Havorn_giftdræbt
Den døde fynske havørn fra Marslev var ringmærket med ringe fra Zoologisk Museum, Københavns Universitet. Der var tale om en godt fire år gammel hun, som blev ringmærket i juni 2011 i Sønderskov ved Kolding. Foto: Privatfoto/DOF.

Atter er totalfredet havørn og rød glente dræbt af ulovlig gift. Det skriver Jan Skriver for Dansk Ornitologisk Forening (DOF) 8. juni 2016. Foreningen kan nu dokumentere, at det akut dræbende pesticid carbofuran fortsat florerer i den danske natur, selv om giften har været forbudt i EU siden 2008.

De to seneste giftdrab rammer endnu en totalfredet rød glente, der midt i sin ynglesæson er død på grund af giftstoffet, og endnu en havørn fra Nordfyn er obduceret giftdræbt med et højt indhold af carbofuran i kroppen. Alene på Fyn og Langeland er seks havørne døde af forgiftninger de senere år .

Stribevis af giftdrab
Den danske bestand af rød glente, der er en globalt truet rovfugl, har mistet en af sine ynglefugle, en sund og voksen han. Også Danmarks havørnebestand er blevet en ynglefugl færre, efter at en havørne-hun er dokumenteret død på grund af det akut dræbende giftstof carbofuran.

Det har toksikologiske undersøgelser lavet af DTU Veterinærinstituttet påvist.

Knud flensted
Biolog Knud Flensted med en tidligere dræbt glente. Foto: DOF.

– Det er meget trist, at vi i den danske natur bliver ved med at finde eksempler på giftdræbte rovfugle, hvor det tilsyneladende i særlig grad går ud over glenter og havørne. Fyn og Langeland byder i den forbindelse på en ekstraordinær dyster statistik. De senere år er der på de to øer fundet 6 døde havørne på grund af den illegale gift carbofuran, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Den røde glente fra Nordjylland blev 5. maj af en jæger fundet død i Tollestrup Mose øst for Vrå i Vendsyssel, og den fredede rovfugl blev via DOF’s rovfugleekspert Jan Tøttrup Nielsen straks sendt til obduktion hos DTU Veterinærinstituttet.

Det viste sig, at glenten, der var i god foderstand, havde et højt indhold af carbofuran i kroppen.

Den døde havørn blev fundet ved Marslev øst for Odense 29. august 2015. Den er først for nyligt blevet sendt ind til obduktion hos DTU Veterinærinstituttet, fordi der har været vanskeligheder med at få den døde rovfugl i hænde.

Også denne ellers sunde og raske ørn har nu vist sig at være død med et højt carbofuran-indhold i kroppen. Giftstoffet er øjeblikkeligt dræbende, så både ørnen og glenten må have ædt af et ådsel tæt på de steder, hvor de blev fundet.

Biolog Knud Flensted påpeger, at giften, som de senere år har forvoldt adskillige dødsfald i den danske rovfuglefauna, formentlig er importeret.

– Der er næppe tale om carbofuran fra gamle lagre, som landbruget tidligere brugte i flydende form for eksempel til skadedyrsbekæmpelse i roer. Meget taler for, at giften er købt og importeret illegalt via internettet med det formål at slå dyr ihjel. Det er påvist i et af de senere års giftdrab på rød glente, at carbofuran var lagt ud på et ådsel i en form som små korn, der rummede en meget høj koncentration af giften, siger Knud Flensted.

havorn_Lennart
Lokale fuglevenner har lagt et stort arbejde i at sikre havørnens genindvandring, men det saboteres af formørkede personer med udlæg af gift. Foto: DOF.

Akut dræbende gift bruges stadig på trods af totalforbud
DOF har de senere år dokumenteret, at havørn, kongeørn, rød glente og tårnfalk har mistet livet på grund af carbofuran.

