Sådan præsenterer Hamburg-virksomheden, der er under anklage for snyd, sig selv. Skærmbillede fra LPT-hjemmesiden.

Miljøgrupper har opfordret Europa-Kommissionen til at kassere alle undersøgelser, der blev anvendt i pesticidrisikovurderinger, der blev foretaget af det tyske laboratorium, der beskyldes for forfalskning af testresultater

En analyse bestilt af kampagnegrupperne Pesticid Action Network (PAN) Europe, Corporate Europe Observatory og Global 2000 har påvist, at Laboratory of Pharmacology and Toxicology (LPT) i Hamburg gennemførte mindst 14 procent af de lovgivningsmæssige tests, inklusive til den kontroversielle godkendelse af 2017 af herbicid glyphosat.

Det skriver Raquel Guerra den 13. februar 2020 for nyhedsmediet ENDS Europe.

LTP er tidligere blevet beskyldt af aktivister og medier for at have mishandlet forsøgsdyr og manipuleret resultater, og er angiveligt udset til at lukke i 2020.

LTP selv har udtalt, at inspektioner fra de lokale myndigheder har vist, at glyphosat-beskyldningerne er forkerte. En inspektion i december ra Hamborgs offentlige sundhedsagentur fandt, at den “mistænkte manipulation af undersøgelsesdata ikke kunne bekræftes”, udtaler virksomheden i en erklæring.

RoundUp er verdens mest udbredte sprøjtegift, og midlet er baseret på glypgosat. Reklamebillede for produktet.

Efter en yderligere udvidet inspektion senere i december udtalte firmaet, ”der var ingen klager over fortsættelsen af ​​LPT’s GLP-status”. En fuld inspektionsrapport forventes i februar.

LTP tilføjede, at det i en overskuelig fremtid ikke vil foretage nogen forsøg med aber, hunde eller katte “på grund af det politiske pres og pres fra medierne.”

PAN Europe sagde, at laboratoriet blev “afsløret i at manipulere GLP [Good Laboratory Practice] -toksicitetsundersøgelser ved at udskifte døde dyr med levende, ændre tumordata til ‘inflammationer’ og generelt fordreje dataene for at behage sine klienter.”

”EU-kommissionen bør kassere undersøgelser, der er foretaget af LPT, fra ethvert dossier, der i øjeblikket er involveret i pesticidrisikovurderinger på EU-niveau,” udtaler gruppen.

Tyske miljøgrupper er dybt betænkelige ved den udbredte anvendelse af glyphosat-baserede sprøjtegifte og kører en stadig større kampagne mod det stigende sprøjteri.

Tyske myndigheder tjekker

En EU-kilde udtaler til nyhedsmediet ENDS Europa, at den tyske regerings føderale institut for risikovurdering (BfR) “i øjeblikket kontrollerer påstandene nævnt i pressen”, da godkendelsesprocessen “følger meget strenge procedurer, i overensstemmelse med internationale standardtest, der udføres af laboratorier.”

”Medlemsstaterne har ansvaret for at implementere GLP”, tilføjede kilden, ”ved regelmæssigt at inspicere laboratorier eller gennemføre revisioner af undersøgelser.”

Tyskland er et af de fire lande, der er ansvarlige for sikkerhedsundersøgelserne af glyphosat. Virksomheden LPT blev udpeget som kilde i fjorten undersøgelser fra det statslige BfR, da det føderale institut for risikovurdering blev udsat for kritik sidste år.

Angeliki Lyssimachou, PAN Europe

Angeliki Lyssimachou, der er miljøtoksikolog hos PAN Europe, sagde, at “langt de fleste undersøgelser, der fører til godkendelse af et pesticid, udføres af pesticidindustrien selv, enten direkte eller via kontraktlaboratorier som LPT Hamburg.”

Hans Muilerman, kemikaliepolitisk medarbejder ved PAN Europe, sagde, at tilsynsmyndighederne i årevis har forsvaret troen på, at en industrifinansieret GLP-undersøgelse er mere pålidelig end en ikke-industriel, ikke-GLP-undersøgelse. I mellemtiden er ”tusinder af relevante uafhængige pesticidundersøgelser, der viser skade på mennesker eller natur, blevet kasseret af tilsynsmyndighederne, fordi de ikke er GLP”, tilføjede Muilerman.

”Forskning til salg”

I en længere kommentar i The Guardian den 18. februar 2020 skriver journalist Carey Gillam under overskriften ”Forskning bør ikke være til salg” disse betragtninger over den aktuelle sag og tidligere tilfælde af forvanskede forskningsresultater:

”Ikke igen. Nyheder i Europa i sidste uge afslørede, at mere end 20 videnskabelige undersøgelser, der blev forelagt tilsynsmyndighederne (EFSA, red.) for at bevise sikkerheden ved det populære ukrudtsbekæmpende kemiske middel glyphosat, kom fra et stort tysk laboratorium, der er blevet beskyldt for svig og anden forseelse.

Asløringerne kommer midt i en global debat om, hvorvidt glyphosat forårsager kræft og andre helbredsproblemer, og om regulatorer og kemiske virksomheder, der erklærer kemikaliets sikkerhed, faktisk har troværdig videnskab på deres side.

