Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening, skriver sådan i det seneste nummer af Økologi & Erhverv. Med redaktionens tilladelse bringer vi indlægget her.

Økologisk Landsforenings nye kampagne ’Ren Madglæde – Økologi’ er blevet kritiseret for at være anti-konventionelt landbrug.

Per Kølster, Økologisk Landsforening.

Ren Madglæde – Økologi er en oplysningskampagne til de danske forbrugere. Som et led i kampagnen har vi med hjælp fra Epinion blandt andet spurgt et repræsentativt udsnit af danskerne om deres viden og adfærd i relation til pesticidrester i fødevarer. Her er 61 procent ’ekstremt’, ’meget’ eller ’noget’ bekymrede omkring rester af sprøjtegifte i maden. Undersøgelsen viser også, at seks ud af ti danskere synes, det er svært at gennemskue, hvilke varer der indeholder rester af sprøjtegifte.

Når vi derfor i kampagnen – med afsæt i Fødevarestyrelsens årlige pesticidrapporter – går ud og oplyser forbrugerne om, hvilke typer af frugt og grønt, der indeholder så og så mange rester af sprøjtegifte, og at økologi er det sikreste valg, hvis man ønsker at undgå sprøjtegifte i maden, så opfylder vi et vidensbehov hos en stor andel af de danske forbrugere. Så de kan træffe et oplyst valg. Det samme gør det øvrige landbrug, som hvert år, når Fødevarestyrelsens pesticidrapport udkommer, går ud og forklarer forbrugerne, at der er færre pesticidrester på dansk, konventionel frugt og grønt end udenlandsk. Når snakken falder på medicinforbruget i landbruget, så er den første reaktion, at man går ud og forklarer offentligheden, at dansk landbrug bruger langt mindre medicin end landbruget i mange andre lande. Man forklarer forskellen.

Skal det tolkes som en kritik af udenlandsk frugt- og grøntproduktion, at dansk landbrug forklarer forskellen i andele af frugt og grønt med pesticidrester alt efter, om det er dansk eller udenlandsk? Skal det tolkes som en kritik af konventionelle landmandskolleger, når Økologisk Landsforening ud fra præcis samme tal, oplyser forbrugerne om andelen af pesticidrester i økologisk frugt og grønt? Skal det tolkes som en kritik af det øvrige europæiske landbrug, når dansk landbrug fortæller, at man bruger mindre medicin her til lands?

Hvad bliver det næste krav fra Landbrug & Fødevarer? Må kongehusets medlemmer heller ikke klappe en økokalv?

Som økologiske producenter kræver vi en merpris for vores varer hos forbrugerne. De har et helt naturligt og legitimt krav på at vide, hvad den merpris dækker over og dermed forskellen til billigere alternativer. Og præcis som dansk landbrug generelt kommunikerer sine fortrin og forklarer forskellene til udenlandske, billigere alternativer, så er vores mål med ’Ren Madglæde’ at oplyse danskerne om, hvad økologi er for en størrelse. Og nej, vi er ikke, som nogen hævder, bange for at tale om, at økologien ikke er fuldkommen, og at der også under særlige forhold i enkelte produktionsgrene må anvendes midler klassificeret som pesticider i økologisk produktion, eller at økologer, som ikke kan skaffe økologisk husdyrgødning i deres nærområde, må anvende en vis mængde konventionel gylle.

Vi har ikke nogen interesse i at fremstille et glansbillede af økologien. Vi har ikke noget ærinde om at kritisere eller ”tilsvine” konventionelle kolleger. Præcis som el-bilforhandleren, der forklarer sine kunder om CO2 forskellen til fossildrevne alternativer, så forklarer, oplyser og svarer vi vores kunder, når de efterspørger viden om forskellen på vores produkt og et andet.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.