Bopælspligt

Her er det Danmark, vi vil have!

Teknologirådet afholdt et storstilet borgertopmøde med 300 deltagere fra hele landet, lørdag den 23. januar 2016 i Odense, hvor man debatterede, hvordan Danmark skal se ud i fremtiden. De 300 deltagere var borgere sammensat repræsentativt ud fra alder, køn, uddannelse og geografi.

tekno_politikernesplaner

Sådan ser politikerne fremtidens Danmark.

Byerne vokser ud i landskabet, der skal bygges flere veje og jernbaner samtidig med, at landbrug og natur skal have plads. Vi har kun 100 pct. areal, men politikerne har planer og ønsker for mindst 130 pct. Hvad kan være på samme areal? Hvad skal der prioriteres? Er der noget vi skal have mere eller måske mindre af? Læs resten

Chefdyrlæge atter grebet i usandheder

Region IV, Kjellerup

Poul Bækbo fra Landbrug & Fødevarer.

Under vidneafhøring i Østre Landsret 15. januar 2015 forsikrede dyrlæge Poul Bækbo fra det såkaldte Videncenter for Svineproduktion (VSP), at Landbrug & Fødevarer har gjort alt for at informere de ansatte i svineindustrien om de risici, der er forbundet med smitte fra MRSACC398-inficerede svin.

Poul Bækbo påstod bl.a., at VSP lod udarbejde informationsmaterialer på flere sprog i efteråret 2014, og han fortalte retsformanden, at man allerede dengang havde sørget for en russisk version af hensyn til de mange østeuropæiske svinearbejdere.

Det viser sig nu, at Poul Bækbo afgav ukorrekte oplysninger. Det russisksprogede infomateriale har ikke eksisteret i 2014 og fandtes heller ikke i januar, da dyrlæge afgav sin vidneforklaring. Ifølge det såkaldte Videncenter for Svineproduktion er materialet først fremlagt 17. marts 2015. Læs resten

Landbruget ødelægger landet

SteenPiperDrivkraften i affolkningen af det åbne danske land har været landbruget. Det fremhæver den aktuelle bog Oprør fra udkanten, der omtales i Information 23. marts 2015. I bogen skriver forlægger Steen Piper, bosiddende i Skjern om de tidlige 1950’ere:

»I min barndom var der 3-400.000 landbrugsbedrifter, de fleste små. 25 år senere var jeg med til at udforme en rød-grøn landbrugspolitik. På det tidspunkt i 1981 var antallet af landbrugsbedrifter reduceret til godt og vel 100.000.«

Læs resten

Frie Bønder: Ny landbrugslov er udemokratisk og ødelæggende for livet på landet

Hans Jørgen Nygaard

Hans Jørgen Nygaard.

Der er ikke megen ros til regeringens udkast til en ny landbrugslov fra landsforeningen, Frie Bønder – Levende Land. ”Den er simpelthen udemokratisk og vil bidrage til afviklingen af livet i landdistrikterne”, siger foreningens formand Hans Jørgen Nygaard, Dybvad, i en pressemeddelelse 27. juli 2014.

Som et led i Vækst-planen og for at skaffe kapital til de store bedrifters udvidelser, agter regeringen at gøre det nemmere for kapitalfonde og aktieselskaber at erhverve landbrugsjord og bedrifter.

”Men det vil ikke gavne de mindre landbrug, som ellers har stigende succes med bl.a. lokal afsætning og nicheproduktioner”, siger Hans Jørgen Nygaard, ”tværtimod! Der er jo kun den samme jord at kæmpe om, og jordpriserne vil blive presset op i et endnu højere leje, end vi så før finanskrisen. Men der også andre ulemper. For det første vil landbruget blive holdt i jerngreb af investorerne, og både dyr, marker og mennesker vil blive presset for at skabe maksimalt udbytte til aktionærerne, og det uden at skele til hverken vind, vejr, sygdom i besætningen eller andet”, siger formanden. Læs resten

Kampen om landet

 

Denne kronik sætter fingeren på et af de ømmeste punkter i debatten om affolkningen af yderområderne i Danmark. Den er skrevet af Ingrid Henriksen og Jørgen Bjerring i Magtenbølle i anledning af et forslag til generalforsamlingen 21. juni i Magtenbølle Beboerforening om opkøb af en landbrugsejendom ved Magtenbølle, som forventes sat til salg i nær fremtid. Magtenbølle ligger på Vestfyn. Kronikken har været bragt i Fyens Stiftstidende.

