Axelborg høster selv offentlige udviklingspenge

Axelborg_festen

Bemærk det beskedne dyk i årene 2013 0g 2014. Det skyldes sagen om misbrug af EU-støtte, der kostede Landbrug & Fødevarer 55 mio. kr. Til gengæld har SEGES modtaget en ekstra pose millioner i 2015.

Landbrug & Fødevarer uddeler gennem et unikt fondssystem hvert år mellem 240 og 275 mil­lioner skattekroner til sig selv. Det er penge opkrævet af staten i landbrugsafgifter med det formål at sikre landbrugets konkurrenceevne.

Mandag Morgen har gennemgået regnskaberne i de såkaldte promille- og produktionsafgiftsfonde i perioden fra 2012 til 2015, og kortlægningen viser, at ca. 55 pct. af de 450-500 millioner kr., staten samlet set overfører til land­brugsfondene, år efter år ender direkte hos Landbrug & Fødevarer og dets eget videncenter, SEGES.

Kortlægningen viser også, at Landbrug & Fødeva­rer agerer både sekretariat, medlem af fondsbestyrel­serne og primær modtager af fondspengene – og til­med selv forestår evalueringerne af projekterne.

PeterMaskell

Professor Peter Maskell, CBS.

“Det er helt særegent og strider mod god praksis. Den beskrevne fætter-kusine-konstruktion indbyder til dårligdom,” siger CBS-professor Peter Maskell.

Der sker ikke umiddelbart noget ulovligt, men Rigs­revisionen kigger nu på landbrugsfondene, fordi der er fundet “uregelmæssigheder” i den måde, pengene bliver brugt på.

Læs også om misbruget af EU-midler hos SEGES, der blev afsløret i 2013-2015.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.