Kjer Hansen storlyver for Folketinget

570x381_eva-kjer-hansen

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) står til en alvorlig næse for at have afgivet urigtige oplysninger til Folketinget.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) påstår i et svar til et folketingsmedlem, at dansk landbrug rummer 140.000 jobs og eksporterer for 148 mia. kr. Begge påstande er usande, og dermed har ministeren gjort sig skyldig i en alvorlig forseelse i forhold til kravet om sanddru besvarelser af spørgsmål fra medlemmer af Folketinget.

MariaReumertGjerding

MF Maria Reumert Gjerding (EL).

Det er folketingsmedlem Maria Reumert Gjerding (EL), der har stillet spørgsmål 7. december 2015, som Eva Kjer Hansen har besvaret med to usandheder. Her er spørgsmålet:

Er det ministerens holdning, at en lille erhvervsgruppes privatøkonomiske interesser skal afgøre, om Danmarks forskellige naturtyper skal dømmes som værende »forhadte« og som konsekvens deraf ikke underlægges en bevarende beskyttelse?

Svar:
Landbruget eksporterer årligt for ca. 148 mia. kr., og beskæftiger ca. 140.000 personer. Jeg mener derfor ikke, at landbruget er at betegne som en ’lille erhvervsgruppe’. For så vidt angår brugen af ordet ”forhadte” henviser jeg til besvarelsen af S 366.

Eva Kjer Hansen

De korrekte tal findes hos Danmarks Statistik, men også Landbrug & Fødevarer bruger langt mere beskedne og sanddru talstørrelser. I den netop udgivne publikation “Fakta om erhvervet 2015” fastslår Landbrug & Fødevarers cheføkonom Thomas Søby, at de korrekte tal er:

antal beskæftigede i landbruget var i 2014 64.000, og ikke 140.000 personer
produktionsværdi i landbruget var i 2014 81,8 mia. kr. (2014), og ikke 148 mia. kr.

Thomas Søby

Cheføkonom Thomas Søby, L&F, bruger langt mere beskedne og korrekte data end ministeren. L&F henter sine tal hos Danmarks Statistik.

Med denne voldsomme overdrivelse af landbrugets betydning føjer ministeren nye aspekter til anklagerne mod regeringen for “klientisme”, men det er usædvanligt, at det begunstigede erhverv ikke selv deltager i overdrivelserne. En nærliggende forklaring er den, at man gerne ser ministeren fremme erhvervets påståede betydning, så længe hun selv står med risikoen for at blive afsløret.

Det er sandsynligt, at Eva Kjer Hansen blot har udskiftet begrebet “fødevareklyngen” med ordet “landbruget”, men også der bruger hun forkerte tal. Eva Kjer Hansen kan ikke undskylde sig med uvidenhed om forskellen på de to begreber, da det var hende selv som fødevareminister i 2009, der introducerede det kunstige  og stærkt vildledende samlebegreb for at puste landbrugets betydning op.

Ifølge Landbrug & Fødevarer eksporterede “fødevareklyngen” i 2014 for 152 mia. kr. – og ikke 148 mia. og antallet af beskæftigede personer hævdes at have været 172.000 – og ikke 140.000 som påstået af ministeren.

Landbrug_beskæftigelse

Her er dokumentationen for Eva Kjer Hansens urigtige oplysninger. Landbrugets betydning for beskæftigelsen fremgår af øverste linje i tabellen, der er fra Fakta om erhvervet 2015.

Landbrug_produktionsværdi

Her er dokumentationen for landbrugets eksportværdi. Kilde: Fakta om erhvervet 2015.

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.