EU strammer op på kobber til svin af hensyn til miljøet

Svin_haler

Tilsyneladende vil EU snart fremlægge en ny forordning, der yderligere vil reducere landbrugets forbrug af kobber. Det skriver biolog Søren Wium-Andersen, 18. juli 2016.

Søren Wium-Andersen portrært 121 Kb

Biolog Søren Wium-Andersen.

I dag tillader bestemmelserne, at fx smågrise får tilført op til 170 milligram kobber pr. kilo foder, en koncentration, der ligger 25 gange over svinenes fysiologiske behov! Efter et møde den 14. juli 2016 i EFSA, der er EU´s kontor for fødevaresikkerhed, udtalte en repræsentant for ekspertpanelet under EFSA, at panelet agter at foreslå en nedsættelse af indholdet af kobber i foderet fra 170 milligram til 25 mg/kilo. ESFA´s skriftlige begrundelse herfor er ikke fremkommet endnu, men den vil sandsynligvis bygge på en række fakta bl.a. fremlagt i en rapport af den danske seniorforsker Bent Borg Jensen.

Men hvad med zink?

I Tyskland, Holland og Frankrig har anvendelsen af veterinært zink hidtil været forbudt, da zinkoksid er meget giftigt for vandlevende organismer. I Danmark kan der tilsættes 2.500 mg veterinært zink pr. kilo foder, for at forebygge diarré hos smågrise.

EU besluttede 22. oktober 2015 at ophæve forbuddet mod anvendelsen af veterinært zinkoksid i alle EU landene. Blandt andet baseret på, at Danmark har tilladt anvendelse af veterinært zink siden 2005. Beslutningen indførte samtidig en række nye regler for udbringningen af gylle, udstedt af EMA, EU´s rådgivende organ for lægemidler.

På basis af EMA´s regler udsendte Miljøstyrelsen i maj en ganske upræcis miljøvurderingsvejledning til kommunerne om zinks anvendelse på husdyrbrug. Da DCE sidste år påviste, at over 200.000 hektar jord her i landet indeholder bekymrende mængder af zink, er der behov for, at EU snarest strammer op også på zinkforbruget i foderet.

 

DR_kobber

Kilde: Danmarks Radio.

FAKTA om kobber og svin

Det danske svinefoder indeholdt i 2012 ikke mindre end 364 tons ren kobber. Dette på trods af, at EU i 2003 udsendte en forordning, der kræver en nedsættelse af svineindustriens eksorbitante tilsætninger af kobber til svinefoderet.

Over 97% af kobberet ryger gennem grisene og ender på marker, hvis kobber-indhold er stigende. Det kan ikke undre, når landbruget i værste fald har kunnet udbringe 2 kilo rent kobber pr. hektar. Årligt er der tale om syv gange mere end tilladt efter den svenske slambekendtgørelse.

På trods af formodninger om, at kobberet har en negativ påvirkning på det danske vildt har Landbrug & Fødevarer i Vildtforvaltningsrådet afslået kritiske undersøgelser, der kunne afsløre kobbers mulige skadevirkningerne på råvildt og harer.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.