EU-forbrugernes sikkerhed i lommen på sukkerindustrien

Sukker_EFSA

Hvordan gik det til, at EU-fødevaresikkerhedsautoriten EFSA kunne konkludere, at man ikke bliver tyk af sukker? Her afslører Sveriges Radio forbindelsen mellem de eksperter fra EFSA-panelet, som traf beslutningen om rådgivningen, og sukkerindustrien.

Brev_JanMousing1100

Dyrlæge Jan Mousing er fortsat Danmarks repræsentant i EFSA. Indtil 21. januar 2016 var han direktør for Landbrug & Fødevarers fagligt-politiske videncenter SEGES.

Da EU-fødevaresikkerhedsautoritent EFSA undersøgte, hvordan sukker påvirker sundheden, konkluderede udvalget, at man ikke bliver tyk af sukker. Verdenssundhedsorganisationen WHO påpeger, at EFSA ikke har haft styr på forskningen.

Ekot og Madens Pris kan afsløre båndene mellem udvalgets eksperter og sukkerindustrien. De undersøgelser, EFSA støtter sine konklusioner på, blev betalt af slik- og sodavandsindustrien.
Ud af ekspertpanelets 21 medlemmer har otte forbindelser til sukkerindustrien. Også Danmark har haft en repræsentant i EFSA med tættere bånd til landbruget end til borgerne i EU.

Læs hele artiklen her.

Læs mere: EFSA’s reaktion på kritikken.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.