Midt i en regeringsundersøgelse af Laboratory of Pharmacology and Toxicology (LPT) rejser efterforskere, der repræsenterer tre europæiske non-profit forbrugeradvokaturgrupper, bekymring for gyldigheden af de glyphosatundersøgelser, der er gennemført af Hamburg-virksomheden. Der blev ikke fundet nogen markante bekymringer ved glyphosat ifølge testene, hvoraf tre undersøgte for glyphosat-relateret mutagenicitet (påvirkning af arveanlæg, red.). Monsanto og andre kemiske virksomheder havde brug for disse undersøgelser og andre for at imødekomme tilsynsmyndighederne for at få godkendelse til fortsat salg af glyphosat-produkter i Europa.

Vi ved ikke, om LPT-glyphosatundersøgelserne på nogen måde var forfalskede, men forbrugergrupperne, Corporate Europe Observatory, PAN Germany og Global 2000, siger, at de nu bør betragtes som mistænkelige. Og, siger de, skandalen understreger risikoen for et lovgivningsmæssigt system, der i høj grad er afhængig af konklusionerne fra industrifinansierede undersøgelser, når de beslutter, om produkterne er sikre.

Der ser bestemt ud til at være rig grund til bekymring. Hamburg-laboratoriet (LPT), der også beskyldes for at have misbruget forsøgsdyr, er certificeret med overholdelse af “god laboratoriepraksis.” Men flere whistleblowere, der arbejdede i laboratoriet, har hævdet, at forfalskning af analyseresultater var rutine.

Harald Ebner, Die Grüne

Harald Ebner, der er medlem af det tyske parlament for Die Grüne, har udtalt om LPT-laboratoriet, at det ”åbenbart har leveret de ønskede resultater og fejet ubehagelige resultater ind under tæppet.” Alt videnskabeligt arbejde i LPT skal nu undersøges, herunder de undersøgelser, der er fremlagt for at hjælpe med at støtte godkendelser af glyphosat i Europa, sagde Ebner.

Det tyske føderale institut for risikovurdering siger, at det overvåger situationen, men ser ingen grund til at stille spørgsmålstegn ved den samlede vurdering af glyphosat, da de 24 GLP-studier kun var en del af mere end 900 andre undersøgelser eller artikler, der udgør en del af den europæiske evaluering af glyphosat.

Nyheder om påstandene om laboratoriesvindel kommer på et tidspunkt med stigende frygt blandt forbrugere og miljøforkæmpere for, at virksomhedsdrevet “videnskab” gør meget for at beskytte virksomhedernes overskud, men kun lidt for at beskytte folkesundheden og sikkerheden. Når virksomheder betaler for forskningen, synes det konstant, at resultaterne understøtter sikkerheden for de produkter, som virksomhederne forsøger at sælge.

Hundreder af undersøgelser foretaget af amerikanske kontraktlaboratorier i 1970’erne, 80’erne og 90’erne viste sig at være svigagtige, herunder nogle test, der blev anvendt af kemikoncernen Monsanto i fremlæggelser for det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur vedrørende virksomhedens glyphosatbaserede Roundup-herbicid.

Påstandene om svig på det tyske laboratorium tilføjer også bevis for Monsanto, der blev købt af Bayer AG i 2018, hvilket har haft indflydelse på videnskabelige undersøgelser af deres produkts sikkerhed. Interne Monsanto-filer, der er opnået i retssager, viser, at der blev anvendt flere taktikker af virksomheden og industriallierede for at manipulere videnskabelige artikler om dets produkter, herunder anvendelse af ”ghostwritten”-forskningspapirer og hemmelige finansieringsfrontgrupper til støtte for godkendelser af lovgivningen.

Man behøver bestemt ikke være kyniker for at erkende, at virksomhedsfinansieret videnskab sandsynligvis vil være partisk til fordel for godkendelser af virksomhedens produkter – selvom denne skævhed måske kommer på bekostning af den offentlige sikkerhed. Det er tåbeligt at foregive andet, i lyset af eksemplerne på bedrag og svig, der er akkumuleret gennem årene.

Det omhandlede tyske laboratorium bliver lukket senere i denne måned. Men det større problem vedvarer.

Monsanto-lobbyist udtalte på fransk TV i marts 2015, at glyphosat, den aktive ingrediens i ukrudtsmidlet Roundup, er helt sikkert for mennesker at indtage. Men da han blev tilbudt et glas glyphosat, kom situationen ud af kontrol.

Det er for længst på tide med en reform af dette ødelagte system, der savner både sandhed og gennemsigtighed. Vi skal være i stand til at stole på integriteten af videnskabelig forskning, når vi arbejder for at beskytte vores familier, vores samfund og vores planet.

Tilsynsorganer bør reformere deres praksis med at stole blindt på industrifinansierede undersøgelser, og når svindel findes – det være sig i laboratoriet eller i ghostwritten-forskningsartikler – bør straffen være hurtig og hård.

Videnskab bør aldrig være til salg.”

ENDS Europe bringer de seneste europæiske miljønyheder og en bred vifte af tjenester, herunder analyser, interviews, udtalelser og opdateringer om nationale og EU-love samt yderligere rapporter om aktuelle spørgsmål. ENDS Europe rapporterer nyhederne et team af eksperter og respekterede professionelle journalister i Bruxelles og London.

Carey Gillam er journalist og public interest researcher for US Right to Know, en nonprofit fødevareindustri-research gruppe. Hun er The Guardians US klummeskriver.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Skriv en kommentar