Foto: Niklas Hamann/Unsplash

Der driver høduft med krydret vind.

Igennem engen en å sig slynger.

Og lærken ringer skærsommer ind,

mens vilde blomster ved grøften gynger.

Gravhøje kroner

det grønne land.

Hvor skønt fortoner

sig sø og strand!

Johannes V. Jensen, 1925. Hør sangen her.

Så skal der spredes gylle! Foto: Finn Birkholm-Clausen

Vådt vejr eller tørke og svag vind får stanken af gylle til at kradse mere i næseborene end sædvanligt. Vi skal et godt stykke ind i maj, før det værste skulle være overstået

De, der mener, at gyllen lugter særlig slemt og specielt længe i år, tager ikke fejl. Den sidste tids tørre og stille vejr er med til at forstærke og forlænge lugten af gylle. Vejrguderne har blandet en vejr-cocktail, der giver gyllestanken optimale vilkår for at blive hængende i hår, vasketøj og næsebor. På den anden side ville det have været lige så slemt, hvis vi havde fået et vådt og fugtigt forår.

Dertil kommer, at svinekødsproduktionen fortsat vokser uhæmmet, og det gør stanken af gylle derfor også. En årsproduktion på 42 mio. svin – eller mere end 7 svin for hver dansker – sætter sit ødelæggende præg på foråret. I 2001 producerede de danske svinekødsfabrikker 22,8 mio. svin, i 2011 blev det til 29,4 mio. og i 2020 lød den foreløbige rekord på 32,6 levende svin. Dertil skal lægges knap 10 mio. svin, der dør i utide og må sendes til destruktion, men de bør tælles med, så totaltallet lander på 42 mio. svin, hvis afføring og urin for en stor dels vedkommende spredes ubehandlet på mere end halvdelen af landets areal.

”Husdyrgødning må ikke udbringes i weekender og på helligdage på de marker, som ligger inden for 200 meters afstand til byzone, sommerhusområde eller områder i landzone udlagt til boligformål”

Værst er det i Jylland, hvor de må trækkes med svineindustriens vilde vækst, men overalt i landet undtagen lige Nordsjælland dominerer gyllestanken tilværelsen for mere end en million mennesker i landdistrikterne.

Illustration: Niels Knudsen

Klag til kommunen

Ifølge Miljøstyrelsen er der faktisk klare regler for dem, der spreder stanken udenfor din havedør. For eksempel skal de holde sig på afstand til boliger i weekender og på helligdage. Her er uddrag af styrelsens præsentation af problemernes håndtering:

”Håndtering og udbringning af husdyrgødning reguleres efter et klart regelsæt, som er samlet i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Oplever du, at reglerne for husdyrgødning ikke overholdes, opfordrer Miljøstyrelsen til, at du henvender dig til din kommune.

Husdyrgødning må ikke udbringes i weekender og på helligdage på de marker, som ligger inden for 200 meters afstand til byzone, sommerhusområde eller områder i landzone udlagt til boligformål. Reglens formål er at reducere lugtgener i de tidsrum, hvor mange mennesker formodes at opholde sig i og ved deres bolig eller sommerhus.

Områder i landzone er landbrugets arbejdsplads, og det er afspejlet i den afvejning af modstridende interesser, som foregår ved Miljøstyrelsens udarbejdelse af reglerne. I landzone, som ikke er udlagt til boligformål, er der derfor ingen afstandskrav.

Udspredning af husdyrgødning på markerne må ikke give anledning til unødige gener. Det vil sige, at kommunen i særlige tilfælde kan gribe ind over for gener, som ligger ud over hvad man må forvente forekommer ved almindelig landbrugsdrift. Det afhænger af de konkrete omstændigheder, og det vil være kommunens vurdering, der gælder.”

Sådan lyder ordene, og de betyder, at det ER din kommune, der skal holde gyllesprederne i ørerne. Selve bekendtgørelsen kan læses her, hvor reglerne står i § 5.

Visited 38 times, 7 visit(s) today

Kommentarer

  1. Jan Stampe Nielsen

    Husdyrgødningsbekendtgørelsen (hvilket navn) bærer tydeligt præg af at den er udarbejdet af personer som har læst en masse bøger, hvorefter de selv skriver bøger eller cirkulærer – de synes ikke at have været ude i virkeligheden – eller også bor de bare i det forgyldte nordsjælland. Den gylle der udbringes ca. 80 meter fra min bolig (bor i byzone), stinker også på hverdage, alle 2000 liter. Det er rart at have et badeværelse hvor man i et par dage kan lugte hvad det er, man betaler til.

  2. Holger Mortensen

    “Hvor smiler fagert den danske kyst – og hvor stinker fælt den danske mark”. Johs. V. får gjort sine fine sommersang til skamme. Bønder hærger landet. Læg i øvrigt mærke til at husdyrgødningsbekendtgørelsen er netop en BEKENDTGØRELSE. Bønder vil blæse på den. Der skal helt anderledes håndfast lovgivning til for at dæmme op for disse bonde-vandaler.

Skriv en kommentar