Er du dus med himlens fugle og markens dyr? Tegning: Julius – efter aftale med Dansk Planteværn.

Mistroen til de kemiske sprøjtegifte, der anvendes i landbrug og gartnerier, er vokset så voldsomt i de senere år, at brancheforeningen Dansk Planteværn nu fyrer sin direktør gennem de seneste otte år.  Det sker i forbindelse med implementeringen af en ny strategi, der skal forsøge at sikre branchen øget indflydelse og synlighed i Danmark. Det oplyser den private forening i en pressemeddelelse 10. januar 2018.

Bestyrelsesformanden Robert Racz er ansat hos BASF A/S, hvor han er country manager for Nordics Baltics (DK, SE, NO, FI, EE, LV, LT). Foto: BASF.

”I lyset af den konstante negative fokus på brugen af planteværn i medierne og på Christiansborg ønsker vi i Dansk Planteværn nu at styrke fokus yderligere på øget indflydelse og synlighed,” lyder det fra formand for bestyrelsen i Dansk Planteværn, Robert Racz.

Det er derfor besluttet, at direktør Helle Græsted Bennedsen, der har været ansat i Dansk Planteværn som direktør siden 2008, fratræder sin stilling i juni 2018, eller når foreningen har fundet en afløser til stillingen.

Den fyrede direktør Helle Græsted Bennedsen. Foto: Dansk Planteværn.

Robert Racz mener, at sprøjtegifte står meget højt på den politiske dagsorden i Danmark, og han oplever dagligt negativ omtale af sprøjteprodukter i medierne. Det giver behov for øget synlighed og involvering fra branchens side, der nødvendiggør tilførsel af nye kompetencer til foreningen, der kan sikre et endnu større fokus på den politiske interessevaretagelse og arbejdet med at få den fornødne balance tilbage i debatten, hedder det i pressemeddelelsen.

Dansk Planteværn er interesseorganisation for salg af sprøjtegifte i Danmark. Tidligere hed foreningen Dansk Agrokemisk Forening, men allerede i 1997 skiftede man til det nuværende navn som led i en strategi, der skulle dæmpe en voksende kritik af de kemiske sprøjtegifte.

Interesseorganisationen har blot otte medlemmer: BASF A/S, Bayer A/S, Cillus A/S, Dow Dupont, Nordisk Alkali, Nufarm, Syngenta Nordics A/S og FMC Corporation (der ejer den danske producent Cheminova).

De otte kemigiganter vil have øget indflydelse på den offentlige debat og de politiske beslutninger på Christiansborg, så derfor skal findes en mere slagkraftig direktør for interesseorganisationen. Foto: Arne Geil.

Foreningens kommunikationschef Jakob Tilma kommer fra en tilsvarende stilling hos protestorganisationen Bæredygtigt Landbrug, som han forlod i maj 2016. Ved den lejlighed udtalte han: ”Det har været utroligt spændende at arbejde for Bæredygtigt Landbrug de seneste fem år, og jeg er stolt af, at det arbejde, jeg har udført sammen med medlemmer og ansatte i foreningen, har været med til at sætte landbrugets udfordringer på dagsordenen.”

Comments are closed.