Folk på Djursland betaler 100 mill. kr. om året for at rense spildevand – havbrug skal ikke betale en krone!

Folk på Djursland har betalt 100 mio. kr. for dette rensningsanlæg ved Fornæs, der leder renset spildevand ud i det hav, som havbrugene får lov at forurene helt uden at betaleen krone. Kan du se logikken? Det kan gylle.dk ikke.

Mens de 80.000 indbyggere på Djursland betaler omkring 100 mill. kr. om året for at få renset deres spildevand, skal eventuelt kommende havbrug ud for Djurslands kyster ikke betale en eneste krone. Dertil kommer milliard-investeringerne gennem årene i rensningsanlæg og kloakering. Men at forurene fra havbrugene er helt gratis. Her gælder princippet om, at det er forureneren, der skal betale for oprydningen, altså ikke.

Der er heller ikke noget med om betaling for rensningen af affald fra havbrugene i den aftale, som Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har indgået med regeringen om at stemme for lov nummer 111. Loven vil tillade flere og nye havbrug især i Kattegat. Den kommer til 2. behandling i Folketinget i morgen torsdag den 18. maj. På forhånd er der altså flertal for den, trods de mange og tiltagende protester fra borgere og institutioner. Ikke mindst på Djursland.

Direktør Palle Lyngsø Mikkelsen mener, at folk på Djursland bliver holdt for nar.

– Det er helt til grin – set fra borgernes synspunkt – med de milliard-investeringer, de har betalt gennem årene for at få renset spildevandet. Det siger Palle Lyngsø Mikkelsen, direktør for Aqua Djurs A/S. Det er kommunalt ejet selskab, der står for behandlingen af spildevand i Norddjurs Kommune. Han er helt enige med de politikere, der sagde nogenlunde det samme ved aktionen til havs i mandags mod havbrug.

– De lavvandede strande ved Djurslands kyster er meget sårbare. Bare udledning af urenset spildevand fra et enkelt sommerhus  kan koste det blå flag, oplyser direktøren. Han fortæller også, at alene rensningsanlægget ved Fornæs ved Grenå har kostet 100 mill. kr. I alt er kloak- og rensningsanlæg i Norddjurs Kommune i dag sat til en værdi af 1,6 milliarder kr., som borgerne har betalt. Havbrugene slipper gratis.

Comments

comments

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.