Tilsyneladende bliver giften fortsat brugt, selv om det nu i otte år i Europa har været forbudt at handle med og bruge carbofuran, der bliver betegnet som en ekstremt farlig gift for fugle, dyr og mennesker.

– Noget tyder på, at carbofuran florerer på visse egne og i visse kredse, der ikke bryder sig om rovfugle eller andre dyr, som så forgiftes. Det mønster, vi har kunnet uddrage på baggrund af de senere års giftdrab på rovfugle, viser, at der bliver lagt kød forgiftet med carbofuran ud, som de ådselædende fugle så æder af, hvorefter de øjeblikkeligt dør, siger Knud Flensted.

– I foråret 2012 var der to eksempler på Sydsjælland, hvor hunde døde efter at have ædt forgiftet kød, der var lagt ud i naturen. Det er nærliggende at forestille sig, at det carbofuran-forgiftede kød her var tiltænkt rovfugle eller andre rovdyr, siger biologen.

Carbofuran er et af de kraftigst virkende pesticider, der findes. Det er karakteristisk, at de rovfugle, som er påvist at være døde af carbofuran, i reglen bliver fundet ganske tæt på det sted, hvor de har ædt af det forgiftede fødeemne. Det viser, hvor hurtigt giftstoffet virker.

DOF_fugledystRodGlente
Den røde glente er en usaædvanlig elegant flyver, der giver landskabet godt karakteristik. Foto: DOF.

Når ådsler er livsfarlige
Den døde fynske havørn fra Marslev var ringmærket med ringe fra Zoologisk Museum, Københavns Universitet. Der var tale om en godt fire år gammel hun, som blev ringmærket i juni 2011 i Sønderskov ved Kolding.

Den ulovlige brug af gifte i naturen rammer i særlig grad arter, der æder ådsler. Og det gør både havørne og røde glenter. Ja, den røde glente er en inkarneret ådselæder, som rydder op i landskabet i stil med gribbene.

De senere årtier har den røde glente været i fremgang i Danmark, så bestanden nu nærmer sig rundt regnet 150 par.

Efter helt at have været udryddet som dansk ynglefugl genindvandrede glenten i 1975.

Østjylland er med egnen omkring Vejle og Kolding den røde glentes foretrukne danske landskab. Men også Sjælland – primært Vestsjælland og Nordsjælland – er kommet godt med på Danmarkskortet over glentens ynglebestand. Og i Vendsyssel yngler i 2016 mindst 25 par røde glenter.

Havorn_dof
HAVØRNE-TV Alt kan tilsyneladende ske, når landets mest kendte havørne-par udlever familie-livet direkte for åben skærm. Følg med herunder, når du vil, i havørnenes yngletid. Du kan også genopleve den mest dramatiske sæson af dem alle i en kort video om sæsonen 2015, hvor havørnens æg forsvandt en mørk morgen.

FAKTA OM CARBOFURAN:

* Giftstoffet carbofuran bliver primært produceret til skadedyrs-bekæmpelse ved dyrkning af ris, kaffe og sukkerrør.

* Som regel sælges det under navnet Furadan.

* Carbofuran bliver betragtet som et af de allermest giftige pesticider.

* Giftstoffet lammer vejrtrækningen, og de fugle, der omkommer på grund af carbofuran, dør af iltmangel.

* Inden det kommer så vidt, kan der indtræffe muskelkramper og blindhed.

* Carbofuran er et aktivt giftstof, der kan virke i adskillige måneder efter at være blevet lagt i naturen.

* Der skal kun ganske små mængder til for at dræbe.

Tilføjelse pr. 11. juli 2016

Da der er fremsatte flere urigtige påstande om anvendelsen af corbofuran-holdige sprøjtegifte i dansk landbrug, bringes her et opslag fra middeldatabasen, der dokumenterer anvendelse i Danmark før totalforbuddet:

Carbofuran

 

Visited 16 times, 10 visit(s) today