Starten på en ny sort epoke i miljøpolitikken

harder

Professor Peter Harder.

I et debatindlæg 1. juni 2015 i Jyllands-Posten advarer professor Peter Harder, Københavns Universitet, om konsekvenserne for fremtidens miljø, hvis  mange års “grønt hen over midten-samarbejde” afløses af en ny, sort epoke i miljøpolitikken. Læs her:

Valgets centrale tema er indtil videre ”velfærd over for skattelettelser”. Men Dansk Folkeparti kan i et vist omfang – til glæde for nogen og til mismod for andre (såsom Asger Aamund) – ses som en sikkerhed for, at der ikke bliver rokket mere end ganske lidt ved en række velfærdsgoder.

Venstre har slået bak
Derimod er forskellen mellem blokkene frygtindgydende klar, når det gælder miljøet. Indtil nu har Venstre som regeringsbærende parti prøvet at fastholde en grønlig profil samtidig med, at de varetog landbrugets interesser (jf. planen om ”Grøn vækst”, hvor der trods alt blev indbygget kvælstofreduktioner).

Det varede helt frem til 2013, hvor Venstre også i hovedsagen tilsluttede sig anbefalingerne fra Natur- og Landbrugskommissionen (der skulle leve op til et gammelt løfte om, at Danmark ville medvirke til at standse tilbagegangen i naturen på europæisk plan).

dansk-udslip_kvaelstof

Blå blok vil atter øge forureningen med kvælstof, advarer professor Harder om.

Nu har Venstre imidlertid slået bak. Sammen med DF og De Konservative fremlagde de i november 2014 en pakke på 16 forslag, som viser, hvad blå blok står for. De vil bl.a. øge den tilladte mængde kvælstofgødning så meget, at det ifølge Miljøstyrelsen vil øge kvælstofudledningen med 10.000 tons – mere end den planlagte kvælstofreduktion, som VK-regeringens gamle ”Grøn vækst” skulle give (jf Det Økologiske Råds oversigt).

Desuden har Venstre sagt, at i stedet for at være foregangsland i EU skal Danmark som princip sætte sig allerbagerst i bussen – sammen med de nationer, der gør så lidt som overhovedet muligt. Der er mere at tilføje, men billedet er klart:

Valget er klart
Hvis blå blok vinder, vil det betyde et brud med mange års grønt hen over midten-samarbejde og starten på en ny, sort epoke i miljøpolitikken. De, der ønsker at fastholde en grøn udvikling – i klima, miljø og naturgenopretning – har derfor denne gang et valg, der er så klart som aldrig før.

Comments

comments

En kommentar til Starten på en ny sort epoke i miljøpolitikken

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.