Unge klimaaktivister lavede satirisk kampagne med falsk logo rettet mod L&F, som reagerede ved at få lukket aktivisterne ned på twitter. Og ved at true med ’eventuelle juridiske skridt’.

Det skriver journalist Jørgen Øllgaard for gylle.dk

”Nu skal vi se handling. Under havoverfladen gemmer der sig en ørken. Landbrugets udledninger af kvælstof har nemlig gjort, at vores fjorde og åer ikke længere kan trække vejret.

Vi vil sige undskyld på vegne af hele landbrugslobbyen for, at vi i årtier har bremset den politiske handling. Til skade for vores landmænd, natur, klima og landsbyer”.

Sådan lød den provokerende undskyldning fra de grønne aktivister bag lobbyorganisationen FØDEBRUG OG LANDVARER, da de drillede den magtfulde landbrugslobby i LANDBRUG & FØDEVARER (L&F) med et hacket logo og en satirisk pressemeddelelse i midten af oktober (se https://www.dgub.dk/).

Talsmand Christian Fromberg, DGUB

”Det satiriske er inspireret af en ny form for politisk kommunikation med en anden energi end de normale former. Vi har tidligere lavet en mindre kampagne RÅDET FOR SIKKER LOBBYISME, som spillede på RÅDET FOR SIKKER TRAFIK. Satire er en god måde at tematisere klima på, fordi det kan få folk til at forholde sig til problemer og konflikter. Med humoristisk fremlæggelse af fakta kan man skabe en anden opmærksomhed, hvor folk stopper op og tænker anderledes”, fortæller talsmand for kampagnen Christian Fromberg, som er en af flere ”direktører” i kampagnen…

L&Fs reaktion: Lukning af twitterkonto

Formålet med kampagnen er at sætte offentligt fokus på, hvordan den magtfulde lobby modarbejder en omlægning af danske landbrug. Aktivisterne håbede på den ekstra gevinst, at L&F lagde sag an og skabe yderligere opmærksomhed.

En kommunikationsekspert vurderede, at landbrugslobbyen havde tre reaktionsmuligheder:

1. at ignorere

2. at gå til kamp mod

3. at omfavne

”L&F har reageret,dels ved prøve at at ignorere og dels ved at søge at lukke os ned. Det er lykkedes dem på de sociale medier via en klage til twitter (X), som har slettet vores opslag med henvisning til at kopiering af logoet er en ’krænkelse af varemærke’. Men vi har faktisk juraprofessor Birgit Linns (Aarhus Universitet) ord for, at kampagnen er helt inden for reglerne for satire, da man godt må bruge logoet til ’gøre grin med tingene og anvende det til satire’”, siger talsmand Christian Fromberg.

”Men deres reaktion fortæller da, at de er dødtrætte af, at vi udstiller branchens mangel på visioner – kampagnen virker! Vi rammer dem på et ømt punkt…”, siger han.

”Landbrugssektoren står med en massiv – uerkendt – krise, hvor man er tvunget til massiv låntagning, fastlåste produktionsformer, centralisering og vækstpres. Det fører til miljøkriser og affolkning m.m. Den krise har de ikke noget svar på – andet end krampagtigt at fastholde, at det eksisterende er fint, men kan forfines med teknologi og så videre”.

L&F ’overvejer eventuelle juridiske skridt’

Værsgo – så er der gjort grin med landbrugslobbyisterne på Axelborg. Fotos: DGUB

L&F på Axelborg reagerede også ved at udsende et informationsbrev om ”vildledning” til sine medlemmer: Kampagnen mod os kommer med ”budskaber, der skal forestille at ligne L&F som afsender. Ved første øjekast kan det være svært at se forskel, og vi har da også fået henvendelser fra eksterne om ulovlig placering af plakater. Flere har også spurgt, om vi er afsender på budskaberne. Den forplumring af den demokratiske samtale er der problemer nok med i samfundet i forvejen. Vi er i kontakt med de relevante sociale medier om problematikken. Vi overvejer eventuelle juridiske muligheder”.

”Et flertal af danskerne ser positivt på vores erhverv, og det skyldes formentlig, at vores medlemmer hver eneste dag påtager sig et ansvar for de positive forandringer…”, slutter L&Fs interne informationsbrev.

