Hans Jørgen Nygaard
Hans Jørgen Nygaard.

Der er ikke megen ros til regeringens udkast til en ny landbrugslov fra landsforeningen, Frie Bønder – Levende Land. ”Den er simpelthen udemokratisk og vil bidrage til afviklingen af livet i landdistrikterne”, siger foreningens formand Hans Jørgen Nygaard, Dybvad, i en pressemeddelelse 27. juli 2014.

Som et led i Vækst-planen og for at skaffe kapital til de store bedrifters udvidelser, agter regeringen at gøre det nemmere for kapitalfonde og aktieselskaber at erhverve landbrugsjord og bedrifter.

”Men det vil ikke gavne de mindre landbrug, som ellers har stigende succes med bl.a. lokal afsætning og nicheproduktioner”, siger Hans Jørgen Nygaard, ”tværtimod! Der er jo kun den samme jord at kæmpe om, og jordpriserne vil blive presset op i et endnu højere leje, end vi så før finanskrisen. Men der også andre ulemper. For det første vil landbruget blive holdt i jerngreb af investorerne, og både dyr, marker og mennesker vil blive presset for at skabe maksimalt udbytte til aktionærerne, og det uden at skele til hverken vind, vejr, sygdom i besætningen eller andet”, siger formanden.

”For det andet vil der ikke skabes flere arbejdspladser i landdistrikterne. Større brug betyder færre mennesker på landet, og endnu flere mennesker tvinges til at søge mod byerne. Der bliver dermed flere spøgelseslandsbyer i Danmark”, siger Nygaard. ”Skal der skabes arbejdspladser, skal der være en bred vifte af driftsgrene, og dermed flere landbrug i stedet for færre.”

Og så er der økonomien. Gennem de sidste årtier er landbrugets gæld vokset til 380 mia. kr. og det endda selvom der hvert år kommer ca. 6,5 mia. som EU-støtte til danske landmænd. Når gælden er så stor, skyldes det flere års fejlslagne investeringer i bl.a. en stor svineproduktion.

“Der har ikke været nogen risikospredning fra hverken banker eller kreditforeningers side”, påpeger Frie Bønders formand.

Billede-02
I dag er der langt større socialt liv og fællesskab i byerne end på landet, hvor den uregulerede strukturudvikling bærer et stort ansvar for affolkningen.

”Regeringen lægger op til at fortsætte de risikobetonede investeringer ved udvidelse af svineproduktionen bl.a. ved at bruge 130 mio. kr. på finansloven til det såkaldte Månegris-projekt. De penge burde regeringen hellere bruge på iværksætteri indenfor landbruget, men vel og mærke med det klare formål at skabe liv og velfærd for de mange på landet, og ikke, – som med denne lovændring, – at lægge op til afvikling. Frie Bønder forlanger en demokratisk landbrugslov, der har som hovedsigte at skabe mere liv i landdistrikterne. For at sikre, at landbrugsjorden fordeles på en fair og demokratisk måde, foreslår foreningen, at staten opretter et jordfordelingskontor. Der skal være lige adkomst til lige jord for alle”, slutter formanden.

Humlebi-t.-hj.side-biLandsforeningen Frie Bønder – Levende Land blev stiftet i 2003 og er Danmarks eneste uafhængige organisation for små og mellemstore landbrug samt gårdbutikker. Foreningen arbejder for at fastholde og udbygge det gode liv i landdistrikterne, hvor det mindre landbrug er omdrejningspunktet, og for at skaffe forbrugerne lettere adgang til lokalt producerede fødevarer fra mindre producenter og for, at der under produktionen tages større hensyn til naturen, miljøet og det omgivende samfund. Foreningen arbejder for, at ejendomsretten spredes på langt flere hænder.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.