Kommune vil købe muldvarpehaler for skatteydernes penge

Muldvarpen ses sjældent over jorden. Muldvarpen er normalt et gavnligt dyr, der forsyner muldjorden med ventilerende luftkanaler. Men i havens plæne er dens skud uønskede, og mange muldvarpe fanges som denneher med fælder.

Hvor er ham Benny Bonde? Bare vent til jeg får fat på ham. Så skal han få nogle bank…

Haderslev Kommune går nye veje for at bekæmpe muldvarpe. En død muldvarp giver nu kontant belønning. Det skriver TVS 28. april 2016.

Kommunen ser det som sin opgave at spendere skattekroner på en tvivlsom bekæmpelse af de små insektædere, som især landmænd kan finde irriterende.

Aflevér en hale fra en muldvarp og få 20 kroner. Tilbuddet er tumfet igennem af Haderslev Kommunes politiske enfant terrible, svineproducent Benny Bonde, der med en belønningsordning nu håber at komme flere muldvarpe til livs.

BennyBondeViceborgmester

Om Benny Bonde repræsenterer Liberal Alliances naturpolitik korrekt, oplyser partiet ikke noget om.

Benny Bonde, der er indvalgt i kommunalbestyrelsen af Liberal Alliance, har gennem de seneste mange år gjort sig bemærket som en indædt modstander af alt, der har med natur at gøre, og nu skal det så også gå ud over de stakels muldvarpe. Bonde sidder som formand for kommunens Plan- og Miljøudvalg, hvor han bl.a. har lidt den tort at blive politianmeldt af sin egen administration for at overtræde Naturbeskyttelsesloven.

For hver muldvarpehale, der bliver indleveret på onsdag den 4. maj, giver kommunen 20 kroner retur.
Det er ikke første gang kommunen forsøger sig med kontant afregning til borgerne for at aflive muldvarpe. Men vi skal, i følge kommunen, et par årtier tilbage.

– Når vi har nogle borgere, der gerne vil gå foran for at bekæmpe muldvarpe, så synes jeg, vi skal honorere det. Jeg tror ikke, det er en ordning, der kommer til at dræne kommunekassen, men jeg håber da, at folk vil tage godt imod den, siger Benny Bonde (LA), der er formand for Udvalget for Plan og Miljø, i en pressemeddelelse til TV SYD.

Hvis man vil have pengene, så skal man komme med muldvarpehaler i bundter af mindst 10 styk. De skal emballeres i gennemsigtig plast og må ikke være fordærvede. Til sammenligning er muldvarpen totalt fredet i vores naboland Tyskland.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.