Hertil siger talsmand Fromberg: ”Påstanden om danskernes holdning er vildledende. Det er korrekt, at et flertal af danskerne ser positivt på landbrug, men ikke på den nuværende produktionsform! Et stort flertal ønsker nemlig indsats mod klimaforandringer, herunder at der skal gøres en indsats mod landbrugets forurening og måder at producere på, som er klimaskadelig”.

Klimabevægelsen: Landbrugslobbyen spreder misinformation

Sådan argumenterer de grønne aktivister, men det bryder L&F sig ikke om

Det massive iltsvind i de danske farvande fortæller, at det haster: ”Landbruget i dag er fanget i en produktion, som ikke er holdbar for hverken landbrug, natur eller lokalsamfund. Produktionsmåden er den største årsag til forurening af vores grundvand, farvande og natur. Man undergraver sit eget livsgrundlag”, ræssonerer aktivisterne.

Den magtfulde lobby i L&F laver et alvorligt svigt, når de modarbejder (forskningsbaseret) viden om, at landbruget står for hovedparten af kvælstofudledninger i fjorde og have, og at den animalske produktion står for hovedparten af de danske CO2-udledninger. Alligevel er Landbrug & Fødevarer imod al omlægning af dansk landbrug mod en plantebaseret fremtid.

”Branchens automat-reaktioner på krav om omlægning er jo vildt trist. L&F spreder misinformation og fake-news, når de nægter at tage den forskningsbaserede viden om landbruget som primær-kilde til forurening alvorligt. Det sker, når repræsentanter for branchen siger, at det ikke er ”bevist” eller ”evidensbaseret” og bør undersøges nøjere – selv om det er undersøgt! Og det sker, når de begynder at snakke om, at forurening af havmiljøet skyldes udledning af spildevand fra byerne o.lign.”, siger talmand Fromberg.

L&F vil ikke anerkende forskning: Sår tvivl om international evaluering

Det seneste eksempel er, da en international evaluering af den danske forskning i kvælstofudledning blev offentliggjort. Den var blevet udarbejdet på krav fra L&F og Venstre i Folketinget, fordi man mistænkeliggør forskerne. Men rapporten viste sig at være en blåstempling af forskernes forskningsmetoder og modeller – som peger på at indsatser mod landbruget er tvingende nødvendige.

”Men L&F fortsætter med at så mistro og trække miljøindsatser i langdrag”, siger talsmand Fromberg. ”Man vil ikke anerkende rapporten og landbrugets hovedansvar for kvælstofforurening, men hævder derimod ’International evaluering støtter landbrugets kritik af vandplaner’! Man fremturer ved at påstå at evalueringen bekræfter branchens mistænkeliggørelse af forskningen og af de nødvendige miljøindsatser over for landbruget…”, siger talsmand Fromberg.

Løsningsforslag: Jordreform og klimafgift

Et af klimaaktivisternes centrale løsningsforslag er en jordreform, hvor der skal investeres massivt i omlægning til en mere plantebaseret produktion, udtag af landbrugsjorder til natur og i at udstykke jord til flere små landbrug.

Og til den aktuelle konflikt om CO2-afgift må en kommende ”markant klimaafgift på landbruget” laves, så provenuet tilbageføres til omlægning af landbruget for at støtte fremtidens produktion af sunde, klimavenlige fødevarer.

Kampagnen er tre uger gammel, og næste trin annonceres ved et pressemøde og aktivismedag fredag d. 10. november. Se kalender på https://www.facebook.com/dengroenneungdomsbevaegelse – klik her…

Visited 50 times, 30 visit(s) today

Kommentarer

 1. Jørn From

  Når man slår i en flok svin hyler den man rammer!

 2. Torben Aagesen

  Må jeg ønske jer tillykke med jeres aktion. Det er dejligt at være vidne til at i unge (er selv 66) er opmærksomme på problemet med L&F – og gør noget.

 3. Lynge Madsen

  De gør bare som tobaksindustri, benægt, sagsøg og sæt komiske Panum til at forklare deres store miljøindsats foran et billede af flere døde fjorde. Godt gået i unge :)

 4. Erik Bresler

  Landbrug og Fødevare afsløre sig selv når de siger:

  “”forplumring af den demokratiske samtale er der problemer nok med i samfundet i forvejen.””

  Se bare den videnskabelige rapport Aalborg Universitets forskere fremstillede hvor L og F betalte for forskning og efterfølgende “forbedrede” resultatet for at fremstå mere positivt.
  Det blev afsløret, men hvor mange lignende, eller mere graverende sager er ikke blevet afsløret, endnu?

Skriv en kommentar