Kloge hoveder på bøjede nakker

KajSand001

Professor Kaj Sand-Jensen har senest redigeret 5-bindsværket “Naturen i Danmark” for Gyldendal.

Kan forskere nøjes med at publicere deres resultater i udenlandske tidsskrifter, og så ellers bare lade som ingenting i et samfund, hvor kampen konstant raser om den korrekte viden? Det mener professor Kaj Sand-Jensen ikke. Forskernes forpligtigelser overfor landets borgere rækker langt videre, især når det gælder vigtige samfundsmæssige beslutninger.

Sand-Jensen, der er leder af Ferskvandsbiologisk Laboratorium ved Københavns Universitet og formand for “Udvalg for offentlig formidling” i Det Kongelige Videnskabernes Selskab, giver sine kolleger en skånselsløs opsang i det seneste nummer af Aktuel Naturvidenskab.

Med overskriften “Oplysningspligt” gør han det klart, at “når politikere og styrelser lancerer ny forvaltning og politikker med henvisning til viden eller statistiske sammenhænge, er der grund til at være særligt på vagt. “Videnbaseret” politik er ofte en skrøne, der skal dække over det sædvanlige formål: At fremme en bestemt ideologi, snævre økonomiske interesser eller bare vise handlekraft”.

Som et markant eksempel på behovet for “oplysningspligt” fremhæver han miljøreguleringen af landbruget.

Sand-Jensen skriver bl.a.: “Natur, miljø og sundhed i forbindelse med landbrugsdrift kalder hele tiden på faglige indlæg som modvægt til alliancen mellem landbruget, Axelborg, visse partier og styrelser. Stopper denne faglige kritik en kort stund, dukker landbrugsbekvemme, men effektløse forslag øjeblikkeligt op, såsom at rulle randzoneloven tilbage og i stedet poste mange penge i virkningsløse initiativer for at løse vandområdernes forurening med muslingefiskeri og nye stenrev i havet.”

Hele synspunktet kan læses her:

www.aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/Aktuel_Naturvidenskab/nr-1/AN_1_2013syn.pdf

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.