SorenKjeldsenKraghStørre svineproduktion er næppe i danske landmænds interesse. Det er heller ikke vejen frem for at sikre dansk økonomi. Hvis produktionen af slagtesvin øges i Danmark med 10 procent, vil det højst betyde et plus for nationalproduktet på ca. 0,8 promille og 1.200 nye job, skriver økonomiprofessor Søren Kjeldsen-Kragh i en kommentar på OrganicToday, 2. marts 2014.

Dansk landbrug har nu snart i mange år været i modvind i den offentlige debat. Der er desværre ikke udsigt til, at denne konfrontation mellem erhverv og samfund bliver mindre fremover. Denne konfrontation er dybt skadelig for erhvervet. Spørgsmålet er om interesseorganisationen Landbrug og Fødevarer, som burde varetage erhvervets interesser, svigter deres opgave. Man varetager ikke et erhvervs interesser ved at fremkomme med primitive argumenter, som oven i købet er forkerte.

Så sent som den 27. februar argumenterer direktør Søren Gade i Politiken for en udvidelse af svineproduktionen. Han bruger de sædvanlige påstande. En øgning af svineproduktionen er nødvendig for at bidrage til at brødføde ekstra 3 mio. mennesker på jorden i 2050. Desuden skulle dansk landbrug være et helt centralt erhverv, som beskæftiger 183.000 og eksporterer for 148 mia. kr. Der er slet ikke hold i disse tal, jævnfør senere.

Læs hele kommentaren her.

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.