fælles europæisk landbrugspolitik med grønne mål og ambitioner, som også bidrager til de globale bæredygtighedsmål.”

Sådan lyder opfordringen til Kommissær Phil Hogan fra BirdLife-partnerskabets lobby-kontor i Bruxelles, ifølge en pressemeddelelse fra Dansk Ornitologisk Forening, 7. februar 2017.

Udmeldingen kommer efter, at EU-kommissionen i januar 2017 har iværksat en bred offentlig høring om EU’s landbrugspolitik, som står over for en forenkling og modernisering.

Den fælles europæiske landbrugspolitik blev sidst revideret i 2010. Dengang lykkedes det ikke at drive politikken – som lægger beslag på 35 procent af EU’s samlede budget – i en grønnere retning.

BirdLife-partnerskabets 28 europæiske medlemmer er derfor gået sammen om at koordinere en fælles indsats – i samarbejde med en lang række europæiske miljøorganisationer – som skal samle opbakning til, og påvirke udformningen af den fremtidige landbrugspolitik, så den gør EU i stand til at opfylde sine klima- og biodiversitetsforpligtelser.

Henrik Wejdling, DOF.

Konkret vil Dansk Ornitologisk Forening, der er medlem af BirdLife, arbejde for, at de områder som de europæiske agroproducenter i dag skal udlægge til gavn for klima og miljø for at opnå fuld landbrugsstøtte, ikke længere omfatter arealer til efterafgrøder. Samtidig skal en større andel af landbrugsstøtten overføres til den kasse, hvorfra der udbetales støtte til naturpleje:

”I et i øvrigt intensivt dyrket landskab skal de områder, som landmanden udlægger til grønne områder, være reelle levesteder for viber, lærker, bomlærker og andre af agerlandets trængte arter. Til gengæld skal vi som samfund kunne betale landmanden for f.eks. at ’dyrke’ store kobbersnepper, engryler og brushøns frem for bøffer,” udtaler Henrik Wejdling medlem af Naturpolitisk Udvalg i DOF, og slutter:

Den revidere landbrugspolitik bliver gældende fra 2020 og løber typisk i syv år.

Hvad mener du om EU’s landbrugspolitik?

Det er afgørende, at danske borgere bliver bekendt med muligheden for at blive hørt.

Derfor opfordrer DOF dig til at give din mening til kende på kommissionens hjemmeside:

https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_da

Du kan svare indtil den 2. maj.

Borgernes input vil indgå i den efterfølgende politiske proces, som skal munde ud i en endelig vedtagelse af ændringen i 2018.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.