Havdambrug i Københavns havn – var det noget?

Hvad med lidt havdambrug i Nyhavn? Eventuelt med opdræt af torsk?

Knud Iversen skriver 7. marts 2017:

I Østjyllands aviser er det helt store emne for tiden det kommende megahavbrug ud for Djursland. Myndighederne vil give et havbrug en kæmpe konkurrencefordel ved at tillade placeringen af et havbrug på stedet. Der skal ikke betales for at forurene vores havvand, og virksomheden skal ikke fjerne forureningen ved kilden som det ellers kræves af andre lignende virksomheder.

Knud Iversen har fået en lys ide!

Tilladelsen gælder produktion af 9oooton fisk i sommersæsonen/badesæsonen. Det vil ifølge alle kendte undersøgelser give en forurening/belastning af havet med 4500 ton næringssalte, lort, pis, medicinrester og iltsvind. Havbunden vil i juli måned blive dækket af et bølgende tæppe af grønne langhårede alger på grund af det alt for store indhold af næringssalt der er i vandet.

MEN DET KAN GØRES MEGET BEDRE!!!

Det store arbejde med at vedligeholde de 45 stor flydende net der skal holde fiskene indespærret, og arbejdet med daglig at sejle de mange ton foder ud til netten kan gøres meget lettere.Jeg foreslår at havbruget oprettes i Københavns Havn. Vandet er rent nok og gennemstrømningen er acceptabel. I de smalle kanaler kan fiskene gå uden at være indespærrede i net og fodringen kan ske fra kajkanten til stor fornøjelse for både børn, voksne og krydstogt-turister. I havnebassinerne syd for Knippelsbro kan der opdrættes fisk i udlagte net. De vil kunne ses og fodres fra havnerundfartens både.

OG NÆSTBEDSTE ER!!

Værsgo – sådan ser den langhårede havbund ud. Foto: Knud Iversen.

Når sommeren er på sit højeste vil der i havnen brede sig et grønt tæppe af bølgende langhårede alger. Det få havnen til at minde om de grønne bjergsøer vi kender fra udlandet. Det vil blive en stor turistattraktion, og det vil blive let at se fiskene på den grønne baggrund. Der vil helt sikkert komme flere krydstogtskibe til København for at se attraktionen.

OG DET ALLERBEDSTE ER!!!

Når fiskene skal slagtes er det også en attraktion der vil tiltrække mange. Operaen vil kunne opsætte forestillingen BLODBADET I KØBENHAVN i realistiske rammer nå vandet i havnen omkring operaen farves rødt af fiskeblod. I vintermånederne kan slamsugerne så rense bunden for slam så den bliver klar til den kommende sommer.

Hvorfor gøre det besværligt, når det kan gøres nemmere og hovedstadens befolkning, turisterne og ikke mindst børnene kan opleve fiskene på nært hold. Politikerne på Christiansborg kan samtidig se og opleve hvordan det foregår og hvilke konsekvenser deres beslutningen har på miljøet.

EN ATTRAKTION SOM DENNE SKAL IKKE TILFALDE UDKANTsDANMARK, DEN TILHØRER LANDETS HOVEDSTAD!

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.