BennyBondeViceborgmester
1. viceborgmester i Haderslev Kommune Benny Bonde (LA) er atter blevet dømt for en lovovertrædelse.

Den omdiskuterede viceborgmester og miljøudvalgsformand Benny Bonde (LA) i Haderslev kommune blev 26. november 2015 dømt til at retablere tre udtørrede søer samt betale en bøde på 10.000 kr. for den forsætlige overtrædelse af lov om naturbeskyttelse. De tre søer skal være retableret på gårdejerens marker senest 1. juli 2016. Derefter falder der tvangsbøder på 2000 kr. om ugen, indtil den genstridige svineproducent har efterlevet dommerens afgørelse.

Benny Bonde havde denne kortfattede kommentar til dommen i JyskeVestkysten: “Man kan jo godt mene, at man har ret, men det nytter jo ikke noget, hvis man ikke kan få ret.”

Sagen om de tre søer blev rejst i 2012, og dommen er blot den seneste i et årelangt synderegister med naturødelæggelser og andre lovovertrædelser, men den har en særlig detalje: Gårdejer Benny Bonde, der er valgt til kommunalbestyrelsen for Liberal Alliance, er både viceborgmester og miljøudvalgsformand. Især det sidste hæfter man sig ved lokalt, da det er forvaltningens embedsmænd, der har måtte politianmelde deres politisk valgte formand.

Der verserer stadig en anden grov sag mod miljøudvalgsformanden, som ifølge politianmeldelsen, som JyskeVestkysten har fået aktindsigt i, har været ansvarlig for en opgravning, der har fået vandspejlet på den 20 hektar store Ejsbøl Sø til at falde med 40 centimeter hen over foråret og den tidlige sommer 2015. Et fald, der ifølge Haderslev Kommune er en forsætlig overtrædelse af forholdsvis grov karakter, der kan have konsekvenser for Ejsbøl Søs biologiske og miljømæssige tilstand.

Gårdejer og svineproducent Benny Bonde er en af bagmændene bag protestorganisationen Bæredygtigt Landbrug. I sommeren 2015 startede Bonde sammen med BD en omfattende hetz mod de kommunale spildevandsforsyninger, herunder også mod forsyningen i Haderslev Kommune, der blev beskyldt for at forurene overalt med “bly, kviksølv, kobber, zink, nikkel, bisphenol A”.

JensChr.Gjesing (S)_BennyBonde
Jens Chr. Gjesing (S).

Bonde bør fjernes

Det socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlem Jens Chr. Gjesing opfordrer den siddende Venstre-borgmester H.P. Geil til at fjerne Benny Bonde fra formandsposten. Jens Chr. Gjesing, der i to omgange selv har været borgmester i Haderslev Kommune, skriver 27. november i Lokalavisen med overskriften “Pinligt og uværdigt!”:

“Så fik 1. viceborgmester og udvalgsformand for Plan og Miljø Benny Bonde igen en dom for at have forbrudt sig mod landets love. Og det endda inden for det område, som det borgerlige flertal i byrådet har sat ham som politisk chef for. Det er særdeles pinligt ikke bare for byrådets anseelse, men også for den måde som omverdenen opfatter Haderslev Kommune på.

HansPeterGeil(V)
Borgmester H.P. Geil (V) har hidtil holdt hånden over den omstridte gårdejer. Nu opfordres Geil til at tage affære.

Kan borgerne være trygge ved, at en person med flere sager og domme for overtrædelser af blandt andet naturfredningsloven skal stå spidsen for det udvalg, der her i kommunen har dette område direkte under sig? Set med mine øjne er det allermest alvorlige, den situation som vores dygtige ansatte i miljøafdelingen er kommet i. De har en politisk udvalgsformand, som dømmes for at bryde de love, som bl.a. kommunen og dens personale er forpligtede på at sørge for bliver overholdt? Tør de fremover lave fagligt korrekte indstillinger til det politiske udvalg? Kan de være helt trygge i deres ansættelse, hvis de af og til skal i retten for at vidne mod udvalgsformanden? Jeg håber og tror, at der er nogen, der støtter dette personale – men er svært bekymret for den indirekte pression, som de måtte opleve.

Det er sandsynligvis således, at Benny Bonde heller ikke denne gang juridisk set kan erklæres “ikke valgbar”. Men det ville unægtelig klæde viceborgmesteren – og hvis han ikke selv vil så borgmesteren – at drage den konklusion, at hans personlige lovovertrædelser gør ham uværdig til den post flertallet har givet ham.”

Både MF Anders Samuelsen, partiformand i Liberal Alliance, og MF Mette Bock, landbrugsordfører i Liberal Alliance, har fået forelagt denne artikel, men ingen af dem har ønsket at kommentere deres partimedlems uortodokse forhold til lovgivningen.

Visited 2 times, 1 visit(s) today