FN’s organisation for landbrug og fødevarer, FAO, har netop udgivet sin årlige rapport om fødevareverdenens sande tilstand. Her får du i et praktisk lommeformat adgang til oversigter og statistikker om landbrug, skovbrug og fiskeri på hele kloden

Direktør José Rosero Moncayo, Statistik Division, FAO, skriver dette forord:

Nu mere end nogensinde før er statistiske, nøjagtige og højkvalitetsstatistikker afgørende for at overvåge tendenser og informere politiske beslutningstagere, hvad enten det drejer sig om den langsigtede udfordring ved at levere på målene for bæredygtig udvikling eller den øjeblikkelige trussel, der er repræsenteret af COVID-19 pandemien.

Statistisk arbejde har været kernen i FAO’s aktiviteter og mandat siden organisationens grundlæggelse i 1945. FAO er en førende udbyder af internationalt sammenlignelige data om mad, ernæring og landbrug, der er samlet fra nationale statistiske kontorer og dets netværk af partnerbureauer og harmoniseret til at tegne et globalt billede.

Danske svineproducenter er med i den internationale liga, men kun med en ganske lille prik. Illustration fra rapporten.
Danske planteavlere og landbrugets lobbyister fremhæver ofte den danske betydning for verdens fødevaresikkerhed, men som FAO-kortet over korneksporterende lande afslører, så er den danske produktion uden betydning. Illustration fra rapporten.

Data giver samtidig det uundværlige evidensgrundlag, som alle lande har brug for til at formulere politiske beslutninger og overvåge fremskridt hen imod aftalte mål. Alle disse data er opsummeret i denne statistiske lommebog.

Denne lommebog, udarbejdet af FAO’s statistiske afdeling, giver på en nem og enkel måde hurtig adgang til centrale tal, diagrammer og kort i mange dimensioner af fødevarer og landbrug – fra sektorens egenskaber til produktion, priser og handel, samt fødevaresikkerhed, ernæring og miljømæssige aspekter.

FAO-rapporten dokumenterer den ekstremt store kødproduktion, der betragtes som en af hovedårsagerne til den globale klimatragedie. Tallene viser en stigning på 110 mio. tons kød i de seneste 18 år. Det er især fjerkræproduktionen, der skyder i vejret. Illustration fra rapporten.

Mere end 50 indikatorer i 17 tematiske domæner for omkring 200 lande og regioner præsenteres i denne publikation, der er ment som en ledsager til World Food and Agriculture Statistical Yearbook 2020, udgivet på samme tid.

Ud over at udarbejde og formidle data som f.eks. dem, der præsenteres i denne lommebog, er FAO også involveret i at styrke landenes statistiske kapacitet til at producere flere og bedre data; fastsættelse af standarder og metoder og udnyttelse af big data-innovationer. FAO er forpligtet til at sikre fri adgang til aktuelle, pålidelige, rettidige og troværdige data, som er nødvendige for at kortlægge en kurs mod et mere bæredygtigt landbrug og en verden fri for sult.

Sådan bruger du lommebogen

STRUKTUREN

Den statistiske lommebog 2020 præsenterer udvalgte nøgleindikatorer relateret til landbrug og fødevaresikkerhed, som det internationale samfund, regeringer, den private sektor og civilsamfundet kan bruge til at vurdere aktuelle tendenser og prioritere deres handlinger.

Den præsenterer en række forskellige landbrugs- og fødevaresikkerhedsdimensioner på fire hovedfokusområder:

  • En oversigt over landbrug, skovbrug og fiskeri ud fra et økonomisk synspunkt, der fremhæver brugen af produktionsfaktorer.
  • Sektorens output med hensyn til produktion og handel med de forskellige råvarer og prisudviklingen
  • Hvordan nogle af disse output forbruges ved at indsnævre fokus på fødevaresikkerhed og ernæring
  • Sektorens samlede indflydelse på miljøet, især vand og drivhusgasemissioner.

Denne publikation trækker på de senest tilgængelige data for at kunne beskrive tendenser siden begyndelsen af 2000’erne og vise dataene for det seneste tilgængelige år i grafiske fremstillinger.

Vil du læse hovedrapporten?

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Skriv en kommentar