Økologisk_Høstmarked_Barritskov_Aarstiderne_2012 (135)

Hver gang en forbruger står nede i supermarkedet og overvejer at købe økologiske gulerødder, kartofler, løg eller andre danskproducerede økovarer, gør hun det i bevidstheden om, at hun får et bedre miljø med i handlen trods ekstraprisen.

Ussing
Den kvælstof, økobønderne sparer, vil Eva Kjer Hansen forære til de konventionelle producenter. Er det fair?

Står det til partierne bag Venstres landbrugspakke, vil argumentet om et renere miljø med god natur og rig biodiversitet ikke længere være en del af økologiens hjerteblod. Miljøfordelene ved den økologiske driftsform vil helt kontant blive foræret til det traditionelle landbrug i form af gratis forureningskvoter.

Man kan sige det så klart, at for hvert kilo kvælstof (N) og fosfor (P), der spares af økologerne, får de konventionelle landmænd lov til at forurene gratis med et ekstra kilo gødning.Udover miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen er det Rasmus Jarlov fra De Konservative, Mette Bock fra Liberal Alliance og Rene Christensen fra Dansk Folkeparti, der står bag aftalen om at stjæle miljøgevinsten fra de økologiske landmænd.

RasmusJarlovErling Bonnesenmette_bockReneChristensen_lille

Der er disse fire MF’ere, der vil stjæle økologiens fordele, og forære dem til kemilandbruget. Fra venstre er det Rasmus Jarlov (K), Erling Bonnesen (V), Mette Bock (LA) og Rene Christensen (DF).

Enhver kan forstille sig, hvad denne studehandel vil medføre for afsætningen af økologiske produkter og omlægningen til økologisk drift. Når det bliver kendt, at økologernes miljøhensyn blot udnyttes til øget forurening, vil forbrugerne med god ret føle sig krænket og ført bag lyset.

Økomarkede2
Vil jublen forstumme, når ministerens tyveri bliver kendt? Vil det ramme detailhandlen,  og hvad med eksporten?

Embedsmænd i miljø- og fødevareministeriet har udregnet, at i 2021 står landbruget med et behov for at opsamle en øget forurening i størrelsesordenen 3800 tons kvælstof. Imidlertid ville behovet være 25 pct. større, hvis ikke ministeriet havde besluttet at konfiskere miljøgevinsten ved den økologiske driftsform.

Århus Universitet har fremskrevet udviklingen i det økologiske areal og beregnet kvælstofbesparelsen i 2021 til 1000 tons kvælstof. Det er disse 1000 tons mindre forurening med kvælstof, der godskrives det konventionelle landbrug. Det fremgår også af ÅU-rapporten, side 50, at det er miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, der direkte har dikteret, at miljøgevinsten ved den økologiske driftsform skal konfiskeres.

For den økologiske ide, markedsføring og omsætning i detailhandlen kan resultatet meget vel blive en katastrofe. Hvem vil give en ekstrapris for økologiske varer, hvis gevinsten bare foræres til det konventionelle landbrug?

Rev_Baseline2021
I “Revideret baseline 2021”, tabel 1. finder man de 1000 tons kvælstof, som økologerne forventes at bidrage med.

Comments are closed.