Hvad med lidt havdambrug i Nyhavn? Eventuelt med opdræt af torsk?

Knud Iversen skriver 7. marts 2017:

I Østjyllands aviser er det helt store emne for tiden det kommende megahavbrug ud for Djursland. Myndighederne vil give et havbrug en kæmpe konkurrencefordel ved at tillade placeringen af et havbrug på stedet. Der skal ikke betales for at forurene vores havvand, og virksomheden skal ikke fjerne forureningen ved kilden som det ellers kræves af andre lignende virksomheder.

Knud Iversen har fået en lys ide!

Tilladelsen gælder produktion af 9oooton fisk i sommersæsonen/badesæsonen. Det vil ifølge alle kendte undersøgelser give en forurening/belastning af havet med 4500 ton næringssalte, lort, pis, medicinrester og iltsvind. Havbunden vil i juli måned blive dækket af et bølgende tæppe af grønne langhårede alger på grund af det alt for store indhold af næringssalt der er i vandet.

MEN DET KAN GØRES MEGET BEDRE!!!

Det store arbejde med at vedligeholde de 45 stor flydende net der skal holde fiskene indespærret, og arbejdet med daglig at sejle de mange ton foder ud til netten kan gøres meget lettere.Jeg foreslår at havbruget oprettes i Københavns Havn. Vandet er rent nok og gennemstrømningen er acceptabel. I de smalle kanaler kan fiskene gå uden at være indespærrede i net og fodringen kan ske fra kajkanten til stor fornøjelse for både børn, voksne og krydstogt-turister. I havnebassinerne syd for Knippelsbro kan der opdrættes fisk i udlagte net. De vil kunne ses og fodres fra havnerundfartens både.

OG NÆSTBEDSTE ER!!

Værsgo – sådan ser den langhårede havbund ud. Foto: Knud Iversen.

Når sommeren er på sit højeste vil der i havnen brede sig et grønt tæppe af bølgende langhårede alger. Det få havnen til at minde om de grønne bjergsøer vi kender fra udlandet. Det vil blive en stor turistattraktion, og det vil blive let at se fiskene på den grønne baggrund. Der vil helt sikkert komme flere krydstogtskibe til København for at se attraktionen.

OG DET ALLERBEDSTE ER!!!

Når fiskene skal slagtes er det også en attraktion der vil tiltrække mange. Operaen vil kunne opsætte forestillingen BLODBADET I KØBENHAVN i realistiske rammer nå vandet i havnen omkring operaen farves rødt af fiskeblod. I vintermånederne kan slamsugerne så rense bunden for slam så den bliver klar til den kommende sommer.

Hvorfor gøre det besværligt, når det kan gøres nemmere og hovedstadens befolkning, turisterne og ikke mindst børnene kan opleve fiskene på nært hold. Politikerne på Christiansborg kan samtidig se og opleve hvordan det foregår og hvilke konsekvenser deres beslutningen har på miljøet.

EN ATTRAKTION SOM DENNE SKAL IKKE TILFALDE UDKANTsDANMARK, DEN TILHØRER LANDETS HOVEDSTAD!

Visited 20 times, 9 visit(s) today

Comments are closed.