Her kan du bidrage til fuglenes klimafond

Hvis du ønsker at leve CO2-neutralt, kan du bidrage til skovrejsning i nogle af verdens vigtigste naturområder. Hidtil har man kun kunnet betale til fx vindmøller i Indien og Kina, men nu har Dansk Ornitologisk Forening tilsvarende projekter, hvor CO2-optaget sker ved genopvækst af tropeskov i nogle af de områder, hvor der er ødelagt allermest natur.

I de sidste seks år har DOF sammenlagt opkøbt 100 hektar degraderet tågeskov i det sydlige Ecuador, som er et af de rigeste fugleområder i verden, hvad angår arter, der ikke findes andre steder på Jorden. Sammenlignet med danske priser for den billigste landbrugsjord har DOF fået mere end 18 gange så meget for pengene og med et CO2-optag pr. investeret krone, som overgår alt, hvad man har fået tilbudt andre steder. Optaget er fem ton pr. ha pr. år, hvilket betyder, at DOF har kompenseret vores CO2-udslip på blot otte år. Resten er rent ’overskud’.

For flyrejser til Europa bortset fra det sydlige Sverige og det nordligste Tyskland samt de neden for nævnte lande betaler man kr. 100.

Hertil kommer betydelige midler fra DOF Travel-fonden, så DOF indtil nu har ydet et tilskud på mere end 1 mio. til Fundación Jocotocos opkøb i dette område.

DOF vil derfor stærkt opfordre til, at man bidrager til DOFs klimafond og dermed kompenserer for vi danskeres høje CO2-udslip ikke alene i form af flyrejser, men mindst ligeså vigtigt i form af bilkørsel, boligopvarmning og elforbrug.

Det koster ikke en herregård. Priserne er følgende:
* For strøm er det 25 kr. pr. 1000 kW/t.
* For bilkørsel i en middelklassebil er det 500 kr. pr. 10.000 km.
* For boligopvarmning er det 700 kr. pr. 100 m2 opvarmet areal pr. år.
* For flyrejser til Europa bortset fra det sydlige Sverige og det nordligste Tyskland samt de neden for nævnte lande kr. 100.
* Til Grønland, Middelhavslandene, Mellemøsten og europæisk Rusland er det kr. 200.
* Til resten af verden bortset fra de nedenfor nævnte lande er det kr. 500.
* Til Antarktis, Australien og New Zealand er det kr. 900.

Hans Meltofte

Dette er vejledende gennemsnitspriser, og hvis du ønsker hjælp med udregning af dit personlige bidrag, er du velkommen til at kontakte mig på hans.meltofte@dof.dk 

Når der er et passende beløb til rådighed, blive pengene investeret i områder, hvor der er et stort potentiale for CO2-optag og fuglebeskyttelse. Det sker i samarbejde med en eller flere af verdens største naturbevarende organisationer, såsom BirdLife International, WWF Verdensnaturfonden og Wetlands International, så der er garanti for pasning af skoven i mange år. 
Vi orienterer løbende i DOFs blade om opkøb af områder, efterhånden som det sker.

Hans Meltofte
formand for DOFs Naturpolitiske Udvalg

Comments

comments

En kommentar til Her kan du bidrage til fuglenes klimafond

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.