Fuglede og venner er “politisk umodne”

Britta Caroc Schall Holberg (født 25. juli 1941) dansk politiker (Venstre) og tidligere minister. Hun ejer Hagenskov ved Assens, er hofjægermester og siden 1984 Kommandør af Dannebrog.

Britta Schall Holberg, godsejer og tidligere landbrugsminister (V), skrev 1. juni 2017 nedenstående debatindlæg i Landbrugsavisen.dk med overskriften “Politisk umodenhed”:

Af LandbrugsAvisen d. 18. maj fremgår det, at Bæredygtigt Landbrugs Flemming Fuglede nu lader organisationen indlede en klapjagt på navngivne embedsmænd.

De første »ofre« for den nye strategi skulle efter LandbrugsAvisens artikel allerede fremgå af Bæredygtigt Landbrugs medlemsbrev.

Flemming Fuglede lover, at »det vil blive ved«, og at »strategien er berettiget, efter at den siddende minister ikke har magtet at tage opgøret med embedsværket.«

Flemming Fuglede er ligeglad med, hvad man mener om organisationen og endda med injurielovgivningen, men erkender dog, at »vi får nok ingen fan-klub på Østerbro.«

Spørgsmålet er, om han og hans organisation får det i landbruget. Vi er i alle tilfælde en del, der er dødtrætte af Bæredygtigt Landbrugs strategi.

Foreløbig førte den til den dygtige landbrugsminister Eva Kjær Hansens afgang og en ydmygelse af statsministeren. Nu er organisationen så åbenbart på jagt efter ikke alene den nye minister, men også hans embedsværk.

Tror Flemming Fuglede virkelig, at han gavner landbrugserhvervets sag med den linje, man kører? Organisationen har så åbenbart overhovedet ingen politisk tæft til at finde ud af, hvordan man styrker sit erhvervs interesser, hverken over for borgerne i almindelighed, ministre, regering eller embedsmænd.

Landbruget er et meget lille erhverv efterhånden, men også et meget sårbart erhverv både i henseende til dets egne udøvere, men også i henseende til omgivelsernes agtelse for erhvervet.

Hvis Bæredygtigt Landbrug til stadighed tror, at man bare kan stå og råbe sig til resultater og til et fremtidigt godt image, som erhvervet også skal leve af, så har han taget alvorligt fejl.

Britta Schall Holberg har fået nok af Flemming Fuglede og hans bølleuvæsen. Hun er næppe alene om det.

Den slags bøllemetoder, som Bæredygtigt Landbrug anvender, altså nu også over for embedsmændene, fører den durk modsatte vej af det, man gerne vil.

Det er intet under, at Miljø- og Fødevareministeriets departementschef Henrik Studsgaard tager stærkt afstand fra de nye tiltag. En afstandtagen, som netop burde vise Bæredygtigt Landbrug, at det er en helt gal måde, de arbejder på. Hvordan forestiller Bæredygtigt Landbrug sig, embedsværket vil tage imod indspark og råd fra organisationen fremover efter en sådan udhængning?

Det, der sker, er kun, at Bæredygtigt Landbrug skader det erhverv, hvis interesser de burde være med til at fremme.

Det er intet under, hvis regering, minister og nu også embedsmændene føler afsky for metoderne. Vi andre gør også.

Andre populære indlæg:

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.