Myten om underbetalte landbrugere i Danmark dementeres nok en gang af EU-statistikken. Danske forbrugere kunne spare milliarder af kroner, hvis vi importerede langt flere af vore fødevarer fra de øvrige EU-lande. Kun borgerne i Luxembourg lever lige så dyrt som danskerne

Danmark havde de dyreste priser i EU i 2022 på fødevarer og drikkevarer (uden alkohol), og lå sammen med Luxembourg i toppen inden for EU med et prisniveau på 21 pct. over EU-gennemsnittet. Alle påstande om at forbrugerne ikke betaler producenterne en anstændig pris for deres varer, har således intet på sig. Tværtimod betaler danske forbrugere en markant overpris i sammenligning med næsten alle andre europæiske indbyggere

Med et prisniveau på 49 pct. over EU gennemsnittet havde vi i Danmark langt de højeste forbrugerpriser i EU i 2022. Kun i Schweiz og Island måtte forbrugerne betale endnu højere priser, og de lå på hhv. 75 og 62 pct. over EU-gennemsnittet. Norge som er det tredje ikke-EU-land lå på 43 pct. over EU-gennemsnittet, hvilket altså er under det danske prisniveau. Vi betaler altså mere for fødevarerne end nordmændene.

Det fremgår af nyhedsbrev offentliggjort af Danmarks Statistik 20. december 2023.

De næsthøjeste forbrugerpriser i EU i 2022 fandtes i Irland, der lå 42 pct. over EU-gennemsnittet, efterfulgt af Luxembourg, Finland og Sverige, som alle lå mellem 37 og 22 pct. over EU-gennemsnittet. Billigst er det at købe ind i Bulgarien, Rumænien og Polen, der alle lå på 60 pct. af EU-gennemsnittet. Opgørelsen er baseret på Eurostats prissammenligningsundersøgelse.

Fødevarer er dyrest i Danmark og Luxembourg

Når det gælder sammenlignelige priser på fødevarer og drikkevarer uden alkohol lå Danmark og Luxembourg i toppen inden for EU med et prisniveau på 21 pct. over EU-gennemsnittet. De er efterfulgt af Malta og Irland, der lå hhv. 18 og 16 pct. over EU-gennemsnittet. EFTA-landene Schweiz, Norge og Island havde endnu højere prisniveau på hhv. 64, 46 og 43 pct. over EU-gennemsnittet.

Retter man blikket mod vores nabolande lå Sverige 14 pct. over EU-gennemsnittet, mens Tyskland lå 6 pct. over EU-gennemsnittet. De billigste fødevarer og drikkevarer uden alkohol findes i Rumænien og Polen.

Danmark dyrest, Rumænien, Bulgarien og Polen billigst i EU

Det er ikke kun forbrugerpriserne, der er høje i Danmark. Det generelle prisniveau, som også dækker de andre dele af BNP, som fx offentligt forbrug og investeringer, var i 2022 højest i Danmark og lå 33 pct. over EU gennemsnittet. Også her havde EFTA-landene Schweiz, Island og Norge et højere prisniveau på hhv. 57, 57 og 34 pct. over EU-gennemsnittet. I bunden lå Rumænien på 44 pct. under EU gennemsnittet, mens Bulgarien og Polen lå på hhv. 40 og 39 pct. under EU-gennemsnittet.

Dansk forbrug lå på vesteuropæisk niveau i 2022

Det faktiske individuelle forbrug pr. indbygger i Danmark lå i 2022 10 pct. over gennemsnittet for EU-27 landene. Dermed lå Danmark på samme niveau som en række andre vesteuropæiske lande. Dog noget lavere end Belgien, Nederlandene, Østrig og Tyskland, som lå mellem 15 og 18 pct. over EU-gennemsnittet, samt Luxembourg der lå helt i top med et forbrug, der var 38 pct. over EU-gennemsnittet.

Tallene for det faktiske individuelle forbrug fremkommer ved at justere for prisniveauerne landene imellem for de varer og tjenester, som en husholdning forbruger. Det faktiske individuelle forbrug måler husholdningernes velfærd, hvad enten den er finansieret af husholdningen selv eller det offentlige. På den måde kan forbrug sammenlignes på tværs af lande uden at være påvirket af, hvem der i praksis foretager betalingen. I Danmark betaler det offentlige fx hovedparten af udgifterne til sundhed og uddannelse, mens dette ikke nødvendigvis er tilfældet i andre lande.

Opgørelsen er baseret på Eurostats undersøgelse, offentliggjort af Danmarks Statistik den 20. december 2023.

Bannerbillede: Det er langt dyrere at købe fødevarer i Danmark end i de andre EU-lande. Foto: Piqsels

Visited 21 times, 11 visit(s) today

Kommentarer

  1. Tove Rytter

    Det er så helt uacceptabelt, at vi skal betale så meget mere for vore varer, i forhold til de andre medlemslande i EU-butikken. Vi bør også selv tage ansvar for vores dyreproduktion og ja alt landbrugs produktion. Så vi kan producere madvarer uden alle de sprøjtegifte som er deri, enten påført direkte, eller indirekte, igennem de mange forskellige mælke og kornprodukter, de forskellige landbrugsprodukter dyrket på markerne, samt fra de dyr som er blevet fodret med de sprøjtede produkter. Vi vil alle få et bedre liv, hvis vi spiste sunde varer fri for de farlige sprøjtegifte, og selvom det så vil blive lidt dyrere, så kan man jo købe og forbruge lidt mindre til gengæld.

  2. ole nielsen bach

    Danmark er et af de mest forurenede lande i verden, med nogle af de højeste priser som kombineret med et af de højeste skattetryk og elendigt vejr unægtelig er en udfordring.
    På papiret ser vi rige ud, men dykker man ned i tallene viser det sig at det eneste vi er rige på er offentligt forbrug.
    Godt Nytår

Skriv en kommentar