Naturstyrelsen svinger atter motorsavene

Friskfældet gammel bøg i Store Dyrehave.

I marts 2016 indførte miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) et midlertidigt stop for fældning af gamle træer, som Naturstyrelsen dengang var i fuld gang med at fælde landet over. Nu er Naturstyrelsen så igen i gang over det ganske land med motorsavene. Det går bl.a. ud over gamle træer, som lige nu fældes i Gribskov og Store Dyrehave, der ellers skal være en del af den planlagte Nationalpark Kongernes Nordsjælland. 

Mr. Løftebrud – eller er Lunde Larsen blevet snigløbet af sin egen styrelse?

Det skriver WWF Verdensnaturfonden 2. februar 2017 i sit nyhedsbrev.

Midlertidigt stop ophævet eller brudt?
Tilsyneladende har Esben Lunde Larsen ophævet sit midlertidige stop for fældning af gamle træer. I al stilhed.

WWF Verdensnaturfonden opfordrer indtrængende ministeren til at indføre et øjeblikkeligt stop for fældning af gamle træer. På billedet herover har Naturstyrelsen netop fældet et mere end 100 år gammelt bøgetræ i Store Dyrehave.

Stoppet for fældning af gamle træer bør som minimum løbe 2017 ud og indtil Naturstyrelsen har udpeget de 25.000 ha. statsskov, som efter planen skal udpeges til urørt skov og biodiversitetsskov.

Flere politiske partier vil nu følge op på sagen i Folketinget.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.