Kemigiganter opruster til kamp for sprøjtegifte i Danmark

Er du dus med himlens fugle og markens dyr? Tegning: Julius – efter aftale med Dansk Planteværn.

Mistroen til de kemiske sprøjtegifte, der anvendes i landbrug og gartnerier, er vokset så voldsomt i de senere år, at brancheforeningen Dansk Planteværn nu fyrer sin direktør gennem de seneste otte år.  Det sker i forbindelse med implementeringen af en ny strategi, der skal forsøge at sikre branchen øget indflydelse og synlighed i Danmark. Det oplyser den private forening i en pressemeddelelse 10. januar 2018.

Bestyrelsesformanden Robert Racz er ansat hos BASF A/S, hvor han er country manager for Nordics Baltics (DK, SE, NO, FI, EE, LV, LT). Foto: BASF.

”I lyset af den konstante negative fokus på brugen af planteværn i medierne og på Christiansborg ønsker vi i Dansk Planteværn nu at styrke fokus yderligere på øget indflydelse og synlighed,” lyder det fra formand for bestyrelsen i Dansk Planteværn, Robert Racz.

Det er derfor besluttet, at direktør Helle Græsted Bennedsen, der har været ansat i Dansk Planteværn som direktør siden 2008, fratræder sin stilling i juni 2018, eller når foreningen har fundet en afløser til stillingen.

Den fyrede direktør Helle Græsted Bennedsen. Foto: Dansk Planteværn.

Robert Racz mener, at sprøjtegifte står meget højt på den politiske dagsorden i Danmark, og han oplever dagligt negativ omtale af sprøjteprodukter i medierne. Det giver behov for øget synlighed og involvering fra branchens side, der nødvendiggør tilførsel af nye kompetencer til foreningen, der kan sikre et endnu større fokus på den politiske interessevaretagelse og arbejdet med at få den fornødne balance tilbage i debatten, hedder det i pressemeddelelsen.

Dansk Planteværn er interesseorganisation for salg af sprøjtegifte i Danmark. Tidligere hed foreningen Dansk Agrokemisk Forening, men allerede i 1997 skiftede man til det nuværende navn som led i en strategi, der skulle dæmpe en voksende kritik af de kemiske sprøjtegifte.

Interesseorganisationen har blot otte medlemmer: BASF A/S, Bayer A/S, Cillus A/S, Dow Dupont, Nordisk Alkali, Nufarm, Syngenta Nordics A/S og FMC Corporation (der ejer den danske producent Cheminova).

De otte kemigiganter vil have øget indflydelse på den offentlige debat og de politiske beslutninger på Christiansborg, så derfor skal findes en mere slagkraftig direktør for interesseorganisationen. Foto: Arne Geil.

Foreningens kommunikationschef Jakob Tilma kommer fra en tilsvarende stilling hos protestorganisationen Bæredygtigt Landbrug, som han forlod i maj 2016. Ved den lejlighed udtalte han: ”Det har været utroligt spændende at arbejde for Bæredygtigt Landbrug de seneste fem år, og jeg er stolt af, at det arbejde, jeg har udført sammen med medlemmer og ansatte i foreningen, har været med til at sætte landbrugets udfordringer på dagsordenen.”

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.