Human medicin – nu med sprøjtegifte

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er så forhippet på at gøre Danmark til international sværvægter i branchen for cannabis, at hun nu beordrer lægerne til at udskrive forurenede produkter med resterne af sprøjtegifte.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har dikteret, at lægerne skal se stort på, at den nye cannabis-medicin i regeringens forsøgsordning kan indeholde rester af sprøjtegifte. Beslutningen er truffet for at sikre tilstrækkelige forsyninger af cannabis, til trods for at der ikke kan fremskaffes økologisk dyrket hash til regeringens planlagte forsøg med cannabis til patienter.

Regeringen synes meget opsat på at sikre dansk landbrug en ny indtægtskilde og er derfor ikke indstillet på at afvente tilstrækkelige forsyninger af økologisk dyrket hash til fremstilling af human medicin. Lægestanden er meget oprevet over det usædvanlige dekret.

Lægeformand Anders Beich.

Til Politiken den 18. august 2018 siger Anders Beich, formand for Dansk Medicinsk Selskab for Almen Medicin:

” Vi læger har nok at gøre med at holde styr på bivirkninger, indholdsstoffer og hvordan et lægemiddel interagerer med andre lægemidler, som patienten eventuelt får. Det bliver altså for mærkeligt og alt for risikabelt for patienterne, hvis vi også skal håndtere sprøjtegifte.”

Politiken skriver videre, at ”stik mod sin hidtidige politik vil regeringen nu tillade, at der er rester af sprøjtegift i de produkter med medicinsk cannabis, der får plads i en kritiseret forsøgsordning, hvor patienter med en recept i hånden kan købe tørrede topskud på apoteket.”

Det er konsekvensen af et udkast til lovforslag, som har været til høring. De praktiserende lægers faglige selskab vender sig kraftigt mod planen.

Der er få eksempler på, at man i forbindelse med meget smitsomme og dødelig infektion kan afvige fra vedtagne retningslinjer for medicinske forsøg. Det seneste eksempel er udbruddet af Ebola i Afrika. Den målgruppe, som de medicinske forsøg med cannabis henvender sig til, er ikke livstruede, men har behov for smertelindring. Derfor er der ikke argumenter for at afvige fra vedtagne ”bureaukratiske regler” ved udvikling af human medicin.

Til trods for at cannabis-planten fint kan dyrkes økologisk, skal det alligevel være lovligt i en overgangsfase at ordinere cannabis-medicin med rester af sprøjtegifte.

Det gælder eksporten

Det kan ikke udelukkes, at regeringens forslag kan danne præcedens for at afvige fra de vedtagne protokoller. Landbruget har set mulighederne og forsøger at presse på, men snart kan også lægemiddelindustrien og den kemiske industri følge trop. I Odense er der planlagt et produktionsanlæg, der ventes at få 125 ansatte, forsyne 60.000 patienter i Europa med medicinsk cannabis og sælge for over 500 millioner kroner.

Danmark bliver en global sværvægter, når det kommer til produktion og eksport af medicinsk cannabis.

Det satser sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) på ifølge Fyens Stiftstidende, den 7. maj 2018

– Efter Holland bliver Danmark det første land i Europa, der giver grønt lys til at eksportere medicinsk cannabis. Det skal være med til at sikre, at de milliardinvesteringer, som vi reelt taler om, lander i Danmark og ikke i andre lande som eksempelvis Tyskland, hævder Ellen Trane Nørby ifølge avisen.

Sundhedsministeriet oplyser, at i årets første måneder har i alt 151 læger udskrevet recepter på cannabis under forsøgsordningen til sammenlagt 551 patienter.

 

Research: Klaus Flemløse.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.