 

IngridHenriksen

Ingrid Henriksen

JørgenBjerring

Jørgen Bjerring

Danmarks ca. 4,3 mio. ha jord udgøres for næsten 2/3’s vedkommende af landbrugsjord. Byer, veje og øvrige infrastrukturanlæg udgør kun 10% af Danmarks areal.

Ude på landet er der således god plads. Til landbruget. Faktisk er Danmark det mest dyrkede land i hele verden. Og det begrænser udfoldelsesmulighederne for de menige beboere på landet. Læs resten

Der ku’ være så dejligt ude på landet…

graesplaneDet behøver ikke være ringere at bo på landet end i byen – eller sagt mere sofistikeret: Land er ikke nødvendigvis underordnet by i det lokale/globale rum. IT og netværkssamfundet giver muligheder for brud og etablering af ny udvikling også i landdistrikterne. Men det kræver at man lokalt vil og kan tage handsken op.

Derfor inviteres der til temadag 28. marts om emnet “Nye perspektiver på lokal udvikling – potentialer og udfordringer for den lokale indsats”. Det foregår i Middelfart, og alle kan deltage gratis.

Denne temadag uddyber det nye rum for udvikling og behovet for viden, kompetencer samt opbygning af lokal strategisk kapacitet. Dagen er arrangeret i et samarbejde mellem uddannelsen Master i landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning og Netværkscenteret, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Temadagen er en del af et sammenhængende kompetenceforløb for de kommende lokale aktionsgrupper.

Se invitationen med program.

Hvem skal eje Danmark?

PlatzSpørgsmålet stilles af økonomen Henrik Platz i kronikken i Politiken 16. februar. Læs den, hvis du søger svar på det helt centrale spørgsmål. Her er en appetitvækker fra kronikken:

“Vi kan med strukturudviklingen in mente nærme os en fremtid for landbruget, som kan give mindelser om middelalderens godsejervælde og feudalsamfund. Allerede i dag ejer mindre end 1 procent af befolkningen de 62 procent af Danmarks areal, som er udlagt til landbrug. Men hvor over 80 procent af befolkningen boede på og havde tilknytning til landbruget i 1800-tallet, er det i dag kun omkring 6,5 procent af alle beskæftigede.

Læs resten

Debat II: Forslag vil næppe hjælpe naturen

”Det betændte er, for det første, at kommissionens forslag næppe vil reducere belastningen af naturen med hverken pesticider eller næringsstoffer som kvælstof og fosfor” lyder kritikken af Jørn Jespersens skarpe udfald fra Frie Bønder-Levende Land. Dertil kommer, at kommissionens egne forslag vil øge klimaproblemerne, stik imod den påståede effekt.

Politiken 9.7. 2013

Af Ole Færgeman og Hans Jørgen Nygaard, hhv. professor, dr.med., næstformand i Frie Bønder-Levende Land og landmand, formand i Frie Bønder-Levende Land.

 

JornJespersen_PeterKristensen

Formanden for NL-kommissionen Jørn Jespersen beskyldes for direkte vildledning af landmandsorganisationen Frie Bønder-Levende Land

I Politikens kronik 28. 6. tillod Kjeld Hansen sig at kritisere den rapport fra Natur- og Landbrugskommissionen, som ellers er blevet så godt modtaget, og d. 4. juli reagerede kommissionens formand, Jørn Jespersen, da også temmelig skarpt. Han bebrejdede Kjeld Hansen, at han skrev respektløst om kommissionen og om universiteterne og de interesseorga-nisationer, som har været kommissionen behjælpelig. Især var han utilfreds med, at Kjeld Hansen ikke selv havde forslag til, hvorledes kommissionen kunne have løst den opgave, den fik af regeringen, nemlig at foreslå, hvorledes vi på samme tid kan genoprette dansk natur og øge landbrugsproduktionen.

Jørn Jespersen forholder sig til Kjeld Hansens skarpe tone men ikke til hans argumenter. Nogle af dem har undertegnede, godtnok i mere stilfærdige vendinger end Kjeld Hansens, tidligere fremført i dagspressen. Vores argumenter udløste dog ingen reaktion fra kommissionen, så vi er glade for, at det er lykkedes Kjeld Hansen at få hul på bylden.

Læs resten

Gyllebaronerne

En ny godsejerstand sidder tungt på den danske muld. Hvornår bryder vi monopolet?

Læs resten

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.