MRSA_kurven
Landbrugsavisen var for hurtigt ude, 8. juni 2016. Der er ingen dækning for optimismen.

Svine-MRSA er den hastigst voksende sygdom blandt danskere, der er så ulykkelige af blive inficeret med MRSA-bakterier, der er resistente over for de fleste typer af antibiotika. Men fra 2014 til 2015 er der tilsyneladende sket et mindre fald, fra 1280 til 1172 nysmittede personer, og den registrering har fået landbruget til at finde de store overskrifter frem.

”MRSA-kurven er knækket” lyder postulatet i landbrugspressen, men overskriften er ikke sand. Den skyldes udelukkende, at Sundhedsstyrelsen fifler med tallene.

Sundhedsstyrelsen har valgt at registrere sygdommen som en epidemi, dvs. en hurtig og ukontrollabel udbredelse af en smitsom sygdom til et stort antal mennesker inden for et vist område og inden for en forholdsvis kort periode. Derfor registrerer man kun nysmittede personer. Alle, der tidligere har været konstateret smittebærere eller inficerede, sorteres fra, hvis de atter diagnosticeres.

Intet fald

Da stort set hele svineindustrien efterhånden er befolket med smittebærere, falder kurven. Men det siger intet om udviklingen i den virkelige bestand af smittebærende personer. Eller sagt på en anden måde: når samtlige personer, der arbejder f.eks. på de 100 bornholmske svinefabrikker, er blevet testet en gang som nysmittede, vil svine-MRSA ikke længere blive registreret på øen. Så vil sygdommen ganske enkelt være udryddet på Bornholm, ifølge logikken i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse.

Den ansvarlige fagchef hos Statens Serum Institut, der redigerer statistikken, medgiver, at det forholder sig sådan: ”Der var et mindre fald i CC398, hvilket dog ikke kan tages som udtryk for et fald i antallet af smittede, men mere sandsynligt skyldes, at en stadig større del af personer med direkte kontakt til svin er blevet undersøgt. Herved falder antallet af personer, der er i risiko for nysmitte. Det skal bemærkes, at der trods stagnationen med stor sandsynlighed vil være en ophobning af raske smittebærere over tid, specielt for bærere af CC398-MRSA med husdyrkontakt. Dette skyldes, at disse ikke er omfattet af MRSA-behandlingsprogrammer”, skriver fagchef Anders Rhod Larsen i EPI-nyt 8. juni.

Robert_Skov
Overlæge Robert Skov har varetaget MRSA-problematikken for Sundhedsstyrelsen.

Tilsyneladende er der tilfredshed med håndteringen af MRSA-smitten i Sundhedsministeriet. I december 2015 modtog overlæge Robert L. Skov et engangsvederlag på kr. 20.000 fra direktionen hos Statens Serum Institut med følgende begrundelse: ”Stor indsats i forbindelse med resistens-problematikken, herunder svine-MRSA”. Skov har været ansvarlig for instituttets udadvendte formidling af statistikken, men forlod SSI juni i år til fordel for en stilling i det private erhvervsliv. Han er dog stadig knyttet til SSI som konsulent.

30 mio. smittebærende svin

Svine-MRSA tegnede sig i 2015 for 39 procent af samtlige MRSA-smittede i Danmark, og det er i dag den dominerende type ud af de i alt elleve MRSA-typer, der indberettes. Imidlertid vil tallet fortsat falde, i takt med at flere og flere personer en gang har haft status som nysmittede. Sundhedsstyrelsen begår den fejl at rubricere smitten med svine-MRSA som en epidemi, der kun hærger en forholdsvis kort periode, hvorefter den går i sig selv, som f.eks. de årlige influenza-epidemier.

Med en stående bestand på 12 mio. svin og en årsproduktion på 30 mio. svin, der næsten alle er blevet bærere af MRSA, er smittereservoiret enormt. Der er altså ikke tale om en epidemi, der klinger af eller går i sig selv. Det kan kun ske, hvis der fifles med tallene, men det vil hverken befolkningen eller svineindustrien være tjent med. Sundhedsstyrelsen må simpelthen tage sig sammen og indføre et nyt registreringssystem, der kan tegne et retvisende billede af sygdommens alarmerende udvikling.

Svin_Mattililsynet
Stort set alle danske svin, undtagen de økologiske, betragtes i dag som smittebærende med svine-MRSA, de såkaldte MRSACC398-bakterier.
Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.