Hvis du ønsker at leve CO2-neutralt, kan du bidrage til skovrejsning i nogle af verdens vigtigste naturområder. Hidtil har man kun kunnet betale til fx vindmøller i Indien og Kina, men nu har Dansk Ornitologisk Forening tilsvarende projekter, hvor CO2-optaget sker ved genopvækst af tropeskov i nogle af de områder, hvor der er ødelagt allermest natur.

I de sidste seks år har DOF sammenlagt opkøbt 100 hektar degraderet tågeskov i det sydlige Ecuador, som er et af de rigeste fugleområder i verden, hvad angår arter, der ikke findes andre steder på Jorden. Sammenlignet med danske priser for den billigste landbrugsjord har DOF fået mere end 18 gange så meget for pengene og med et CO2-optag pr. investeret krone, som overgår alt, hvad man har fået tilbudt andre steder. Optaget er fem ton pr. ha pr. år, hvilket betyder, at DOF har kompenseret vores CO2-udslip på blot otte år. Resten er rent ’overskud’.

For flyrejser til Europa bortset fra det sydlige Sverige og det nordligste Tyskland samt de neden for nævnte lande betaler man kr. 100.

Hertil kommer betydelige midler fra DOF Travel-fonden, så DOF indtil nu har ydet et tilskud på mere end 1 mio. til Fundación Jocotocos opkøb i dette område.

DOF vil derfor stærkt opfordre til, at man bidrager til DOFs klimafond og dermed kompenserer for vi danskeres høje CO2-udslip ikke alene i form af flyrejser, men mindst ligeså vigtigt i form af bilkørsel, boligopvarmning og elforbrug.

Det koster ikke en herregård. Priserne er følgende:
* For strøm er det 25 kr. pr. 1000 kW/t.
* For bilkørsel i en middelklassebil er det 500 kr. pr. 10.000 km.
* For boligopvarmning er det 700 kr. pr. 100 m2 opvarmet areal pr. år.
* For flyrejser til Europa bortset fra det sydlige Sverige og det nordligste Tyskland samt de neden for nævnte lande kr. 100.
* Til Grønland, Middelhavslandene, Mellemøsten og europæisk Rusland er det kr. 200.
* Til resten af verden bortset fra de nedenfor nævnte lande er det kr. 500.
* Til Antarktis, Australien og New Zealand er det kr. 900.

Hans Meltofte

Dette er vejledende gennemsnitspriser, og hvis du ønsker hjælp med udregning af dit personlige bidrag, er du velkommen til at kontakte mig på hans.meltofte@dof.dk 

Når der er et passende beløb til rådighed, blive pengene investeret i områder, hvor der er et stort potentiale for CO2-optag og fuglebeskyttelse. Det sker i samarbejde med en eller flere af verdens største naturbevarende organisationer, såsom BirdLife International, WWF Verdensnaturfonden og Wetlands International, så der er garanti for pasning af skoven i mange år. 
Vi orienterer løbende i DOFs blade om opkøb af områder, efterhånden som det sker.

Hans Meltofte
formand for DOFs Naturpolitiske Udvalg

Visited 1 times, 1 visit(s) today

One Comment

  1. Hans Lassen

    Hvis bare det var så let. Men den går ikke. Klimakompensation er at stikke folk blår i øjnene. Gry Bossen fra Verdens Skove har skrevet en længere artikel om emnet: https://www.verdensskove.org/nyheder-newsdesk#%2Fnews%2Fdesvaerre-du-kan-ikke-kompensere-for-din-flyvetur-365717

Skriv en kommentar