KajSand001
Professor Kaj Sand-Jensen har senest redigeret 5-bindsværket “Naturen i Danmark” for Gyldendal.

Kan forskere nøjes med at publicere deres resultater i udenlandske tidsskrifter, og så ellers bare lade som ingenting i et samfund, hvor kampen konstant raser om den korrekte viden? Det mener professor Kaj Sand-Jensen ikke. Forskernes forpligtigelser overfor landets borgere rækker langt videre, især når det gælder vigtige samfundsmæssige beslutninger.

Sand-Jensen, der er leder af Ferskvandsbiologisk Laboratorium ved Københavns Universitet og formand for “Udvalg for offentlig formidling” i Det Kongelige Videnskabernes Selskab, giver sine kolleger en skånselsløs opsang i det seneste nummer af Aktuel Naturvidenskab.

Med overskriften “Oplysningspligt” gør han det klart, at “når politikere og styrelser lancerer ny forvaltning og politikker med henvisning til viden eller statistiske sammenhænge, er der grund til at være særligt på vagt. “Videnbaseret” politik er ofte en skrøne, der skal dække over det sædvanlige formål: At fremme en bestemt ideologi, snævre økonomiske interesser eller bare vise handlekraft”.

Som et markant eksempel på behovet for “oplysningspligt” fremhæver han miljøreguleringen af landbruget.

Sand-Jensen skriver bl.a.: “Natur, miljø og sundhed i forbindelse med landbrugsdrift kalder hele tiden på faglige indlæg som modvægt til alliancen mellem landbruget, Axelborg, visse partier og styrelser. Stopper denne faglige kritik en kort stund, dukker landbrugsbekvemme, men effektløse forslag øjeblikkeligt op, såsom at rulle randzoneloven tilbage og i stedet poste mange penge i virkningsløse initiativer for at løse vandområdernes forurening med muslingefiskeri og nye stenrev i havet.”

Hele synspunktet kan læses her:

www.aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/Aktuel_Naturvidenskab/nr-1/AN_1_2013syn.pdf

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.