Svinefolk blæser på miljø og omdømme

Penge, penge, penge – over halvdelen af svineproducenterne finder, at kiloprisen på svinekød er det vigtigste i deres verden. Kun 10 procent peger på omdømme som største udfordring, mens blot syv procent bekymrer sig om svineindustriens enorme miljøpåvirkninger. Det viser en afstemning på landbrugsavisen.dk, 16. oktober 2015.

omdommeanalyseDen altoverskyggende udfordring for svineproducenter er afregningsprisen for svinekød og smågrise. 56 procent eller flere end 1.600 har sat hak ved, at afregningsprisen er største udfordring. På andenpladsen kommer konkurrencevilkår, som har fået 17 procent af stemmerne. Blot 10 procent mener, at branchens elendige omdømme er den største udfordring, mens syv procent peger på miljø og seks procent på finansiering.

Erik Larsen, formand for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion, mener, at resultatet afspejler, at svineproducenterne ikke kan få økonomien til at hænge sammen.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.