Verden over uddør bifamilierne med foruroligende hast, og landbrugets sprøjtegifte mistænkes for at være årsagen. Foto: Jens H. Pedersen.

Bier er årsagen til en fransk retsafgørelse, der har suspenderet licensen af to pesticider produceret af Dow Chemicals.

Fredagens indledende afgørelse gjort af en forvaltningsdomstol i Nice nævnte de miljømæssige risici ved pesticidet sulfoxaflor. Beslutningen omgjorde en afgørelse fra ANSES, det franske agentur for sundhed og miljø. Det skriver EcoWatch.dk 27. november 2017.

Retsafgørelsen forbyder anvendelsen af de to pesticider, Closer og Transform, indtil en fransk domstol har hørt detaljerede argumenter fra begge parter, og det giver miljøgruppen Générations Futures en midlertidig sejr. Gruppen har hævdet, at de to pesticider indeholder insektmidlet sulfoxaflor og dermed udgør en trussel mod bier. Miljøgrupper har klaget over, at sulfoxaflor er del af den neonikotinoide familie af stoffer, som udfases i Frankrig pga. bekymring over deres forbindelse med faldende bestande af bier.

ANSES, der svarer til Miljøstyrelsen eller Sundhedsstyrelsen i Danmark, hævdede, at det pågældende stof sulfoxaflor forbliver i jorden og planter i en meget kortere tidsperiode.

Kommunikationschef Benoit Dattin, DowAgroSciences.

Dow AgroScience er overrasket

”Vi er meget overraskede over denne afgørelse”, fortalte Dow AgroSciences’ kommunikationschef, Benoit Dattin, til Reuters. ”Vores produkter har en meget favorabel toksikologisk profil. Problemet er, at visse foreninger har sat vores produkt i samme kategori som neonikotinoider”.

Générations Futures, som bragte sagen for en domstol, bifaldt afgørelsen og opfordrede til en ende på neonikotinoide produkter.

Ifølge fransk lovgivning er det tilladt at bruge sulfoxaflor til halm og korn såsom hvede og frugt- og grøntsagsafgrøder, men det er forbudt ved afgrøder, der tiltrækker bestøvende insekter. EU’s sundhedsagentur godkendte brugen af sulfoxaflor i 2015.

Oversættelse: Addie Hansen.

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.