harder
Professor Peter Harder.

I et debatindlæg 1. juni 2015 i Jyllands-Posten advarer professor Peter Harder, Københavns Universitet, om konsekvenserne for fremtidens miljø, hvis  mange års “grønt hen over midten-samarbejde” afløses af en ny, sort epoke i miljøpolitikken. Læs her:

Valgets centrale tema er indtil videre ”velfærd over for skattelettelser”. Men Dansk Folkeparti kan i et vist omfang – til glæde for nogen og til mismod for andre (såsom Asger Aamund) – ses som en sikkerhed for, at der ikke bliver rokket mere end ganske lidt ved en række velfærdsgoder.

Venstre har slået bak
Derimod er forskellen mellem blokkene frygtindgydende klar, når det gælder miljøet. Indtil nu har Venstre som regeringsbærende parti prøvet at fastholde en grønlig profil samtidig med, at de varetog landbrugets interesser (jf. planen om ”Grøn vækst”, hvor der trods alt blev indbygget kvælstofreduktioner).

Det varede helt frem til 2013, hvor Venstre også i hovedsagen tilsluttede sig anbefalingerne fra Natur- og Landbrugskommissionen (der skulle leve op til et gammelt løfte om, at Danmark ville medvirke til at standse tilbagegangen i naturen på europæisk plan).

dansk-udslip_kvaelstof
Blå blok vil atter øge forureningen med kvælstof, advarer professor Harder om.

Nu har Venstre imidlertid slået bak. Sammen med DF og De Konservative fremlagde de i november 2014 en pakke på 16 forslag, som viser, hvad blå blok står for. De vil bl.a. øge den tilladte mængde kvælstofgødning så meget, at det ifølge Miljøstyrelsen vil øge kvælstofudledningen med 10.000 tons – mere end den planlagte kvælstofreduktion, som VK-regeringens gamle ”Grøn vækst” skulle give (jf Det Økologiske Råds oversigt).

Desuden har Venstre sagt, at i stedet for at være foregangsland i EU skal Danmark som princip sætte sig allerbagerst i bussen – sammen med de nationer, der gør så lidt som overhovedet muligt. Der er mere at tilføje, men billedet er klart:

Valget er klart
Hvis blå blok vinder, vil det betyde et brud med mange års grønt hen over midten-samarbejde og starten på en ny, sort epoke i miljøpolitikken. De, der ønsker at fastholde en grøn udvikling – i klima, miljø og naturgenopretning – har derfor denne gang et valg, der er så klart som aldrig før.

Visited 8 times, 2 visit(s) today