Mange var mødt op til indvielsen af det nye åløb.

Det var som om, juleønskerne blev indfriet lidt før tid, da Lejre og Holbæk Kommuner i november 2018 åbnede for vandet i Elverdamsåens nye løb ud over engene i Tempelkrogen Nord sammen med Tuse Å’s Ørredsammenslutning (TØS) og Den sjællandske Grusbande.

Det skriver TØS i ”Medlemsnyt” fra november 2018. Vi bringer her artiklen som en hyldest til det fine samarbejde mellem kommunale myndigheder, lokale ildsjæle og Hededanmark.

“Det næsten 80 hektar store vådgøringsprojekt nord for Holbækmotorvejen skal sikre fjernelse af kvælstof således, at næringsstofferne ikke havner i Issefjorden. Forud var gået flere års planlægning, dels i forhold til selve projektet, dels i forhold til den jordfordeling, den slags store projekter kræver.

Området bliver en sand fornøjelse at følge i fremtiden, og fra motorvejen, idet projektområdet ligger klos op ad Rute 21, præcis som Tempelkrogen Syd, som blev indviet sidste år og som allerede nu rummer et rigt fugleliv, oversvømmede arealer og denitrifikation, som det hedder med et fint ord, når kvælstof omsættes i de våde enge.

Tempelkrogen Nord vil udvikle sig på samme vis, og vil blandt andet bestå af en permanent 40 hektar stor sø. Foruden naturligvis Elverdamsåens nye smukke slyngede å-løb.

Men det stopper ikke der, for i projektet er også Truelsbækken blevet involveret, idet dette lille, men vigtige gyde- og opvækstvandløb for laksefisk, er blevet forlænget, slynget og løber nu til Elverdamsåen hen over engene fremfor i en lige kanal ud i Isefjorden. Dette lille vandløb bliver vanvittig spændende at følge i fremtiden.

Så blev der åbnet for det nye vandløb.

Projektleder for vådgøringen er Eskild Dalsgaard Lund fra Lejre Kommune, og det var også ham, der bød velkommen, da det første ”spadestik” skulle tages for at lede vandet ind i det nye løb. Det stod Jesper Sverdrup Kirkegaard fra HedeDanmark for.

Det var et stort øjeblik, da gravemaskinen fyldte graben og vandet begyndte at strømme ned ad det nye slyngede løb. Å-løbet er fyldt med fine skjulesten og sten til at sikre strømhvirvlerne, så forholdene bliver så naturligt varierede som muligt.

På bredden var 25 frivillige fra TØS og Den sjællandske Grusbande klar til at iværksætte dagens redningsaktion, idet fiskene fra det gamle å-løb skulle flyttes over i det nye og slyngede å-løb. Baggrunden for dette forehavende var, at det gamle å-løb skulle dækkes til med jord, og derfor var det vigtigt at flytte fiskene. Ellers ville de naturligvis dø. På den gamle strækning stod blandt andet et stort antal gydemodne havørreder.

Selve flytningen foregik ved hjælp af elektrofiskeri. Desuden deltog Fiskeristyrelsen, som sikrer, at elektrofiskeriet foregår med det rette udstyr og af de rette personer. Allerede efter de første dyp i vandløbet med elektroden, dukkede de første store havørreder op, og det gav et sus igennem de knapt 50 deltagere, der kiggede med fra bredden eller stod ”i vand til livet”.

Der blev fanget flere store gydemodne havørreder. Her fremvises et pragteksemplar af formand Rune Hylby.

De små fisk skulle flyttes over i det nye løb, og de store gydemodne ørreder skulle bringes til TØS som moderfisk til det avlsarbejde, vi er forpligtiget til ifølge Fiskeplejen på Isefjorden, der administreres af DTU Aqua i Silkeborg.

I alt blev der fanget op imod tusind mindre ørreder mellem 6-30 cm, samt 64 store gydemodne havørreder, ål, skaller, samt to flotte laks. Det er ikke ualmindeligt, vi fanger laks i vandløbene rundt om Isefjorden. Der er dog tale om strejfere, og ikke en egentlig bestand. Enkelte af havørrederne var i en anseelig størrelse og havde passeret 80 cm fra snude til halespids.

Da de sidste solstråler forsvandt bag bakkerne vest for det store projektområde, kunne vi slukke for strømmen. En overordentlig god dag var forbi, og ørrederne må nu klare sig selv i de nye omgivelser. Det gør de også, det er vi sikre på.”

Arbejdsgruppen består af: Rune Hylby (formand), Kennet Egheim (kasser), Jan Larsen (næstformand), Lars J. Hansen (bestyrelsesmedlem), Lars Høpfner (bestyrelsesmedlem), Jonas Bøgh Vangsgaard, Andreas Findling-Rottem, Fiskefaglig konsulent: Peter W. Henriksen.

Comments are closed.