Flere svin skader dansk landbrug

SorenKjeldsenKraghStørre svineproduktion er næppe i danske landmænds interesse. Det er heller ikke vejen frem for at sikre dansk økonomi. Hvis produktionen af slagtesvin øges i Danmark med 10 procent, vil det højst betyde et plus for nationalproduktet på ca. 0,8 promille og 1.200 nye job, skriver økonomiprofessor Søren Kjeldsen-Kragh i en kommentar på OrganicToday, 2. marts 2014.

Dansk landbrug har nu snart i mange år været i modvind i den offentlige debat. Der er desværre ikke udsigt til, at denne konfrontation mellem erhverv og samfund bliver mindre fremover. Denne konfrontation er dybt skadelig for erhvervet. Spørgsmålet er om interesseorganisationen Landbrug og Fødevarer, som burde varetage erhvervets interesser, svigter deres opgave. Man varetager ikke et erhvervs interesser ved at fremkomme med primitive argumenter, som oven i købet er forkerte.

Så sent som den 27. februar argumenterer direktør Søren Gade i Politiken for en udvidelse af svineproduktionen. Han bruger de sædvanlige påstande. En øgning af svineproduktionen er nødvendig for at bidrage til at brødføde ekstra 3 mio. mennesker på jorden i 2050. Desuden skulle dansk landbrug være et helt centralt erhverv, som beskæftiger 183.000 og eksporterer for 148 mia. kr. Der er slet ikke hold i disse tal, jævnfør senere.

Læs hele kommentaren her.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.