Fransk domstol forbyder midlertidigt to ukrudtsmidler pga. mulig trussel mod bier

Verden over uddør bifamilierne med foruroligende hast, og landbrugets sprøjtegifte mistænkes for at være årsagen. Foto: Jens H. Pedersen.

Bier er årsagen til en fransk retsafgørelse, der har suspenderet licensen af to pesticider produceret af Dow Chemicals.

Fredagens indledende afgørelse gjort af en forvaltningsdomstol i Nice nævnte de miljømæssige risici ved pesticidet sulfoxaflor. Beslutningen omgjorde en afgørelse fra ANSES, det franske agentur for sundhed og miljø. Det skriver EcoWatch.dk 27. november 2017.

Retsafgørelsen forbyder anvendelsen af de to pesticider, Closer og Transform, indtil en fransk domstol har hørt detaljerede argumenter fra begge parter, og det giver miljøgruppen Générations Futures en midlertidig sejr. Gruppen har hævdet, at de to pesticider indeholder insektmidlet sulfoxaflor og dermed udgør en trussel mod bier. Miljøgrupper har klaget over, at sulfoxaflor er del af den neonikotinoide familie af stoffer, som udfases i Frankrig pga. bekymring over deres forbindelse med faldende bestande af bier.

ANSES, der svarer til Miljøstyrelsen eller Sundhedsstyrelsen i Danmark, hævdede, at det pågældende stof sulfoxaflor forbliver i jorden og planter i en meget kortere tidsperiode.

Kommunikationschef Benoit Dattin, DowAgroSciences.

Dow AgroScience er overrasket

”Vi er meget overraskede over denne afgørelse”, fortalte Dow AgroSciences’ kommunikationschef, Benoit Dattin, til Reuters. ”Vores produkter har en meget favorabel toksikologisk profil. Problemet er, at visse foreninger har sat vores produkt i samme kategori som neonikotinoider”.

Générations Futures, som bragte sagen for en domstol, bifaldt afgørelsen og opfordrede til en ende på neonikotinoide produkter.

Ifølge fransk lovgivning er det tilladt at bruge sulfoxaflor til halm og korn såsom hvede og frugt- og grøntsagsafgrøder, men det er forbudt ved afgrøder, der tiltrækker bestøvende insekter. EU’s sundhedsagentur godkendte brugen af sulfoxaflor i 2015.

Oversættelse: Addie Hansen.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.