Færre farlige kemikalier i unge mænds urin

En ny undersøgelse viser, at mængden af hormonforstyrrende stoffer er faldet hos unge mænd. De farlige kemikalier kan påvirke vores evne til at få børn, fostrets udvikling hos gravide og medvirke til, at drenge og piger går tidligt i puberteten.

Hormonforstyrrende stoffer kan findes i blandt andet madvarer. Stofferne kan påvirke vores evne til at få børn, fostrets udvikling hos gravide og medvirke til, at drenge og piger går tidligt i puberteten. Foto: Øyvind Holmstad [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

De hormonforstyrrende stoffer findes overalt – blandt andet i madvarer, tøj, legetøj, byggematerialer og emballage, men unge danske mænd udsættes i mindre grad end tidligere for disse stoffer. Det viser den nye undersøgelse, der er foretaget af Klinik for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet, som har undersøgt 300 unge mænds urin i perioden 2009 til 2017.

Her har forskere målt koncentrationen i ftalater, der kan bruges til at blødgøre plast. Resultatet viste, at der i otte af 15 undersøgte ftalater var markant lavere koncentrationer i urinen i 2017 sammenlignet med 2009.

– Det er meget positivt, at eksponeringen for mange af de mest kritiske kemikalier er faldet, siger Hanne Frederiksen, seniorforsker ved Klinik for Vækst og Reproduktion.

Økomad hjælper

Desuden blev der målt på fem pesticider og fungicider, som man typisk får gennem kosten.

– Alle fem pesticider og fungicider var også signifikant faldende, men det har vi faktisk ingen forklaring på hvorfor, siger Hanne Frederiksen.

Seniorforsker Hanne Frederiksen

Hendes bud er dog, at en mere restriktiv lovgivning spiller ind ligesom et stigende forbrug af økologiske fødevarer.

– Mit private bud er, at det er tendensen til at spise mere økologisk, der afspejler sig, siger Hanne Frederiksen.

Væk med farlige stoffer

Forbud og begrænsninger i brugen af de kritiske stoffer i sprøjtegifte spiller også en vigtig rolle. Det mener Tina Kold Jensen, professor i miljømedicin ved Syddansk Universitet,

– Det viser, at det rent faktisk virker med lovgivning. Det er en god nyhed, at vi kan nedsætte mængden af de farlige stoffer i kroppen ved at gøre noget aktivt, siger hun.

Også sprøjtegifte kan indeholde hormonforstyrrende kemikalier, men de undgås nemt ved udelukkende at spise økologiske fødevarer. Foto: Niels Riis Ebbesen.

Der findes mange andre pesticider, som undersøgelsen ikke har målt for. Og samtidig med, at koncentrationen af nogle af de farlige stoffer faldt, steg andre. Bisphenol A, der bruges i blandt andet plastprodukter og på indersiden af konservesdåser, faldt markant, mens eksponeringen for to andre bisphenoler steg. Men disse stoffer anses for at være mindre hormonforstyrrende.

Læs den videnskabelige artikel.

Comments

comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.