Fælles nedtur for danske insekter og danske svaler gennem 22 år

Mængden af insekter på forruden af en bil giver et biologisk relevant skøn over føderigeligheden for landsvaler. Faktisk er den hyppighed, hvormed landsvaler fodret deres unger, stærkt positivt korreleret med mængden af insekter på forruden af en bil, selv når man statistisk kontrollerer for potentielt forstyrrende variabler som skiftende vejrforhold. Foto: Michael Gäbler, Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

Omfattende dansk undersøgelse dokumenterer den parallelle nedgang for fugle og deres føde

Mængden af flyvende insekter i et nordjysk landbrugsområde i Danmark blev fastlagt ved at optælle antal døde insekter på forruden på en bil en længere årrække. Resultatet var et fald i insektmængden på mere end 80 % i løbet af perioden 1997–2017.

Faldet i insektforekomst var konsistent på tværs af lokaliteter, prøveudtagningsmetoder (insekter dræbt på forruden, fejenet, klistrede fælder og fodringshastigheder) og ændring i klimaforholdene.

Seniorforsker Anders Pape Møller med en landsvale i hånden

Den hastighed, hvormed voksne landsvaler fodrede deres redeunger (fodringshastighed), var stærkt positivt korreleret med mængden af insekter på forruder.

Undersøgelsen er offentliggjort i tidsskriftet Ecology and Evolution i januart 2020.

Selve undersøgelsen

Seniorforsker Anders Pape Møller fra Ecologie Systématique Evolution, Université Paris-Sud, gennemførte 1375 optællinger af insekter dræbt på bilforruder som et mål for insektforekomsten i 1997–2017 på to ruter i Danmark. Han krydsvaliderede denne metode mod tre andre metoder til prøveudtagning af insektforekomst, og han undersøgte derefter virkningerne af denne måling af insektforekomsten på de ​​insektædende ynglefugle.

Her er nogle af resultaterne:

 • Mængden af ​​flyvende insekter blev konstateret reduceret med 80 % og 97 % på to vejstrækninger på henholdsvis 1,2 km og 25 km. Insektforekomsten steg med tiden på dagen, temperaturen og juni-datoen, men faldt med stigende vindstyrke, hvilket resulterede i en reduktion med 54 %. Mængden af ​​insekter dræbt på forruden var stærkt positivt korreleret med mængden af ​​insekter, der blev fanget i fejenet og på klæbrige tallerkener i de samme undersøgelsesområder, og på samme tid som når der blev udtaget prøver af insekter ved hjælp af bilforruder. Faldet i mængden af insekter på forruder forudsagde den hyppighed, hvormed landsvalerne i området fodrede deres redeunger, selv når der statistisk kompenseredes for tid på dagen, vejret og alder og antal af reder.
 • Mængden af ​​ynglepar af tre arter af svaler, der alle fanger deres insektbytte i luften, var positivt korreleret med mængden af ​​insekter dræbt på bilforruder på samme tid i det samme studieområde. Dette antyder en forbindelse mellem to trofiske niveauer som påvirket af den tidsmæssige reduktion i forekomsten af ​​flyvende insekter.
 • Disse fund er i overensstemmelse med de nylige dramatiske fald i insektforekomsten i Europa og Nordamerika med konsekvenser for mængden af ​​fødeemner for svaleunger og mængden af ​​flyvende insektædende fugle.
Antallet af ynglepar (a) landsvale, (b) bysvale og (c) digesvale i Kraghede, Danmark, i forhold til antallet af insekter dræbt på forruden på en bil. Linjerne er regressionslinjer, og båndene omkring linjerne er 95 % konfidensintervaller. Illustration fra artiklen.

Comments

comments

En kommentar til Fælles nedtur for danske insekter og danske svaler gennem 22 år

 • Riborg Dæhnert skriver:

  Jo, jeg har også iagttaget de sidste års faldende antal af landsvaler.
  + de manglende insektudsplatninger på bilens forrude i efterhånden mange år.

  Ang. det sidste har jeg tænkt, at det måske kunne skyldes, at nutidens biler er mere aerodynamiske end førhen?
  Hvad siger I til det?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.