Snydepelse afsløret i svinecenter

JelvedSoren_Gade

Venstre-manden Søren Gade forsikrer, at Landbrug & Fødevarer vil samarbejde med myndighederne om en fuldstændig kortlægning af organisationens svindel med EU-midler.

Alvorligt snyd med EU-støtte for mindst 19 mio. kr. har tvunget den private interesseorganisation Landbrug & Fødevarer til at afskedige direktør Nikolaj Nørgaard fra det såkaldte Videncenter for Svineproduktion. Det fremgår af en pressemeddelelse fra L&F, 28. januar.

Sagen skyldes, at Fødevareministeriet har konstateret alvorlige fejl i håndteringen af tilskud fra EU’s Landdistriktsprogram i perioden 2007-2013. Pengene er gået til “forkerte” projekter i Videncenter for Svineproduktion (VSP) under L&F, og uregelmæssighederne er så alvorlige, at L&F er blevet tvunget til at tilbagebetale uberettiget støtte, bod og renter på mindst 19 mio. kr.

Den fejlagtige håndtering af EU-midler har medført, at direktør for Videncenter for Svineproduktion under L&F, Nicolaj Nørgaard, i dag er blevet afskediget. Der foreligger ikke noget om en eventuel politianmeldelse af direktøren og heller ikke om der vil rulle flere hoveder i svindelsagen.

“Det er uacceptabelt og stærkt beklageligt, at Videncenter for Svineproduktion ikke har håndteret støttemidler fra EU korrekt. Det skader erhvervets troværdighed hos både støttegivere og offentligheden. Derfor er direktøren for Videncenter for Svineproduktion i dag blevet afskediget”, indrømmer direktør i Landbrug & Fødevarer, Venstre-manden Søren Gade, i pressemeddelelsen.

Som administrerende direktør i L & F har Søren Gade været den øverste ansvarlige for forholdene i det såkaldte Videncenter for Svineproduktion siden sin tiltrædelse i 2012.

Landbrug & Fødevarer fik 19. december 2013 besked fra NaturErhvervs-styrelsen om, at der i en stikprøvekontrol var konstateret, at en del udgifter til aktiviteter i Erhvervsudviklingsordningen under EU’s Landdistriktprogram var konteret på “forkerte” projekter. Revisionsselskabet Price Waterhouse Coopers foretog derefter en uvildig revision af alle EU-støttede projekter i VSP i perioden 2007-2013. Denne revisions-rapport er i dag blevet afleveret til NaturErhvervstyrelsen, og det er den, der har medført den uforbeholdne indrømmelse af uregelmæssigheder og tilbagebetaling af det tocifrede millionbeløb.

“Vi er indstillede på at samarbejde og svare på yderligere spørgsmål. Vi har samtidig med øjeblikkelig virkning indført en række nye procedurer, der skal skærpe den interne kontrol. Der må ikke i fremtiden herske nogen tvivl om, at Videncenter for Svineproduktion bruger alle offentlige tilskudsmidler fuldstændigt efter hensigten i de enkelte støtteprojekter”, siger Søren Gade.

Hovederne ruller

Formanden for det såkaldte Videncenter for Svineproduktion, svinefabrikant Lindhardt B. Nielsen, er i dag, 29. januar,  trådt tilbage med øjeblikkelig virkning. Der angives ingen årsag, men det afvises heller ikke, at det er en udløber af skandalesagen om svindel med EU-midler på Videncentret, hvor flere ansatte iøvrigt er indkaldt til samtaler.

Comments

comments

En kommentar til Snydepelse afsløret i svinecenter

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.