Folk på Djursland har betalt 100 mio. kr. for dette rensningsanlæg ved Fornæs, der leder renset spildevand ud i det hav, som havbrugene får lov at forurene helt uden at betaleen krone. Kan du se logikken? Det kan gylle.dk ikke.

Mens de 80.000 indbyggere på Djursland betaler omkring 100 mill. kr. om året for at få renset deres spildevand, skal eventuelt kommende havbrug ud for Djurslands kyster ikke betale en eneste krone. Dertil kommer milliard-investeringerne gennem årene i rensningsanlæg og kloakering. Men at forurene fra havbrugene er helt gratis. Her gælder princippet om, at det er forureneren, der skal betale for oprydningen, altså ikke.

Der er heller ikke noget med om betaling for rensningen af affald fra havbrugene i den aftale, som Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har indgået med regeringen om at stemme for lov nummer 111. Loven vil tillade flere og nye havbrug især i Kattegat. Den kommer til 2. behandling i Folketinget i morgen torsdag den 18. maj. På forhånd er der altså flertal for den, trods de mange og tiltagende protester fra borgere og institutioner. Ikke mindst på Djursland.

Direktør Palle Lyngsø Mikkelsen mener, at folk på Djursland bliver holdt for nar.

– Det er helt til grin – set fra borgernes synspunkt – med de milliard-investeringer, de har betalt gennem årene for at få renset spildevandet. Det siger Palle Lyngsø Mikkelsen, direktør for Aqua Djurs A/S. Det er kommunalt ejet selskab, der står for behandlingen af spildevand i Norddjurs Kommune. Han er helt enige med de politikere, der sagde nogenlunde det samme ved aktionen til havs i mandags mod havbrug.

– De lavvandede strande ved Djurslands kyster er meget sårbare. Bare udledning af urenset spildevand fra et enkelt sommerhus  kan koste det blå flag, oplyser direktøren. Han fortæller også, at alene rensningsanlægget ved Fornæs ved Grenå har kostet 100 mill. kr. I alt er kloak- og rensningsanlæg i Norddjurs Kommune i dag sat til en værdi af 1,6 milliarder kr., som borgerne har betalt. Havbrugene slipper gratis.

Visited 21 times, 15 visit(s) today

Comments are closed.